Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Boligmarkedet holder sidste års gode takterHuspriserne er steget 4,2 % det seneste år. Anm.: Tallene er sæsonkorrigerede. Opgjort efter vægtet areal. Kilde: Danske Bank og Home.

Boligmarkedet holder sidste års gode takter

Huspriserne steg, men ligger stadig under niveauet i 2006, mens salget var det bedste siden 2007

Del artiklen på

Priserne på huse i januar opgjort for hele landet ligger 1,5 % over priserne i december, og ift. for et år siden er priserne steget 4,2 %. Prisstigningerne understøttes af et godt salg, og i Home lå salget af huse og rækkehuse i januar næsten 24 % over samme måned sidste år. Det er det bedste januarsalg siden 2007:

- Januar tyder på, at boligmarkedet holder de gode takter fra 2017. Især priserne og salgstallene på huse og rækkehuse peger opad. Flere måneder med mange købere på færde ser ud til at slå igennem i januar efter nogle ’flade’ måneder uden de store udsving, siger Mads Ellegaard, der er relationschef i Home.

Selv om husene de sidste par år har hentet meget af det tabte tilbage, så kostede et gennemsnits hus i starten af 2018 fortsat cirka 70.000 kr. mindre end for 12 år siden i 2006. Det er 3,6 % under dengang. Også lejlighederne solgte bedre i januar i år sammenlignet med for et år siden, ca. 10 % over.

Priserne fulgte ikke salget
På landsplan faldt lejlighedspriserne med 0,7 % fra december til januar, men de er dog stadig over 10 % højere end i januar sidste år.

En gennemsnitlig lejlighed har overhalet priserne i 00'erne efter fem-seks års konstante prisstigninger - mest markant i København, hvor kontantprisen på en lejlighed er knap 23 % højere nu. Især København og ikke mindst det københavnske projektmarked trak dog ned i gennemsnittet i januar med en lidt mindre andel af det samlede lejlighedssalg og lavere priser på nye lejligheder.

Overordnet set holder boligmarkedet de gode takter fra 2017 og meget tyder på, at det fortsætter de næste par måneder.

Fremtiden tegner godt
Fremvisningerne kører i samme takt som før finanskrisen, og der var flere fremvisninger af både huse og lejligheder i januar sammenlignet med samme måned for et år siden. Det tegner godt for antallet af handler de næste par måneder.

Samtidig viser Homes kvartalsmæssige køberbarometer, at der er 13 % af danskerne, som har planer om at købe bolig frem mod sommerferien, og 65 % af dem søger allerede aktivt.

- Den ubekendte i boligmarkedsligningen er renten, som har været svagt stigende på det seneste. Den er mest afgørende for lejlighedsmarkedet, som er mere rentefølsomt end hussalget. Men renten er historisk set - uanset stigningen de seneste uger - ekstremt lav, så man kan fortsat købe bolig og sikre sig en lav rente de næste 30 år. De nye strammere kreditregler, der er trådt i kraft fra nytår, har særligt betydning for boligkøbere i de dyreste områder - eksempelvis det københavnske lejlighedsmarked, siger Mads Ellegaard.

Om huspriserne
- Homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 1,5 % fra december til januar (sæsonkorrigeret), når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.
- Månederne før har prisudviklingen ellers ligget fladt, men den udvikling ser ud til at være vendt i januar. Sammenlignet med januar 2017 lå huspriserne 4,2 % højere.
- Ift. toppen i december 2006 lå huspriserne i januar 3,6 % lavere.
- Prisen på et gennemsnitligt parcelhus på 140 m2 var i januar 2.060.000 kr.
- De reale huspriser, der måler, hvor meget hurtigere eller langsommere huspriserne vokser end forbrugerpriserne generelt, steg med 1,5 % fra december til januar, når man måler prisudviklingen som et sæsonkorrigeret tremåneders glidende gennemsnit. De reale huspriser er dog stadig 18,1 % lavere, end da de toppede før finanskrisen.

Om lejlighedspriserne
- Homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,7 % fra december til januar (sæsonkorrigeret), når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.
- Bag prisfaldet på landsplan gemmer sig også prisfald i både København og Aarhus på henholdsvis 1,1 og 0,9 %.
- Sammenlignet med samme måned sidste år ligger ejerlejlighedspriserne på landsplan dog 10,3 % højere.
- I Region Hovedstaden og Region Midtjylland er priserne faldet med henholdsvis 0,9 og 1,2 % det seneste år.
- På landsplan var prisen på en gennemsnitlig ejerlejlighed på 85 m2 2.560.000 kr. i januar. I København var prisen 3.430.000 kr., mens en tilsvarende lejlighed i Aarhus kostede 2.540.000 kr.
- De reale lejlighedspriser viser udviklingen i lejlighedspriserne, når man fraregner den generelle prisudvikling i samfundet. De faldt 0,6 % i januar (målt som et tremåneders glidende gennemsnit).

-kj

Læs mere om Byggeri

13/2 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder