LCA
LCA
scroll
Byggeriet inviteres til samarbejde om udvikling

Byggeriet inviteres til samarbejde om udvikling

Nye samarbejdsprojekter skal styrke udviklingen inden for emner som ny teknologi, klimasikring, cirkulær økonomi og materialer med forbedret funktion og holdbarhed

Innovationsnetværket InnoByg har netop lanceret et nyt udbud af såkaldte spireprojekter. Udbuddet er målrettet virksomheder i byggeriet, som kan få hjælp fra en af netværkets videnpartnere til at videreudvikle på en ide eller undersøge en problemstilling nærmere. Der kan søges bredt inden for emnerne Build 4.0 - digitalisering og implementering af ny teknologi, materialer og konstruktioner med forbedret holdbarhed og funktionalitet, cirkulær ressourceeffektivitet, gode fysiske rammer og indeklima, energieffektivitet og klimatilpasning. En bred dagsorden, der dækker over de emner, som InnoByg arbejder med i 2019 og 2020.

Michael H. Nielsen, der er direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand i InnoByg, håber at få en masse spændende projektansøgninger ind fra byggebranchens virksomheder - lige fra bygherrer til rådgivere, udførende virksomheder og materialeleverandører:

- Formålet med projekterne er at styrke virksomhedernes innovation og vækstpotentiale og ikke mindst at styrke samspil og videnudveksling med forsknings- og videninstitutioner. For virksomhederne er spireprojekterne en mulighed for at få rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos InnoBygs videnpartnere. Og selvom der skal være minimum to virksomheder med i et projekt, er der masser af viden at hente for den enkelte virksomhed. Aktiviteter der viser forretningspotentiale er særligt interessante, siger han.

Unik mulighed for tæt samarbejde
Udbuddet af spireprojekter er det seneste i rækken af udbud fra InnoByg. Midlerne er en del af netværkets basisbevilling fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelse (SIU).

- Det er vigtigt, at en del af de midler, vi har i netværket, kommer direkte ud og arbejde i branchen, og at de sættes i spil til netop at adressere nogle af de udfordringer, som branchen står overfor. Emnerne, man kan søge inden for, er i tråd med det indspil som InnoByg stod bag, da der for et par år siden skulle peges på perspektivrige forskningsområder via det såkaldte Forsk 2025-initiativ. Og det er en unik mulighed for et tæt samarbejde mellem byggeriets videninstitutioner og branchens virksomheder, siger Michael H. Nielsen.
 
Output andre får gavn af
Samarbejdsprojekterne i InnoByg er tænkt som småprojekter forstået på den måde, at virksomheder sammen med en videninstitution kan trykprøve en ide eller et emne, som kan afklare om det giver mening at søge et større projekt, hvor der f.eks. kan produktudvikles.

- Det er muligt at søge op til 500.000 kr. i et projekt, der kan bidrage til at afdække et potentiale inden for de områder, som InnoByg arbejder med. Man må selvfølgelig også gerne levere et færdigt resultat i form af en vejledning, håndbog eller lignende, men det vigtigste er, at output er noget andre i netværket kan få gavn af, og som dermed overholder netværkstankegangen, hvor man videndeler på tværs, siger Marianne Meyer Jakobsen, der er netværksleder i InnoByg.

Videnparterne i InnoByg består af Arkitektskolen Aarhus, DTU, DBI, Ingeniørhøjskolen v/Aarhus Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole, SBi v/Aalborg Universitet, SDU, Teknologisk Institut, VIA University College.

-kj

19/2 2019