LCA
LCA
scroll
EU-bureaukrati smitter direkte af på små virksomheder

EU-bureaukrati smitter direkte af på små virksomheder

Fra årsskiftet skal de største virksomheder lave ESG-rapportering af hele deres værdikæde, og derfor bliver flere mindre virksomheder ramt indirekte af kravene fra EU

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Små virksomheder bliver mødt af krav om ESG-rapportering, når de handler med deres kunder.

SMVdanmark advarer mod, at ESG-kravene stiller de mindste virksomheder i en svær situation, fordi de ikke nødvendigvis har ressourcer til at leve op til de mange forskellige dokumentationskrav, som deres kunder kræver.

Jonas Nielsen, der er politisk konsulent i SMVdanmark, efterlyser nogle standarder, som små virksomheder kan arbejde ud fra:

- Som mindre virksomhed bruger man i forvejen meget tid på at lave dokumentation og papirarbejde, og når flere kunder begynder at kræve ESG-dokumentation, så lægger det et ekstra lag på bureaukratiet, siger han.

Drukner i rapporter
Ifølge SMVdanmark er der i høj grad brug for, at EU lemper byrden af dokumentationskrav for de mindste virksomheder, der ikke har ressourcer til at efterleve kravene, som de er i dag.

Jonas Nielsen understreger, at viljen til at arbejde bæredygtigt er stor blandt SMV’erne:

- Men hvis vi ikke passer på, drukner det hele i indrapporteringer i stedet for reelt bæredygtigt arbejde, siger han

Hvad er ESG?
ESG står for ’Environment, Social og Governance’, og dækker over miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd.

(E)nvironment
Miljø- og klimamæssige forhold - CO2-udledninger, klimaændringer og -tilpasning, forurening, vand- og havressourcer, biodiversitet, økosystemer, og cirkulær økonomi.

(S)ocial
Sociale forhold - arbejdsforhold for din egen arbejdsstyrke og arbejdstagere i din værdikæde, berørte samfund, forbrugere og slutbrugere.

(G)overnance
Forhold inden for virksomhedsadfærd -, virksomhedskultur, beskyttelse af whistleblowere, antikorruption eller politisk engagement.


8/2 2024