Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Danmark bliver rigere af vejinvesteringerFoto: Sund & Bælt

Danmark bliver rigere af vejinvesteringer

Samfundsøkonomisk analyse viser, at der er store samfundsgevinster ved at investere i veje

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Gode vejinvesteringer og bedre infrastruktur resulterer i mindre trængsel og kortere rejsetid for både borgere og erhvervslivet.

Det bekræfter en ny analyse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der har ladet Incentive vurdere fordele og ulemper ved fem projekter.

Det er udvidelsen af Motorring 3, motortrafikvejen fra Holbæk til Vig, udvidelsen af E45 mellem Skærup og Vejle, Svendborgmotorvejen og Storebæltsbroen.

Store gevinster for samfundet
- Konklusionen er klar: Samfundet er blevet rigere ved at gennemføre projekterne. Investeringer i vejnettet giver store gevinster for samfundet. Jeg hæfter mig særligt ved, at analysen peger på ganske store samfundsmæssige gevinster ved mere og bedre vejinfrastruktur, og de positive effekter kommer både erhvervslivet og borgerne til gavn, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olsen.

Og det er ikke alene bilisterne, der oplever, at det er nemmere og hurtigere at komme frem. Det samme gælder erhvervslivet, som reducerer deres omkostninger til transport og øger deres omsætning.

Afledte effekter
Investeringer i vejnettet gør det også mere attraktivt at pendle, hvilket giver danskerne bedre muligheder for at arbejde længere væk fra deres bopæl, og virksomhederne bedre mulighed for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger:

- Når vi investerer i vejene, er det i første omgang en fordel for dem, som bruger vejnettet hver dag. Men der er mange afledte effekter, som kommer os alle sammen til gode. Regeringen mener, at der bør investeres mere i vejene i de kommende år, ligesom der er behov for sammenhængende langsigtede beslutninger, siger Ole Birk Olesen.

Lever op til forventningerne
Evalueringen af projekterne viser ikke mindst, at de i vid udstrækning lever op til forventningerne om samfundsøkonomisk rentabilitet.

De fem undersøgte projekter har nemlig en intern rente på mellem 5,5 procent og 14,2 proent

– ikke uventet med Storebæltsforbindelsen som den bedste investering.

Er den interne rente over fire procent, er projektet ifølge Finansministeriets vejledninger en god investering.

Fakta:
Incentive har undersøgt gevinster og omkostninger ved fem gennemførte infrastrukturprojekter, dvs. såkaldte ’ex post-analyser’. Det er alle større infrastrukturprojekter, som er åbnet inden for de seneste 20 år:

- Udvidelsen af Motorring 3. Udvidet fra fire til seks spor mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen. Strækningen blev indviet i 2008.

- Motortrafikvejen mellem Holbæk og Vig. Udvidelsen omfattede etablering af motorvej fra Holbæk til rute 155 og motortrafikvej fra rute 155 til Vig. Motortrafikvejen åbnede i 2013.

- Udvidelse af E45 mellem Skærup og Vejle, der stod klar i 2013.

- Svendborgmotorvejen. Blev åbnet i etaper mellem 2006 og 2009. Motorvejen kobler Svendborg sammen med det resterende motorvejsnet.

- Storebæltsforbindelsen. Åbnede for jernbanetrafik i 1997 og for vejtrafik året efter.

- Det samfundsøkonomiske afkast på de fem projekter er følgende:

- Svendborgmotorvejen har en intern rente på 5,5 procent

- Udvidelsen af Motorring 3 har en intern rente på 7,2 procent.

- Motortrafikvejen ved Holbæk-Vig har en intern rente på 8,6 procent

- Udvidelsen af E45 har en intern rente på 10,5 procent

- Storebæltsforbindelsen har en intern rente på 14,2 procent.

Læs mere om Byggeri

14/5 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder