Aktuelle nyheder - Brændeovne

Mr. Vej ønsker brede aftaler om Danmarks infrastruktur

Mr. Vej ønsker brede aftaler om Danmarks infrastruktur

Kristian Pihl Lorentzen håber ikke, at Enhedslisten får alt for meget indflydelse på transportpolitikken. Han frygter for vejenes fremtid

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

De seneste fire år har Venstres mangeårige transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, også passet hvervet som 2. næstformand i Folketingets Præsidium og således ofte siddet i formandsstolen for at lede møderne.

Han lægger ikke skjul på, at det har været en spændende og vigtig opgave, men det har også trukket ressourcer fra hans indsats på transportområdet, og han glæder sig til i det nye Folketing, hvor han overlader pladsen i Præsidiet til sandsynligvis Bertel Haarder, fuldt ud at kaste kræfterne ind i kampen for dansk infrastruktur.

Grøn omstilling kræver bred aftale
Og han melder sig allerede på banen med en række krav til den nye transportminister Benny Engelbrecht, som uden tvivl sættes under voldsomt pres fra ikke mindst Enhedslisten for ikke at bevillige de samme penge til vejområdet, som det havde været tilfældet med en Venstre ledet regering:

- Jeg ser en række udfordringer, som også en ny transportminister skal løse, siger Kristian Pihl Lorentzen til BygTek.

Først og fremmest peger han på den grønne omstilling af transportpolitikken, der gerne skal bunde i en bred aftale hen over midten i dansk politik:

- Det er væsentligt, at det sker på en teknologineutral og omkostningseffektiv måde i et tempo, hvor de økonomiske tab for alle grupper i samfundet i bred forstand begrænses mest muligt. Samtidig er det vigtigt at initiativerne på området sker i i tæt koordination med EU, siger Kristian Pihl Lorentzen

Opgradering af veje er en bunden opgave
En bred aftale om en langsigtet investeringsplan for infrastrukturen er også blandt de emner, som Kristian Pihl Lorentzen ikke ligefrem overraskende udpeger som højt prioriteret område.
Og heller ikke overraskende peger han på vejene som det væsentligste investeringsområde:

- Der er en bunden opgave med at få opgradere vejnettet, så vi i langt højere grad både kan bekæmpe trængsel og samtidig sikre udvikling i alle dele af Danmark. Også ’grønne’ biler, lastbiler og busser skal have gode og sikre veje at køre på, siger Venstres transportordfører.

Han håber, at regeringen blandt andet vil lægge den dyre nye opgradering af jernbanen i Østjylland med en ny jernbanebro over Vejle Fjord i den politiske mølpose:

- Sker det ikke, kommer det til at betyde udsættelse af meget vigtige vejprojekter i årevis, siger han videre.

Ikke veje det hele
Det er dog ikke ’veje det hele’. Kristian Pihl Lorentzen ønsker nemlig ikke mindst, at jernbanetrafikken bringes i en bedre tilstand:

- Danskerne skal kunne stole på køreplanen, og det kræver, at det store signalprojekt holdes på sporet. Vi skal også have den kollektive transport generelt til at fungere meget bedre i hele hovedstadsområdet og på resten af Sjælland. Der er blandt andet brug for bedre planlægning af den kollektive busdrift landet over. Der skal også investeres i bedre vilkår for cyklisterne, og det er meget vigtigt, at der er øget fokus på trafiksikkerhed, så vi nedsætter antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, slutter Venstres ’Mr. Vej’.

Læs mere om Brændeovne

5/7 2019