Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

EU-støtte på Femern Bælt skal bruges nuOle Birk Olesen vil sætte gang i de forberedende arbejder på Femern Bælt (Foto: Niels Hougaard)

EU-støtte på Femern Bælt skal bruges nu

Arbejdet på Femern Bælt forbindelsen indledes uden at tyskerne endnu har truffet hverken miljømæssige eller eventuelle retsmæssige afgørelser

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den 2. marts 2018 tiltrådte en enig forligskreds bag Femern Bælt-forbindelsen bestående af regeringspartierne, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti en anbefaling fra Femern A/S om at fremrykke konkrete anlægsforberedende aktiviteter på den faste forbindelse over Femern Bælt.

Det betyder ifølge en orientering fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen til forligspartierne, at Femern A/S kan igangsætte følgende aktiviteter allerede i år, selv om de tyske myndigheder, og sandsynligvis senere domstole, slet ikke er færdige med at afgøre om forbindelsen overhovedet kan gennemføres:

- Anlægsforberedende overvågningsprogram

- Udarbejdelse af mere detaljerede metodebeskrivelser af anlægsarbejderne

- Fortsættelse af de arkæologiske undersøgelser ved Rødbyhavn

- Byggemodning af produktionsområdet ved Rødbyhavn og etablering af veje, stier og kontorfaciliteter i Rødbyhavn.

Anvender EU-støtten
- Aktiviteterne fremrykkes, da de samlet set vil kunne øge robustheden i tidsplanen, understøtte udviklingen i den tyske proces, give Lolland Kommune mulighed for at fremrykke det mere detaljerede, lokale myndighedsarbejde forud for byggeriet af den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn samt opnå medfinansiering fra EU og dermed sikre anvendelse af den tildelte EU-støtte til projektet, skriver ministeren blandt andet.

Det understreges i øvrigt, at aktiviteterne bliver finansieret inden for det samlede anlægsbudget og derfor ikke får nogen effekt på tilbagebetalingstiden for projektet, som fortsat er 36 år.

Læs mere om Byggeri

9/3 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder