left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggesektoren kan spare ni milliarder kroner på mindre spildtid ved renovering

Byggesektoren kan spare ni milliarder kroner på mindre spildtid ved renovering

Ifølge direktør i Danske Malermestre, Ole Draborg, er der generelt ikke styr nok på byggeprocessen. Der er brug for et langt større samarbejde i byggesektoren på tværs af håndværk

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Der har i årevis været talt meget om den manglende produktivitet i byggeriet. Ikke sådan at forstå, at den enkelte medarbejder producerer for lidt, men at effektiviteten er for ringe.

Det skyldes ifølge direktør Ole Draborg fra Danske Malermestre ikke mindst alt for meget spildtid på byggepladserne. Han siger til Bygtek, at spildtid årligt koster i størrelsesorden ni milliarder kroner årligt – alene i renoveringssektoren:

Gennemsnitlig effektivitet på 31 procent
- Et forskningsprojekt på fire byggepladser har vist, at bygningsarbejderne ved renoveringsarbejder i gennemsnit kun er effektive i 31 procent af arbejdstiden. Hvis logistikken blev mere effektivt, kunne man komme op på 50 procent af arbejdstiden. Det svarer til en forøgelse af den effektive arbejdstid med en tredjedel. Man skal selvfølgelig bruge tid på at flytte og hente materialer, men hvis man koldt og kynisk sætter tallene i relief, kunne man producere den samme mængde renoveringsopgaver med en trediedel af det personale, der bruges i dag, siger Ole Draborg til BygTek.

Generelt ikke styr på byggepladserne
Han mener, at billedet nok er næsten det samme i nybygningssektoren, men at det trods alt nok er lidt mere effektivt, fordi renoveringer ”giver nogle overraskelser undervejs”:

- Vi har altså en byggebranche, hvor det samfundsøkonomisk er muligt at opnå nogle produktivitetsgevinster, siger Ole Draborg.
Spildtid har været på dagsordenen i årevis, og Ole Draborg mener ikke, at der er sket de store forbedringer på området:

- Der er ifølge mine medlemmer generelt set ikke styr på byggepladserne. Nogle kører fint, men desværre er det generelle indtryk, at styringen af byggepladserne lader meget tilbage at ønske. Det har de konsekvenser, at der ikke kan arbejdes kontinuerligt. Forskellige håndværkere arbejder måske i samme rum, og man går og ødelægger hinandens arbejde. Tømrerne sætter måske gipsplader op, ved en nymalet væg, og maleren kan grise, hvor de andre har været, forklarer Danske Malermestres direktør.

Mangler synlig ledelse med erfaring
Ole Draborg efterlyser mere synlig ledelse på de enkelte byggepladser:

- Der er lavet undersøgelser, som helt klart viser, at en handlekraftig byggeledelse, som er i dialog med de forskellige håndværkere, er guld værd. De skal rede de problemer ud, som opstår, Det kan ikke overlades til de enkelte håndværkere. Hvis en maler ikke kan komme til at udføre det planlagte arbejde, fordi andre håndværkere er i gang, nytter det ikke, at maleren skal tage fat i de andre håndværkere. Det ligger hos ledelsen, og det skal være der hele vejen. Der skal en kulturændring til. Der mangler erfaring på byggepladserne, siger Ole Draborg, der hvad angår logistikken mener, at byggebranchen måske kunne bruge nogle af Forsvarets officerer, der netop er dygtige til logistik, fortsætter Danske Malermestres direktør.

Den Hjælpende Hånd
Men er det så ikke på tide at snakke lidt sammen på tværs af de forskellige håndværk og på den måde forsøge at finde en løsning?:

- Det ville være en god idé, og i Danske Malermestre deltager vi i et projekt med Enemærke & Petersen. Projektet kaldes ”Den Hjælpende Hånd”, og det er en udløber af det nævnte forskningsprojekt. Vi skal både forstå hinandens udfordringer og hjælpe hinanden. Måske kan maleren, hvis han har lidt tid hjælpe tømreren ved at holde en dør, hjælpe elektrikeren med at trække en ledning eller hente nogle materialer, slutter Ole Draborg.

Lean og optimering

Malersektionen under Dansk Byggeri er også opmærksom på den manglende produtivitet og opfordrer til, at alle parter gør en indsats.

Næstformand i Malersektionen, Willi Becke mener, alle parter må gøre en indsats. Han henviser til, at produktiviteten blandt håndværkere i renoveringsprojekter i gennemsnit kun er på 33,5 procent:

- Det er simpelthen ikke godt nok. Jeg ser forbedringsmuligheder over hele linien. Malernes overenskomster bør skrues sammen anderledes, så de animerer til at tænke ”lean og optimering”. Som ledere bør vi blive bedre til at planlægge arbejdet, og vores malere bør tænke mere i at optimere deres hverdag. Går malersvendene for eksempel efter byggematerialer, kan de med fordel tage affald med og ryge på vejen. Der er et stort forbedringspotentiale,siger han.

ReVALUE
ReVALUE er et innovationsprojekt, der har til formål at tænke nyskabende og helhedsorienteret i forhold til fremtidens renoveringsprojekter inden for primært almennyttigt boligbyggeri.
Projektet demonstrerer løsninger, der kan løfte effektiviteten og værdiskabelsen i den fremtidige renoveringsindsats i Danmark såvel som internationalt. Projektet er støttet af Innovationsfonden og har et budget på 21,2 millioner kroner.

Der er blevet opsamlet 50.000 datapunkter på fem byggepladser i løbet af de tre år, projektet har løbet, og konklusionen er, at der kun er produktivitet på renoveringsprojekter på 33,5 procent, indirekte arbejde på 42,8 procent og spild på hele 23,7 procent.


http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=3572&T=Byggesektoren kan spare ni milliarder kroner på mindre spildtid

Læs mere om Byggeri

26/4 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.