Aktuelle nyheder - Byggeri

Åbningstidspunkt for metrocityring offentliggøres til juni

Åbningstidspunkt for metrocityring offentliggøres til juni

Af en orientering til Folketinget fremgår det, at der fortsat er stor risiko for, at den københavnske Metrocityring forsinkes yderligere

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I orienteringen har Metroselskabet peget på fire kritiske milepæle i forløbet frem mod åbningen af Cityringen.

Først når tidspunktet for opnåelsen af disse milepæle kan vurderes med rimelig sikkerhed, vil det forventede åbningstidspunkt kunne udmeldes:

- Men først når assessorens og myndighedernes sikkerhedsgodkendelse foreligger, kan det endelige tidspunkt for åbningen af Cityringen fastlægges, hedder det i orienteringen til Folketinget

Trial begynder primo maj
Den første af disse kritiske milepæle, den såkaldte ’Substantial Completion’ milepæl, blev opnået i slutningen af oktober, mens den næste, ’Ready for Hand Over’ (RHOmilepælen), som skulle nås i slutningen af marts, ikke er opnået.

Den tredje, ’Trial Run’ milepælen, er opnået som forudsat ultimo april, dog med visse begrænsninger som følge af den manglende opnåelse af RHO-milepælen.

I forhold til RHO-milepælen er der især to udfordringer:

- Behov for fortsat transport i tunnelerne, hvilket vil forsinke starten af Trial Run.

- Gennemførelse af de manglende tests, herunder tilvejebringelse af dokumentation herfor.
Trial Run kan dog med visse begrænsninger påbegyndes 1. maj 2019 og vil derfor ikke i sig selv udgøre en hindring for færdiggørelse af Cityringen til tiden.

Åbningstidspunkt offentliggøres i juni
Det er ifølge Metroselskabet ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om den opståede forsinkelse kan indhentes gennem en yderligere optimering og koordinering af de resterende arbejder og tests.

Det vil først kunne vurderes, når der på grundlag af de igangværende prøvetests kan fastlægges en tidsplan for de resterende arbejder herunder myndighedsbehandlingen:

- Det skal i den forbindelse også tages i betragtning, at det ifølge sagens natur bliver stadig vanskeligere at indhente forsinkelser på grund af den begrænsede tid, der er tilbage til færdiggørelse af Cityringen. Metroselskabet forventer at kunne udmelde åbningstidspunktet i juni måned, oplyses det.

Læs mere om Byggeri

6/5 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.