LCA
LCA
scroll
Stegning af bacon forurener mere indendørs end brændeovne

Stegning af bacon forurener mere indendørs end brændeovne

Fem forskellige faktorer har betydning for omfanget af røgudslip fra brændeovn til de indendørs omgivelser

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Miljøminister Lea Wermelin har i en række svar til Carl Valentn fra SF afvist at have konkrete planer om at iværksætte en større undersøgelse af brændeovnes partikelforurening indendørs.

Han henviser i sit spørgsmål til en række forskningsresultater fra forskningsresultater fra DTU og Rådet for Grøn Omstilling, der viser, ’at partiklerne ikke nødvendigvis forsvinder op gennem skorstenen, men at brændeovnene også kan udsende mange af de skadelige partikler til stuerne, endda selvom brændeovnene er fra efter 2003’.

I en artikel mener en professpr, at ’vi bør komme af med brændeovnene’, og miljøministeren erkender i sit svar, at partikelforurening i indeklimaet som følge af fyring med brændeovne er et relevant emne at sætte fokus på.

Prioritering
Hun henviser blandt andet til den politiske aftale om miljøinitiativer, hvori det er besluttet at nedsætte et nationalt luftpartnerskab med kommunerne, hvis opgave blandt andet er at iværksætte analyser, projekter og drøftelser, som kan begrænse luftforureningen i de større byer:

- Det vil være muligt for partnerskabet at tage denne problemstilling omkring indemiljøet med i overvejelserne, også set i forhold til den øvrige prioritering af indsatsen for renere luft, oplyser Lea Wermelin

Fem faktorer er afgørende
Hun oplyser i øvrigt, at der af et notat fra TI identificeres fem forskellige faktorer, der har betydning for omfanget af røgudslip fra brændeovn til de indendørs omgivelser:

1) Naturlig træk i skorstenen
2) ventilationsanlæg
3) andre udsugningsanlæg (for eksempel emhætte og ventilator)
4) brændeovnens tæthed
5) betjening af brændeovnen.

Vent med at lægge mere brænde på
I forhold til brændeovnens tæthed peger TI på, at en brændeovn er ret tæt af natur, men fordi lågepakningen gennem årene bliver trykket lidt flad i daglig brug, kan ovnen godt få lidt mere lækage.

Samtidig ligger der en stor variabel faktor i den måde, en ovn betjenes på. Eksempelvis er det vigtigt, at lågen ikke åbnes, så længe der er flammer i ovnen, da der kan slippe røg ud i rummet. Rådet er, at man skal vente med at lægge nyt brænde på, til der kun er gløder, at tømme ovnen regelmæssigt for aske og slagger, der kan spærre for lufttilførsel til forbrændingen og at bruge rent og tørt brænde.

- Af de fem faktorer er det kun brændeovnens tæthed, som er egnet til måling i forbindelse med en typeprøve, og tætheden ses som den mindst vigtige faktor. På baggrund af det, vurderer TI, at det er vanskeligt at sammenkæde en grænseværdi for indendørs luftkvalitet med en brændeovns forbrændingsegenskaber, oplyser Lea Wermelin.

I alle tilfælde er det vigtigt for et godt indeklima, at lufte ud i boligen, uanset om kilden til partikelforurening er brændeovn, stearinlys eller mados.

Undersøgelse med forbehold
TI peger i øvrigt på en undersøgelse, der måler i enheden ’antal ultrafine partikler pr. kubikcentimeter’.

TI angiver, at opgørelsen skal tages med forbehold, da studierne har anvendt forskellig metode, men TI vurderer, at de forskellige oplysninger fra forskellige kilder godt kan sammenstilles og bruges til at illustrere størrelsesordenen på bidragene fra forskellige typer af husholdningsapparater.

TI understreger dog, at det ikke er en eksakt videnskab at måle partikel antal og koncentrationer i indeluft. For eksempel svinger oplysningerne om brug af stearinlys fra 241.000 til 330.000 partikler pr cm3 og på tværs af forskellige studier.

Brændeovne, der i den nylige måling fra DTU oplyses til 35.000-115.000 partikler, var tidligere oplyst til 5.000-220.000 partikler.

Ligeledes oplyses ret forskellige partikeltal for madlavning. Hertil kommer varigheden af partikelfrigivelsen og henfaldstid, der påvirker hvor stor dosis folk der opholder sig i rummet udsættes for.

14/2 2022