bygma
bygma
scroll
BAT:Ugler i mosen i energisparedebat
BAT-kartellets sekretariatschef Gunde Odgaard efterlyser bedre incitamenter til energirenovering af bygninger

BAT:Ugler i mosen i energisparedebat

BAT-kartellets sekretariatschef er nervøs for, at den kommende energiaftale fra Christiansborg spiller nogle brancher ud mod hinanden

Af Dan Bjerring
Christiansborg

BAT-kartellets sekretariatschef, Gunde Odgaard, understreger i en henvendelse til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, at ’det må være en klar tommelfingerregel, at når Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling i år 2050, så kommer vi lettest og billigst derhen, hvis vi undervejs bliver bedre til at spare på vores energiforbrug’.

Gunde Odgaard henviser til, at myndighederne siden 1973 ’har tudet danskerne ørerne fulde
med, at der skal spares på energien’:

- Omkostningerne og udfordringerne ved den grønne omstilling, vil blive mindre, hvis vi bliver bedre til at udnytte den eksisterende energi mere optimalt og bliver bedre til at spare på energien. Det gælder ikke mindst i vores bygninger, skriver BAT’s sekretariatschef og noterer, at de ældste bygninger og boliger ofte er dem, der sluger mest energi.

Ugler i mosen
Gunde Odgaard siger til BygTek, at ”der er ugler i mosen, der tuder i en anden retning’ end energibesparelser, og han fortsætter:

- De mener, at det ikke er så vigtigt at spare på energien, fordi vi bare kan producere os ud af det. Det kan vi måske også teoretisk set, men det vil skabe kapacitetsmæssige problemer på el-nettet, ligesom der engang imellem bliver mangel på energien Vi er nervøse for, at den kommende energiaftale fra Christiansborg spiller nogle brancher ud mod hinanden. Det er ikke særligt begavet. Det er faktisk ret ubegavet. Alle skal spare på energien, og vi skal gøre vort yderste for det. Det er den mest sikre måde at blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2050…

Målsætning går hånd i hånd med strategien
Gunde Odgaard erkender, at BAT’s holdninger til energibesparelser i bygninger også har det formål at skabe arbejdspladser i byggesektoren:

- Vi vil gerne sikre vores folk nogle arbejdspladser – det er faktisk vor primære målsætning – men det er en målsætning, der går hånd i hånd med en strategisk, overordnet, national målsætning om at blive uafhængig af fossile brændstoffer. Der har byggeriet noget at byde på. Ikke mindst vores materialeleverandører – eksempelvis Grundfos, Velux, Danfoss og Rockwoll – kan en masse ting på energispareområdet. Det er store eksportvirksomheder, der har brug for et hjemmemarked til at idéudvikle og teste produkterne til energioptimering. Ellers handicapper vi os selv og de pågældende virksomheders eksportmuligheder, siger han videre.

Punktum - slut
I henvendelsen foreslår Gunde Odgaard en række initiativer, der ifølge ham selv ikke er specielt nye:

- De fleste fremgår af vort energipolitiske oplæg fra 2009, og mange andre er på samme linie, som os. Det vigtigste er ikke, hvem der kom først, men at lade fornuften råde. Det er rigtigt at spare på energien. Punktum slut. Vi skal selvfølgelig nå et punkt, hvor det ikke længere kan betale sig, men der er vi slet ikke nået endnu i langt de fleste af vore bygninger, siger BAT’s sekretariatschef.

Videncenter skal gøres permanent
BAT foreslår følgende initiativer

- Fastsættelse for energieffektiviserings mål og medfølgende handlingsplaner for bygninger. Her kan stat, regioner og kommuner gå forrest i forhold til den del af bygningsmassen som er i offentligt eje.

- Energikrav til nybyggeri meldes ud fem år før ikrafttræden.

- Energispare indsatsen skal gøres mere uafhængig.

- Analysere de finansieringsmæssige muligheder og de økonomiske incitamenter, der skal sikre realiseringen af potentialet for energibesparelser i bygninger.

- Gratis uafhængig rådgivning til bygnings- og boligejere.

- Energimærkningsordningen skal styrkes og gøres handlingsorienteret. Det skal fremgå af energimærket, hvad man kan gøre for at forbedre det

- Videnscenter for energibesparelser i bygninger skal gøres permanent.

Dertil skal der knyttes økonomiske incitamenter og/eller lånemuligheder, som gør energirenoveringen attraktiv. Man kan eksempelvis forestille sig, at et lån til energirenovering betales tilbage i samme takt, som den potentielle energibesparelse er beregnet til.

Rådgivning virker
Gunde Odgaard gør også opmærksom på, at en af konklusionerne fra Realdanias rapport - ’Energirenovering af den private boligmasse’ - fra januar 2018 konkluderer, at ’det er af meget stor betydning for alle aktører, der arbejder med eller træffer beslutning om energieffektivisering, at politikkerne tager et klart ejerskab til, at man ser energieffektivisering som et område, som man vil satse på i energipolitikken.’

- Et andet område som er vigtigt at fokusere på i denne her forbindelse, er på rådgivningen
til bolig- og bygningsejere af alle slags. Vi ved, at rådgivning virker. Det er således vigtigt,
at vi kigger på alle de rådgivningsgreb, som kan skubbe positivt til udviklingen, skriver Gunde Odgaard.

2/2 2018