Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Huspriser: Vi nærmer os toppen før finanskrisen homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 1,0 % fra februar til marts (sæsonkorrigeret) – målt som et tremåneders gennemsnit.

Huspriser: Vi nærmer os toppen før finanskrisen

Huspriserne bliver ved med at stige. Det betyder, at salgsprisen på et hus er knap fem procent højere end for et år siden

Del artiklen på

Prisstigningerne på huse har dog ikke kunnet følge dem på lejlighederne, men den rolige og sikre bevægelse op de seneste år betyder, at husene nu ikke er så langt fra tidligere tiders pristop.

Langt om længe kan det tilføjes. Faktisk skal vi mere end ti år tilbage i tiden, i december 2006, da huspriserne nåede deres højdepunkt, lyder en analyse fra Home/Danske Bank.

Vi nærmer os topniveauet fra før finanskrisen, og i 1. kvartal 2018 lå priserne 2,3 % lavere, end da priserne toppede. I kontantpriser kostede et gennemsnitligt parcelhus i 1. kvartal 2.090.000 kr., mens prisen i december 2006 lå på 2.130.000 kr.

Det betyder, at en gennemsnitlig boligejer, der købte i 2006, nu kan sælge huset med et lille tab på cirka 40.000 kr. Forskellen op til pristoppen er dog noget større (17,8 %), hvis vi regner inflationen med.

Så husejeren fra 2006 må fortsat glæde sig over boligens brugsværdi og mindre over boligens afkast, men det potentielle tab på huset er snævret væsentligt ind. I en byttehandel til et nyt hus udlignes tabet dog af, at det næste hus også er billigere end dengang.

Lejligheder langt over toppen
For lejligheder er priserne langt over toppen. Faktisk er prisforskellen på 2006 og 2018 med modsat fortegn og en faktor 10. Nemlig 400.000 kr. i gevinst. De reale priser – altså indregnet inflation – er på niveau med juni 2006.

For lejlighederne er det København, der i særdeleshed har skubbet landsgennemsnittet i vejret med stort set konstante prisstigninger siden 2012, mens også Aarhus har bidraget, og senest er Aalborg-priserne virkelig fulgt efter.

Sjælland er højdespringer
For husene er der fremgang i alle landets regioner det seneste kvartal. Stigningen var størst i Region Midtjylland og Sjælland med henholdsvis 4,6 % og 3,6 %. Mindst steg priserne i Region Nordjylland – med 0,2 %.

Over det seneste år er priserne steget i fire regioner – undtagelsen er Region Nordjylland, hvor priserne er faldet 1,2 %.

Den største fremgang har fundet sted i Region Sjælland, hvor priserne er steget med 10,0 %. I de øvrige regioner har fremgangen også været solid, men dog mindre.

De høje prisniveauer visse steder i landet kombineret med lånepolitiske opstramninger begynder dog at kunne mærkes på købernes formåen, og det kan påvirke priserne fremadrettet.

Renten er dog forblevet meget lav også ind i 2018, der er økonomisk fremgang og købernes interesse for hus- og lejlighedskøb er på samme niveau som for et år siden, viser køberbarometret fra Home og YouGov.

-losLæs mere om Byggeri

16/4 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder