bygma
bygma
scroll
Boligorganisation skal færdiggøre ældreboliger efter entreprenørkonkursByggeriet forventes genoptaget april 2024 og forventes færdiggjort medio 2025. Illustration: Skala Arkitekter.

Boligorganisation skal færdiggøre ældreboliger efter entreprenørkonkurs

Adsbøll Entreprises konkurs i sommeren 2022 betød, at færdiggørelsen af 31 almene ældreboliger har stået stille. Nu tager Boligorganisationen Tårnbyhuse, der har erfaring fra et aktuelt, lignende projekt, over

31 almene ældreboliger på Præstefælledvej 3-11 i Tårnby Kommune skal bygges færdig af Boligorganisationen Tårnbyhuse.

Byggeriet er oprindeligt igangsat af OKFonden bl.a. i samarbejde med Tårnby kommune. En konkurs hos entreprenøren betød dog, at projektet gik i stå – og OK-Fonden ønskede ikke at prioritere indsatsen anderledes.

Efter at have sikret sig, at økonomien er bæredygtig for organisationen, har Boligorganisationen Tårnbyhuse overtaget ansvaret for at færdiggøre og drive de almene ældreboliger fremadrettet.

Boligorganisationens formand fortæller, at projektet ligger i forlængelse af boligorganisationens andre aktiviteter med at bygge boliger til unge og familier.

Det skal samlet bidrage positivt til udviklingen i Tårnby Kommune, ved at sikre at der er gode steder at bo som også er til at betale for et bredt udsnit af borgere.

På kommunalbestyrelsesmødet den 31. oktober 2023 godkendte kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, at Boligorganisationen Tårnbyhuse kan overtage projektet med at opføre 31 almene ældreboliger ved Præstefælledvej 3-11 fra OK-Fonden.

Den 20. marts 2024 godkendte Tårnby Kommune den endelige økonomi, hvorefter den sidste brik i puslespillet, for at få byggeprojektet gjort færdigt, faldet på plads.

Boligorganisationen Tårnbyhuse blev i januar 2023 kontaktet med en forespørgsel om, hvorvidt boligorganisationen kunne være interesseret i at overtage og færdiggøre en byggesag fra OK-Fonden efter en konkurs hos entreprenøren og om boligorganisationen efterfølgende kunne drive boligerne som en afdeling i boligorganisationens regi.

Efter at have sikret sig, at økonomien i at færdiggøre og drive boligerne er bæredygtigt for
organisationen, blev det på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 22. maj 2023
besluttet, at Boligorganisationen Tårnbyhuse gerne overtager byggeriet i samarbejde med
Jyske Bank og Tårnby Kommune, under forudsætning af, at der kunne opnås de
nødvendige godkendelser fra relevante myndigheder.

Med kommunalbestyrelsens beslutning, er alt nu faldet på plads så boligorganisationen kan overtage projektet.

- Vi ser det som vores opgave at bidrage til en positiv boligudvikling i Tårnby kommune ved
at skaffe endnu flere gode boliger til et bredt udsnit af borgere. Vi vil gerne tage hånd om
lokale boligudfordringer og finde en ordentlig løsning på udviklingen af et beboelsesområde
som dette.

- Det er vigtigt for udviklingen i kommunen, at der er gode boliger, der er til at
betale for alle, siger formand for bestyrelsen i Boligorganisationen Tårnbyhuse, Torben Magaard, og fortsætter:

- Overtagelsen af projektet med disse 31 almene ældreboliger falder godt i tråd med vores
andre byggerier.

- Vi er netop nu ved at afslutte opførelsen af 96 almene ungdomsboliger i umiddelbar nærhed, hvilket betyder, at de to afdelinger kan samarbejde om den daglige drift af maskiner og personale m.v.

- Vi har derfor valgt at sige ja til at overtage byggeriet og gøre det færdigt. Da de to projekter sikrer, at vi fremover kan tilbyde flere gode boliger til både de helt unge og de ældre, er vores planer derudover at opføre familie- og ældreboliger på Plyssen på linje med den strategi vi har lagt for Boligorganisationen Tårnbyhuse i 20’erne.

Byggeriet ved Præstefælledvej 3-11 kommer til at bestå af 31 almene ældreboliger fordelt på
seks længer samt et fælleshus. Byggeriet forventes genoptaget april 2024 og forventes
færdiggjort medio 2025.

Projektet udføres i samarbejde med Friis Andersen Arkitekter og Dyrlund Sørensen A/S.

Tårnby Kommune og Jyske Bank bidrager med låne- og medfinansiering.

-dc

26/3 2024