Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

København sætter turbo på lokalplaner

Københavns Kommune har skruet op for tempoet i behandlingen af lokalplansager. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit den 9. oktober nye, hurtigere servicemål for lokalplansområdet

Del artiklen på

Det københavnske byggeboom har medført en stigende efterspørgsel efter nye lokalplaner. For at kunne matche byens behov for hurtig udvikling har kommunen bl.a. opmandet med 14 medarbejdere, oprettet et nyt visitationsteam og forenklet lokalplanprocessen på en række områder. Det betyder, at der nu også kan fastsættes nye og hurtigere servicemål for lokalplanområdet.

- Vi kan se, at interessen for at udvikle København bliver ved med at stige. Det er en positiv udvikling, som vi skal holde fast i. Derfor er det helt naturligt, at vi løbende skruer på nogle knapper i vores lokalplanarbejde, så det matcher den udvikling, vi oplever i øjeblikket. Det er glædeligt, at vi nu kan fastsætte nye, ambitiøse servicemål for lokalplanområdet, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Visitationsteamet i Center for Byplanlægning kategoriserer alle nye lokalplansager som henholdsvis enkle, ukomplekse, komplekse eller meget komplekse sager, og det er på baggrund af disse fire kategorier, at de nye servicemål er fastsat. En simpel lokalplan er typisk en anvendelsesændring af en eksisterende bygning, mens ukomplekse sager kan være mindre eller mellemstore nybyggerier. Komplekse sager kan være byggerier i særlige kulturmiljøer, mens de meget komplekse sager er store, omfattende projekter, som f.eks. det kommende byggeri på Posthusgrunden.

Med de nye servicemål speeder kommunen særligt sagsbehandlingen op i de enkle lokalplansager. Her barberer man den forventede sagsbehandlingstid ned med i alt 11 uger, så det nye servicemål, eksklusive afklaringsfasen, lander på 31 uger for de enkle sager. Samtidig forkortes sagsbehandlingstiden også for både ukomplekse og komplekse lokalplaner med fire uger, hvilket betyder, at de nye servicemål, eksklusive afklaringsfasen, fastsættes til 48 uger for begge kategorier.

I de meget komplekse lokalplansager holder kommunen fast i den nuværende praksis, hvor servicemålet fastsættes i samarbejde med bygherren. Ligeledes indføres der et servicemål for afklaringsfasen, hvor der i dag ikke er et servicemål.

Dette bliver på 10 uger for de enkle sager og 16 uger for de ukomplekse og de komplekse lokalplaner. Servicemålene gælder fra lokalplanarbejdet sættes i gang.

14 nye medarbejdere
Center for Byplanlægning har siden årsskiftet gennemført en række nye tiltag, som har betydning for sagsbehandlingen og de nye, hurtigere servicemål. Blandt andet er der ansat 14 nye medarbejdere, som arbejder med udvikling af nye lokalplaner, oprettet et visitationsteam på fire medarbejdere, der fungerer som en fast indgang til kommunen for bygherrer, der ønsker en lokalplan, ligesom der arbejdes aktivt med at forenkle lokalplanerne.

Senest besluttede politikerne på rådhuset, at Center for Byplanlægning fremover skal bruge flere standardbestemmelser i arbejdet med nye lokalplaner. Formålet er at sikre, at alle relevante krav fra strategier og planer bliver indarbejdet og sørge for, at de nye lokalplaner bliver mere enkle og strømlinede.

- Fra politisk side har vi hørt bygherrernes ønsker om enklere lokalplaner. Men lokalplanerne må ikke blive så overordnede, at de ikke sætter en ramme for udviklingen af byen. Den balance har vi forsøgt at ramme. Selvom vi løsner op for nogle af lokalplansbestemmelserne, kan københavnerne være ganske rolige, for vi vil stadig regulere eksempelvis højhusbyggerier og projekter i byens særlige miljøer grundigt. Samtidig ønsker vi fra politisk side færre dispensationer, så naboer og andre københavnerne kan regne med det, der står i lokalplanerne, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Nye standardbestemmelser 
Fremadrettet vil Center for Byplanlægning indarbejde tre typer af standardbestemmelser i de nye lokalplaner. Samtidig vil kommunen variere brugen af standardbestemmelser alt efter sagernes kompleksitet, hvilket i praksis betyder, at der vil indgår færre bestemmelser i de mest enkle lokalplaner, mens der fortsat vil være grundig regulering i de komplekse lokalplansager.

Da forenklingen af lokalplanerne giver lidt friere rammer til udformning af byggerier, har politikerne samtidig besluttet, at der som udgangspunkt ikke skal dispenseres fra en ny lokalplan inden for de første fire år, hvilket skal give borgerne en større sikkerhed om udviklingen i deres lokalområde. Forvaltningen er dog stadig forpligtet til at vurdere den enkelte sag for at se, om der er forhold, som taler for en evt. dispensation.

-mir

Læs mere om Byggeri

7/12 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder