Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Kattegat-forslag kom bag på transportordførerneKristian Pihl Lorentzen har styr på den danske infrastruktur. Han kørte i en sommerferie samtlige danske jernbanestrækninger igennem, og det blev der en bog ud af.

Kattegat-forslag kom bag på transportordførerne

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen vidste ikke, at der blev foretaget beregninger af økonomien i en fast Kattegatforbindelse alene med motorvej

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Danmarks ”Mr. Vej”, Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen blev overrasket, da trafikordførerne onsdag på et møde i Transportministeriet fik forelagt en genberegning af økonomien i en fast Kattegatforbindelse – vel at mærke uden jernbane:

- Vi fik i 2015 en indledende beregning af en fast Kattegatforbindelse med både jernbane og motorvej, og den viste en dårlig økonomi i forbindelsen. Vi skulle have 52 milliarder kroner op af statskassen, hvis det skulle realiseres. Det var ganske urealistisk. Der blev så i lyset af stigende trafiktal bestilt en ny beregning, og den fik vi så præsenteret onsdag. Den viste fortsat et stort kapitalbehov fra statskassen på cirka 40 milliarder kroner for en kombineret jernbane- vejforbindelse, forklarer Kristian Pihl Lorentzen til BygTek.

Alternativ beregning
Han oplyser, at transportminister Ole Birk Olesen pludselig fremlagde en ’alternativ beregning’, der viste tallene for en ren motorvejsforbindelse:

- Den viste noget helt andet, nemlig at en sådan forbindelse kan hænge sammen med ren brugerbetaling i omkring 32 år. Det er en opmuntrende og positiv overraskelse, men jeg vil gerne understrege, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning. Men vi aftalte, at det er værd at arbejde videre med, så vi er på sikker grund den dag, hvor vi er klar til at beslutte, om vi skal have en fast forbindelse over Kattegat, siger Venstres transportordfører videre.

Miljøargument holder ikke
Kristian Pihl Lorentzen er ikke overrasket over, at nogen politikere fra venstrefløjen påstår, at en ren vejforbindelse er skidt for miljøet, men han afviser påstandene og siger:

- Det argument holder slet ikke. Når den forbindelse eventuelt står færdig, kører bilerne på ren energi fra biogas, vindmøller eller brint. Det svækker heller ikke den kollektive trafik, at der kommer en bilforbindelse. Det bliver jernbanen jo ikke dårligere af. Til gengæld vil mange jyder og sjællændere kunne spare mere end en time, når de skal rejse mellem landsdelene. Det vil selvfølgelig give hele Danmark et stort økonomisk løft, siger han.

Andet end skinner
Han slår samtidig fast, at ’kollektiv trafik’ er andet end jernbaner:

- Det meste af den kollektive trafik i Danmark foregår på gummihjul, nemlig busser. En bilforbindelse over Kattegat vil åbne mulighed for, at der kan køre højklassede, komfortable busser, der kører på grønne drivmidler og med plads til måske 100 passagerer, direkte mellem de store byer, siger Kristian Pihl Lorentzen, der i øvrigt afviser, at en Femernforbindelse eventuelt kan skrinlægges til fordel for en fast forbindelse over Kattegat:

- Den bliver til noget. Vi ved, hvad den koster. Vi venter blot på de tyske myndigheds- og domstolsafgørelser, slutter Venstres transportordfører.

Læs mere om Byggeri

22/3 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder