Aktuelle nyheder - Byggeri

Bæredygtig beton baseret på genbrugsbeton

Bæredygtig beton baseret på genbrugsbeton

En række nye kvalitetsbetoner baseret på op til 100% genbrugsbeton er nu udviklet og sælges direkte til både private og professionelle, som ønsker at bygge grønt

Del artiklen på

En væsentlig del af det byggeaffald, der hvert år skabes i Danmark, er betonaffald i form af affald fra nedrivninger eller spild ifm. produktionen af ny beton. Samtidig er vi i Danmark ved at løbe tør for nogle af de råstoffer, som bl.a. bruges til at fremstille beton til byggeriet. Derfor er det ikke bare en god ide, men også en nødvendighed at finde alternativer til de almindelige råstoffer, når man producerer nye byggematerialer.

Dansk Mobil Beton har udviklet en række recepter på beton, hvor tilslaget i form af både sten og grus erstattes med 100 % genbrug af beton fra nedrivninger og spild fra almindelig betonproduktion. Projektet er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut og Norrecco og med støtte fra Innovationsfonden.

- Vi forventer os meget af den nye bæredygtige beton, der nu gøres tilgængelig for alle, som ønsker at give deres byggeprojekt en grøn profil - uanset om bygherren er privat eller professionel, fortæller direktør i Dansk Mobil Beton, Ole Keinicke Christensen.

Brug af mobile mixere
Der er principielt ikke noget nyt i at genbruge gammel beton ifm. produktionen af ny beton, men det besværliggøres af, at langt de fleste betonværker i Danmark ikke er gearet til at anvende tilslag af nedknust materiale. Det kræver således en vis omstilling, hver gang man skal producere en bæredygtig beton baseret på nedknuste materialer uanset, om der er tale om nedknust beton eller andre former for byggeaffald som f.eks. nedknust tegl.

Det problem har man ikke hos Dansk Mobil Beton, idet man benytter sig af de såkaldt mobile mixere. Dvs. små blandeværker monteret bag på en lastbil eller sættevogn, der køres ud på byggepladsen og producerer betonen på stedet. Disse anlæg er langt mere fleksible og kan uden problemer erstatte sten og grus med nedknust materiale.

Samtidig rummer de mobile værker også en række andre miljømæssige fordele, forklarer Ole Keinicke Christensen og uddyber:

- Da vores beton produceres på stedet, kan vi nøjes med at levere præcist den mængde beton, som skal bruges til den aktuelle støbning. Herefter kan bilen køre videre til næste støbning indtil alle materialer er brugt op.

Optimering af miljøeffekten
Ved leverancer fra traditionelle betonværker bestiller man som regel for meget (typisk 10-15 %) for at være sikker på, der er er beton nok, da der er store omkostninger forbundet med at få leveret ekstra. Den beton, der i sagens natur ofte er i overskud, skal herefter køres til deponering, hvilket betyder ekstra kørsel. Der er dermed tale om en dobbelt miljøbelastning med spild af råvarer og ekstra kørsel til og fra genbrugspladsen.

- Man kan dermed tale om at optimere miljøeffekten ved at producere sin beton af nedknust genbrugsbeton på de mobile værker. Det er derfor vi markedsfører produktet som økovenlig bæredygtig beton - et produkt, som vi forventer os meget af både især ift. offentlige bygherrer som f.eks. kommuner, men også ift. private kunder, som i høj grad viser interesse for at bygge grønnere, siger Ole Keinicke Christensen.

-kj

Læs mere om Byggeri

7/2 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.