Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

 Endelig: Tyskerne godkender Femern-tunnelen Femern Bælt-forbindelsen har været længe under vejs: I oktober 1992 blev trafikminister Kaj Ikast og hans tyske kollega Günther Krause enige om at indlede forundersøgelser til den faste forbindelse.

Endelig: Tyskerne godkender Femern-tunnelen

Den 6. februar 2019 har ledelsen i Femern A/S fået overdraget den underskrevne tyske myndighedsgodkendelse

Del artiklen på

Den 28. december 2018 meddelte Transportministeriet i Slesvig-Holsten, at myndighedsgodkendelsen af Femern Bælt-tunnelen lå klar til underskrift. I forbindelse med den afsluttende behandling, havde Femern A/S mulighed for at komme med forslag til korrektioner af faktuelle forhold og redaktionelle ændringer.

Denne proces er nu afsluttet og myndighedsgodkendelsen endeligt underskrevet af de tyske myndigheder.

- Dette er et meget vigtigt skridt i realiseringen af Femern Bælt-tunnelen og et godt udtryk for prioriteringen af projektet i Slesvig-Holsten, udtaler Claus F. Baunkjær, adm. direktør for Femern A/S.

Der kan klages over godkendelsen fra den tyske godkendelsesmyndighed til Forvaltningsdomstolen i Leipzig. Femern A/S og selskabets tyske rådgivere er velforberedt på at kunne assistere den tyske godkendelsesmyndighed i Kiel i en sådan retssag.

Den tyske godkendelse vedrører alene byggeriet på den tyske side. Aktiviteterne på dansk side er reguleret i den danske anlægslov for Femern-projektet.

Ny arbejdshavn
Byggeriet af Femern-tunnelen er tilrettelagt sådan, at der ved Rødbyhavn på Lolland først anlægges dels en ny arbejdshavn, dels en fabrik til produktion af de 89 tunnelelementer, som sænketunnelen i hovedsagen består af.

Byggemodningen af det område ved Rødbyhavn, hvor tunnelelementfabrikken skal ligge, er i fuld gang. I marts 2018 tiltrådte forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen en politisk aftale om fremrykning af konkrete anlægsforberedende aktiviteter, det vil sige byggemodning af byggepladsen i Rødbyhavn.

Aktiviteterne finansieres inden for det samlede anlægsbudget og omfatter bl.a. miljøtiltag, arkæologiske undersøgelser samt etablering af el- og vandforsyning i produktionsområdet ved Rødbyhavn på Lolland.

-los

Læs mere om Byggeri

7/2 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder