Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Færre boliger i et forbedret Gadehavegård Det er endnu ikke fastlagt, hvilke boliger der skal rives ned. Billedet her af en bygning i Gadehavegård er tilfældigt udvalgt. Foto: Arkitema

Færre boliger i et forbedret Gadehavegård

Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet DFB er enige om en fælles udviklingsplan for fremtidens Gadehavegård med campus, kvarterhus og blandede boliger. Mange skal fraflytte deres nuværende bolig

Del artiklen på

Udviklingsplanen for Gadehavegård, der blev præsenteret på et beboermøde søndag den 12. maj, lever op til lovens krav om at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til 40 % inden 2030.

Det har været afgørende for både Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet DFB at nå frem til en ambitiøs plan, som vil omdanne det nuværende boligområde til en bydel for alle samt til et by- og boligeksperimentarium og en vidensby med fokus på spændende boligtyper og nye arkitektoniske udtryk.

Planen for de nuværende 986 almene boliger i Gadehavegård er, at 260 boliger skal nedrives, yderligere 100 boliger sammenlægges til nye, større boliger, og op mod 105 boliger omdannes til ungdomsboliger. Endelig skal 75 boliger sælges. Alle boliger, der ikke nedrives, skal renoveres.

De omfattende forandringer i Gadehavegård vil ske i etaper frem mod 2030, og Domea.dk/DFB har sammen med Høje-Taastrup Kommune aftalt, at der skal gøres en særlig indsats for beboerne i Gadehavegård.

Adm. direktør i Domea.dk, Thomas Holluf Nielsen, siger:

- Vi har stor forståelse for de bekymringer og frustrationer, som mange beboere giver udtryk for. Der skal tænkes i nye baner, og vi vil blandt andet sikre, at den boligsociale indsats sker i et endnu tættere og stærkere samarbejde med civilsamfundet. Selv om der endnu er lang tid til, at de første arbejder begynder i Gadehavegård, er der tale om et voldsomt indgreb i folks hverdag og fremtidsplaner, og for mange bliver der tale om, at de skal fraflytte deres nuværende bolig. Det skal vi tage alvorligt, og vi vil sikre alle beboere adgang til information, hjælp og rådgivning. Det er vigtigt for os at understrege, at vi tager hånd om alle beboere, og ingen kommer til at stå uden bolig, siger Thomas Holluf Nielsen.

Domea.dk/DFB deler også visionen for den nye bydel:

- Vi ser fremtidens Gadehavegård som en integreret del af en ny bydel - både socialt og fysisk. I forhold til de fysiske ændringer har det været vigtigt for os, at der - når det nu skulle være - skabes en ny, spændende og attraktiv bydel i Høje-Taastrup. Det er et banebrydende og hidtil uset greb, der præsenteres her. Fletningen mellem de almene og de private boliger vil give boligtyper og ejerformer, der med en boligeksperimenterende tilgang sikrer plads til alle aldre og familieformer: unge, ældre, singler og familier i mange afskygninger, bundet sammen af grønne, bæredygtige og trygge byrum, en ny kvarterpark og et nyt kvarterhus, siger Thomas Holluf Nielsen.

Artiklen fortsætter under billedet...
De omfattende forandringer i Gadehavegård vil ske i etaper frem mod 2030.

Større variation af boliger
Byomdannelsen skal ikke mindst skabe en bydel med plads til alle generationer.

De unge skal i Gadehavegård have adgang til videreuddannelse og studieboliger. Områdets ældre skal kunne blive i området. Blandt andet opføres 54 almene nye ældreboliger, og der arbejdes på, at flere boliger renoveres med sigte på at øge tilgængeligheden for dårligt gående.

Familier, par og singler skal tilbydes en langt større variation af boliger - private og almene, lejligheder i en eller flere etager og rækkehuse i forskellige størrelser og udtryk. De nye boliger og fælles rammer bindes sammen af moderniserede og nye byrum med fokus på bæredygtige løsninger, gode opholdsrum og trygge grønne rum.

Borgmester Michael Ziegler siger:

- Vi er meget tilfredse med, at det nu også er lykkedes at lave en stor og visionær fælles udviklingsplan for Gadehavegård i samarbejde med DFB/Domea.dk. Gadehavegård vil med denne plan udvikle sig til et helt nyt kvarter med plads til alle: familierne, singler, de unge og de ældre. Og jeg er særligt glad for, at vi nu kan igangsætte arbejdet med at etablere et nyt campus til studerende, der bliver områdets omdrejningspunkt.

Uddannelsescampus på 4000 m2
De konkrete placeringer af nybyggerier, samt hvilke boliger der skal nedrives, er endnu ikke fastlagt. Parterne er enige om en plan med følgende elementer:

Høje-Taastrup Kommune etablerer en uddannelsescampus på 4000 m2 inde i Gadehavegård, og DFB sørger for ommærkning af op til 105 boliger til studieboliger til de unge studerende. Herved skabes grundlaget for visionen om området som en vidensby. Campus vil få en attraktiv og synlig placering i Gadehavegård og dermed blive et nyt centrum i området.

Høje Taastrup Kommune og DFB opfører i fællesskab et helt nyt kvarterhus, der skal være et socialt og kulturelt knudepunkt og et fysisk mødested for beboere og brugere.

Der bliver desuden etableret nye veje, der skal lede trafik ind i bebyggelsen.

-los


Læs mere om Byggeri

14/5 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder