Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

DF i rollen som nyttig idiot for Danske BeredskaberDirektør Michael H. Nielsen advarer mod at rulle byggesagsbehandlingen tilbage

DF i rollen som nyttig idiot for Danske Beredskaber

Formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, har rettet henvendelse til transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen LA) omkring godkendelse af brandsikkerhed i bygninger.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Han forsøger tydeligvis at få politikerne til at ændre det nye byggebehandlingssystem, der certificerer private virksomheder til at foretage byggesagsbehandling, der også omfatter brandsikkerhed, til at det alene bliver beredskaberne, der kan foretage vurdering af brandsikkerhed i nye og eksisterende bygninger.

Tidligere i år tildelte regeringen kommunerne mulighed for at henlægge enkelte beføjelser til det stedlige beredskab. Denne mulighed er dog ifølge Jarl Vagn Hansen ’stærkt begrænset’, idet den alene retter sig mod allerede opståede akutte situationer på tider af døgnet, hvor kommunernes forvaltninger ikke er tilgængelige.

Dynamisk specialviden
- Der er behov for, at der allerede i forbindelse med planlægning og godkendelse af byggeri og renovering er skarpt fokus på brandsikkerheden. Et emne, som vi i beredskabet har stedse
opdateret specialviden om, skriver han blandt andet til ministeren og Folketingets Transport-, Bygnings- og Bolig udvalg.

Han skriver videre, at beredskabet ’besidder en ikke uvæsentlig og dynamisk specialviden om
brandsikkerhed’, ligesom man via sikkerhed for førstehåndsviden om og kendskab til en bygning, ville have haft bedre mulighed for mere effektivt at planlægge indsatser i nyt byggeri.

Minister afviser ændring
Ministeren oplyser i sit svar, at lovændringen blev vedtaget enstemmigt af Folketinget, og det blev dermed besluttet, at beredskabet får mulighed for på stedet at ’træffe afgørelse om ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold i akutte situationer, hvor der er konkret risiko for
personskade, og hvor kommunen ikke selv kan træffe afgørelse inden for et rimeligt tidsrum’.
Ministeren mener ikke, at det er nødvendigt at ændre på, at det er bygningsmyndighedens opgave at foretage byggesagsbehandlingen.

- Branden på Farsøhthus giver efter min vurdering ikke anledning til at henlægge dele af byggesagsbehandlingen til de lokale beredskaber. I den konkrete byggesag var der netop givet dispensation fra det dengang gældende krav om installering af sprinkling under inddragelse af en konkret vurdering foretaget af det lokale beredskab, slutter ministeren.

Lugter lidt
Dansk Folkeparti har, selv om partiet står bag den oprindelige vedtagelse af reglerne for byggesagsbehandling, et beslutningsforslag om, at Regeringen skal fremsætte lovforslag eller ’foretage de nødvendige ændringer i administrative forskrifter med det formål at flytte myndighedsansvaret for brandsikkerhed i bygninger fra kommunernes bygningsmyndigheder til de kommunale beredskaber.’

Det er direktør Michael H. Nielsen i Dansk Byggeri mildt sagt ikke begejstret for:
- Det er et opgør med den nye og moderniserede byggesagsbehandling, som Dansk Folkeparti selv stemte for. Det lugter lidt af, at Danske Beredskaber har været dygtige til at besnakke Dansk Folkeparti og få dem til at fremlægge det forslag, som beredskaberne selv har ønsket og henvendt sig til ministeren om, siger Michael H. Nielsen til BygTek.

Vil generobre gamle markedsandele
Han understreger, at hele byggeerhvervet sammen med centraladministrationen skal bevæge sig i en retning, hvor certificerede brandrådgivere og certificerede statikrådgivere godkender byggerier:

- Forslaget fra beredskaberne er et forsøg på at generobre gamle markedsandele og en funktion, hvor de bliver brand- og byggesags myndighed parallelt med kommunerne. Det er et markant tilbageskridt og en helt forkert vej at gå. De certificerede rådgivere skal kunne dokumentere deres viden. Det er ikke noget, man bare trækker i en automat. Det bliver et system, hvor vi på tværs af kommunegrænser kan få godkendt bygningstyper for brandsikkerhed og statiske beregninger. Det er også et forsøg på at billiggøre byggeriet uden at gå på kompromis med sikkerheden, siger Michael H Nielsen.

Lyt til hele interviewet Med direktør Michael H. Nielsen på nedenstående link

http://www.radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=3439&TB=0

Læs mere om Byggeri

9/11 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder