LCA
LCA
scroll
Aarhus Havn bliver alligevel ikke udvidet lige foreløbigForligspartierner erkender, at beslutningen om at sætte havneudvidelsen på pause har betydning for Aarhus Havns konkurrenceevne og styrkeforholdet til andre havne i Danmark og udlandet.

Aarhus Havn bliver alligevel ikke udvidet lige foreløbig

Partierne bag den politiske aftale om udvidelse af Aarhus Havn i Aarhus Byråd, Socialdemokratiet, SF, Konservative og Venstre, har besluttet at sætte planerne om havneudvidelsen på pause i en årrække

Baggrunden for beslutningen er blandt andet hensynet til at kunne realisere det moderne rensnings- og ressourceanlæg Aarhus ReWater, der skal erstatte Marselisborg, Viby og Åby rensningsanlæg.

ReWater har været planlagt sideløbende med havneudvidelsen og er afgørende for at sikre fremtidens rene spildevand i Aarhus og dermed skåne vandmiljøet i søer, åer, vandløb og i Aarhusbugten.

Desuden konstaterer aftalepartierne, at det fremadrettet er vanskeligt at se en vej for en havneudvidelse, medmindre staten går ind i processen i form af en anlægslov.

Havneudvidelsen har en tidshorisont på 30 år, mens en kommune med Planklagenævnets afgørelse alene kan lokalplanlægge for 12 år også for denne type anlæg.

Efter Planklagenævnets afgørelse 28. maj 2024, der forkastede lokalplanen for havneudvidelsen og blotlagde en række procedurefejl, er tidsplanen for havnesagen fortsat uafklaret.

Der er brug for tid til at genopbygge tilliden. Derfor ønsker partierne at holde fuldt fokus på at gøre ReWater til virkelighed.

- ReWater er afgørende for et renere vandmiljø, det fjerner lugtgener og det bringer mængden, af kvælstof, fosfor og CO2-udledninger markant ned. Anlægget er et helt centralt element i den grønne omstilling i Aarhus og i at nå vores klimamål, og vi ønsker derfor projektet realiseret uafhængigt af havneudvidelsen.

- Med placeringen ved Tangkrogen har det været oplagt at planlægge de to processer sammen, men med den usikkerhed om tidsplanen for havneudvidelsen, som er kommet til de seneste uger, finder vi det hensigtsmæssigt at sikre fremdriften i ReWater-projektet ved at koncentrere kræfterne på det, siger partierne.

De understreger, at det vil være op til et nyt byråd at beslutte at genoptage processen med at øge kapaciteten på Aarhus Havn. Forligspartierne vil i den situation invitere øvrige partier ind i forligskredsen.

- Hvis et nyt byråd ønsker det, kan vi genstarte processen, men vi skal også sikre den rette organisering i Teknik og Miljø til at løfte komplekse myndighedsopgaver. Det får vi tid til nu. Vi har besluttet en ekstern undersøgelse af det forløb, som førte frem til Planklagenævnets afgørelse, og den afventer vi resultatet af, siger partierne.

De erkender, at beslutningen om at sætte havneudvidelsen på pause har betydning for Aarhus Havns konkurrenceevne og styrkeforholdet til andre havne i Danmark og udlandet.

Det ændrer ikke ved havnens betydning for udviklingen i Aarhus og Østjylland. Havnen skaber mange arbejdspladser, det samme gør aktiviteter relateret til havnen, og samlet set yder det et væsentligt bidrag til velfærden.

Hertil kommer de klima- og miljøfordele, som Aarhus Havn tilbyder sine kunder. Fragt af varer ad vandvejen er effektiv og grøn transport, som er mindre CO2-belastende end andre transportformer.

Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med etableringen af en ny dry port-løsning for Aarhus Havn.

De noterer sig endeligt, at omdannelsen af Aarhus Havn fra kommunal selvstyrehavn til kommunalt ejet aktieselskab er udsat.

Byrådet var stillet i udsigt, at omdannelsen skulle behandles inden sommerferien. Partierne er indforståede med, at en ny bestyrelse skal kende grundlaget og rammerne for sin opgave, og at en udsættelse af omdannelsen til aktieselskab til efteråret er hensigtsmæssig.

-dc

19/6 2024