Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

12 meter høj vold reducerer motorvejsstøjStøjvolden, som den ser ud i dag set fra Ishøj Stationsvej mod syd.

12 meter høj vold reducerer motorvejsstøj

Knap fem år vil det tage at bygge en ny 2,7 kilometer lang og 12 meter høj støjvold langs Køge Bugt Motorvejen

Del artiklen på

600.000 kubikmeter jord og 45 lastbiler i døgnet. Så meget skal der til for at forhøje den eksisterende støjvold til 12 meter langs den østlige side af Køge Bugt Motorvejen i Ishøj.

Fra d. 1. maj 2019 går byggeriet for alvor i gang, når de første lastbiler læsser jord af ved motorvejen mellem Ishøj Stationsvej og Store Vejleå ved grænsen til Vallensbæk. Det er den første af to etaper af projektet.

Første etape forventes færdiggjort sommeren 2021. Anden etape, som går fra Ishøj Stationsvej til Ørnekæret langs Ørnekærstien ved kommunegrænsen til Greve, forventes at være færdig senest i slutningen af 2023.

Formålet med støjvolden er at reducere støjgenerne for de boligområder, som ligger sydøst for motorvejen. Her er der 1830 boliger, som er generet af støj, og som med den nye forhøjede vold vil få reduceret støjen med tre til syv decibel.

For 1101 boligers vedkommende vil støjniveauet komme under den vejledende grænseværdi. Det fremgår af en rapport fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Sweco. Alt i alt vurderer SWECO, at støjvolden vil have en væsentlig positiv påvirkning på beboernes oplevelse af støj fra Køge Bugt Motorvejen.

- Trafikmængden er steget væsentligt på Køge Bugt Motorvejen, siden boligområderne langs motorvejen blev bygget. Så den nuværende støjvold på ca. fem meter er ikke længere tidssvarende. Derfor var det afgørende at finde en løsning. Og det er jeg stolt over at kunne sige, at vi selv er lykkes med, når der nu ikke var hjælp at hente hos staten, som ellers ejer motorvejen, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Reetableres som rekreativt grønt område
Når jorden er placeret på volden, vil både støjvolden og resten af området ind mod boligområderne blive reetableret som et rekreativt grønt område med endnu flere muligheder end i dag for forskellige oplevelser og aktiviteter på og langs volden.

Det bliver politisk besluttet til sommer, hvordan denne del af projektet præcist kommer til at se ud.

Forarbejdet til byggeriet af støjvolden begyndte i marts 2019, hvor krydset på Ishøj Stationsvej ved Køge Bugt Motorvejen blev ombygget for at etablere et arbejdsområde og den midlertidige arbejdsvej, hvorfra lastbiler skal køre jord til byggeriet.

Om støjvolden
- Når den nye støjvold er bygget færdig i 2023, vil den blive ca. 2,7 km lang med en bredde på op til ca. 60 meter. Volden vil have en højde på op til 12 meter.
- Støjvolden vil strække sig fra Store Vejleå ved kommunegrænsen til Vallensbæk mod nordøst til Ørnekæret langs Ørnekærstien mod sydvest.
- Støjvolden skal afhjælpe støjgener i boligområderne Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge, Pilegårds Vænge, Landlyst Vænge, Bredekærs Vænge, Vildtbaneparken og Tranebakken.
- Støjvolds-området består i dag af et stort set ubebygget beplantningsbælte af træer, græs og buske i en bredde på ca. 80-100 meter. Området fungerer dels som støjafskærmning, dels som rekreativt område.

-kj

Læs mere om Byggeri

15/4 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder