Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Forsikringsselskaber presser byggeriet til ringere sikkerhed

Forsikringsselskaber presser byggeriet til ringere sikkerhed

Sådan lyder budskabet fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der netop har sendt sin årsberetning til Folketinget

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Byggeriets Arbejdsmiljøbus, BAM-BUS, der blev etableret i 2008, har sendt Folketingets Beskæftigelsesudvalg sin arbejdsplan for 2018 og årsberetning 2017-2018, og af den fremgår det blandt andet, at BAM-BUS i dag er ’solidt funderet’, og har et udbredt kendskab i branchen.

Der er nu ti konsulenter tilknyttet siden årsskiftet, og dermed øges dækningen og besøgsfrekvensen i løbet af i år.

Det forventes, at der i år gennemføres 1150 besøg på byggepladser og 500 besøg i virksomheder.

Besøgene vil ske på alle typer af byggepladser, men der er særlig opmærksomhed på de små og mellemstore byggevirksomheder.

Orden og ryddelighed
En stor del af konsulenternes arbejde består i at udbrede kendskabet til godt teknisk grej og udstyr, som enten fjerner eller mindsker belastningerne på muskler og skelet.

Den ene del af arbejdet består i at formidle ud til mestre og ansatte at grejet eksisterer, og den anden del består i at deltage i udviklingsarbejdet omkring nye tekniske hjælpemidler.

Men BAM-BUS vil også fortsat have en særlig opmærksomhed mod forebyggelse af ulykker inden for eksempelvis orden og ryddelighed, nedstyrtningsfare især i forbindelse med brug af stiger, tagarbejde, halbyggeri og nedrivning, skærende værktøj, sikkerhedskultur for danske og udenlandske bygningsarbejdere, samt bygherrer og rådgiveres roller.

God praksis
Også vejledningen og formidling af regler og god praksis om arbejde med asbest, PCB og bly  er blandt fokusområderne.

Det er typisk på renoveringsopgaver, at BAM-BUS modtager henvendelser om håndtering, sikkerhedsforanstaltninger og uddannelseskrav.

- En del virksomheder har ikke særlig stor opmærksomhed på arbejdsmiljø, og ofte oplever Byggeriets Arbejdsmiljøbus at arbejdet med APV ikke bliver udført. Vi vil fortsat præsentere simple APV-metoder og skemaer for virksomheder, som vil have hjælp til APV arbejdet. Vores erfaring er, at det hjælper at sætte sig ved bordet at de bliver fortrolige med APV og selv bliver i stand til at håndtere arbejdsmiljøarbejdet fremover, hedder det i årsberetningen.

Særlig udfordring
BAM-BUS slår også fast, at der er en ’særlig udfordring’ med at komme i dialog med mange udenlandske virksomheder og deres medarbejdere.

Det foregår ved at opsøge medarbejdere som kan tale engelsk eller dansk, og dialogen foregår gennem billedeksempler, video eller rundering på pladsen.

Der arbejdes desuden på at skabe større opmærksomhed på vigtigheden af, at få arbejdsmiljøorganisationen til at fungere mere som en integreret del af byggestyringen på pladserne og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

- Vi møder jævnligt byggefirmaer som på forsikringsopgaver føler sig presset til at gå på kompromis med sikkerheden, fordi de presses af forsikringsselskabet til at udføre arbejdet billigst muligt. Vi har haft et møde med brancheorganisationen Forsikring og Pension om problemet, og de vil gerne tage det op overfor selskaberne, ligesom vi har tilbudt at komme med oplæg til taksatorer i deres eventuelle branche/faggrupperettede uddannelsesaktiviteter, fortæller BAM-BUS.

Nyhedsbrevet
BAM-BUS har i øvrigt igangsat en relancering af Nyhedsbrevet ’Dit arbejdsmiljø – Nyt fra Bam-bus’ og websiden bam-bus.dk

Nyhedsbrevet skal udkomme med en fast frekvens seks gange om året. Med formidling blandt andet gennem videoklip og småfilm. Eksemplerne/historierne skal understøtte Byggeriets Arbejdsmiljøbus strategi om at være byggepladsnær og konkret, og nyhedsbrevet skal formidle og aktivere den viden som konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus besidder og gør brug af i det daglige.

FAKTA:
Målsætning:
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har til formål at bidrage til:

• Forbedring af virksomhedernes systematiske, forebyggende arbejdsmiljøindsats, herunder udvikling af deres ar-bejdsmiljøorganisation og arbejdspladsvurdering samt valg af arbejdsmiljørepræsentanter

• Påvirkning af lederes og medarbejderes arbejdsmiljøadfærd og holdninger til arbejdsmiljø

• Udbrede kendskab til konkrete forebyggelsesmuligheder i forbindelse med arbejdets udførelse

• Deltage i videndeling med henblik på forbedring af den samlede arbejdsmiljøindsats med Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, de tilsluttede organisationer og andre relevante arbejdsmiljøaktører

Kerneopgaven:
Byggeriets Arbejdsmiljøbus kerneopgave er at bidrage til forbedring af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljø-indsats og til løsning af konkrete arbejdsmiljøspørgsmål gennem praksisnær, dialogbaseret formidling til medarbej-dere, ledere, arbejdsgivere og rådgivere på byggepladser og i byggevirksomheder baseret på anbefalinger fra især Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, myndighederne og andre relevante aktører.

Læs mere om Byggeri

16/4 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder