Aktuelle nyheder - Byggeri

BIM-strategi sikrer præcis projekt- og økonomistyringByggeriet af Nyt OUH står færdigt i slutningen af 2022.

BIM-strategi sikrer præcis projekt- og økonomistyring

Nyt OUH tager 'Spine'-platform i brug, og dermed opnår alle parter i et byggeprojekt synkronisering, automatiseret udveksling af byggedata og adgang til data i realtid i deres 3D-modeller

Del artiklen på

For at opnå centralt overblik og styring med byggeriet af det nye universitetshospital i Odense lægger Nyt OUH en obligatorisk, digital værktøjskasse ud til den italienske totalentreprenør JV CMB / Itinera.

Med denne nye tilgang til opstart af projektet sikrer Nyt OUH datakvalitet og indfrielse af alle IKT-krav, og dermed skaber Nyt OUH fra start fuld gennemsigtighed hos alle aktører og ensartethed i alle faser af sygehusbyggeriet. Tiltaget sker ud fra en klar strategi om at minimere risikoen for fejl og forsinkelser og derved understøtte en stringent økonomistyring på danmarkshistoriens største totalentreprise.

Med det danskudviklede BIM-værktøj fra Projectspine har Nyt OUH nogle nye muligheder for at opnå denne vigtige indsigt og aktiv styring på tværs af aktører og digitale produktionsplatforme. Herunder klassifikation af bygningsinformation, som typisk er en tung, manuel proces med stor fejlrisiko, der kan forsinke og fordyre et byggeri.

- Ved at kvalitetssikre kommunikation og information på tværs af alle aktører i et byggeri skaber Spine en dyb indsigt for bygherre, entreprenør og rådgiver. Det gør det også langt lettere at opfylde IKT implementeringen, forklarer Susanne Lund, der er adm. direktør hos Projectspine.

Nye driftsmuligheder
Det nye BIM-værktøj danner samtidig et digitalt projektgrundlag og giver nogle helt nye muligheder, når Nyt OUH overgår til drift. Nyt OUH kommer f.eks. ikke til at have reolerne fyldt med ringbind, som driftsfolkene skal bruge tid på at rode rundt i ved vedligehold og udskiftning.

- Alle bygningsdata og egenskaber for de enkelte objekter bliver integreret i Nyt OUH’s Facility Management system. Herefter kan driftsorganisationen med få klik nemt finde bygningsdele og deres koder, siger Susanne Lund.

-kj

Læs mere om Byggeri

21/5 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.