Aktuelle nyheder - Byggeri

Holstebro skal være Nordvestjyllands motorDirektør for Holstebro Udvikling, Jesper Larsen.

Holstebro skal være Nordvestjyllands motor

70.000 m2 midt i Holstebro by er klar til at blive bygget på om et par år, og Holstebro inviterer derfor nu arkitekter ind til at give deres bud

Del artiklen på

En dynamisk og spændende bymidte er med til at trække mere liv til byen, mennesker, arbejdspladser og dermed vækst til hele Nordvestjylland i fremtiden. Det er filosofien bag udvikling af midtbyen i Holstebro, og derfor inviterer udviklingsselskabet Holstebro Udvikling nu arkitektfirmaer ind til at give deres bud på byudvikling.

Udviklingsselskabet er blevet til i et partnerselskab mellem Holstebro Kommune (49 %) og den private Færchfonden (51 %).

Centralt i Holstebro er der store og bynære arealer at udvikle herunder 70.000 m2 midt i byen, som bliver ledige, når Hospitalsenheden Vest flytter fra Holstebro til et nyt supersygehus i 2021. Om et år skal der ligge en ambitiøs og samlet plan for udviklingen af Holstebro midtby - også kaldet Byens Plan. Planen kommer til at omfatte hele kernen af Holstebro by, der i dag har knap 40.000 indbyggere.

- Ambitionen er, at videreudviklingen af byen skal være kommerciel, langsigtet og stærk, så den kommer mange til gode og manifesterer Holstebro som den centrale motor i Nordvestjylland, siger Jesper Larsen.

Det rigtige tidspunkt
Målet er en ambitiøs plan om et år. Derfor indbyder Holstebro Udvikling nu tværfaglige teams til at ansøge om at blive prækvalificeret til at udarbejde Byens Plan. Senere udvælger selskabet tre teams til at deltage i selve konkurrencen, der får form af en parallelkonkurrence. Parallelkonkurrencen bliver gennemført i samarbejde med byplanlægningsfirmaet CFBO i Aarhus, der står for den praktiske gennemførelse. CFBO har erfaring med byudviklingsprojekter i hele landet.

- Det er det helt rigtige tidspunkt at stille skarpt på udviklingen af midtbyen i Holstebro. Nye store udviklingsområder er i spil som eksempelvis sygehusgrunden, og samtidig står byen overfor nogle af de samme udfordringer som andre centrale handelsbyer i Danmark. Der skal gøres noget ekstra for at skabe oplevelser, der fastholder kunderne og trækker nye til, siger Rasmus Cassøe, der er partner i CFBO.

Han tilføjer, at konkurrenceformen er valgt for at give de tværfaglige hold mulighed for at gå i dialog med hinanden og bedømmelsesudvalget undervejs i konkurrenceprocessen:

- Vores erfaring er, at der på den måde kommer en dynamik ind i arbejdet, som er en berigelse for alle parter, siger han,

 Desuden er en vigtig faktor i udviklingsarbejdet i Holstebro en løbende involveringen af byens borgere. Holstebro Udvikling har allerede holdt workshops for unge og for centrale aktører fra byens virksomheder og organisationer, og d. 27. februar holder selskabet sammen med Holstebro Kommune et stort borgermøde. Her forventes flere hundrede at deltage og forslag fra mødet skal på linje med mange andre ideer berige arkitekternes frem mod en samlet udviklingsplan.

I oktober 2019 forventer Holstebro Udvikling at kunne udpege et vinderteam og præsentere resultatet af parallelkonkurrencen for offentligheden. Derefter går det vindende team videre med at udvikle den endelige 'Byens Plan'.

-kj

Læs mere om Byggeri

21/2 2019
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.