bygma
bygma
scroll
Køge reducerer energiforbruget med solcelleanlæg
Solceller på Søndre Havn: Boligbyggeriet Strandengen i forgrunden, Strandparken bagved og bagest Havbliks facade. Foto: Jan Kofod Winther.

Køge reducerer energiforbruget med solcelleanlæg

Nye bygninger præger bybilledet på Søndre Havn og i Køges nye Stationsområde, og begge steder bidrager solens energi til livet i husene

Klima og miljø er centralt i udviklingen af Køge Kyst, og også de private bygherrer i området har fokus på bæredygtighed i byggeriet. Det kan allerede nu ses fra oven.

Tagene på de nye bygninger er nemlig i stor udstrækning udstyret med solceller som en supplerende energikilde - særligt i sommerhalvåret. I Stationsområdet suger anlæggene til sig af solens stråler, både oven over de nye butikker og boliger i Strædet, på den nye rådhustilbygning og på biografen ved Kulturtorvet.

I de nye boligkvarterer på Søndre Havn er energikilden også udbredt. Her anlægger bygherren PensionDanmark en særligt ambitiøs linje med 210 m2 solceller på taget af 'Skibet', som er et kommende boligbyggeri med en blanding af familielejeboliger og et boligfællesskab for 50+segmentet.

- Vi har arbejdet med at minimere boligernes miljømæssige fodaftryk med fokus på lav totaløkonomi i bygningens levetid i kraft af lave omkostninger til drift og vedligehold samtidig med, at trivslen for beboerne er i top. Ud over solcelleanlægget på taget er energiforbruget minimeret gennem en række tiltag til gavn for miljøet i vid forstand, siger Marius Møller, der er direktør i PensionDanmark Ejendomme.

'Skibet' har en såkaldt bæredygtighedscertificering DGNB i kategorien Guld, og det omfattende solcelleanlæg forventes at producere 30.700 kWh pr. år.

Klimavenlig fjernvarme
Hovedenergikilden i det nye byggeri i Køge Kyst er den CO2-neutrale fjernvarme, som blev indført i Køge Kommune for fem år siden. Varmen kommer fra Køge Kraftvarmeværk, som fyrer med træflis fra Junckers Industrier.

- For ti år siden var der ikke fjernvarme i Køge, men kommunen valgte klogt at udnytte, at der i forvejen lå et biomassefyret kraftvarmeværk med en stor uudnyttet kapacitet og dermed potentiale til at forsyne omverdenen med klimavenlig energi - også i en fremtid med flere borgere og virksomheder, fortæller Køge Kysts projektdirektør, Tove Skrumsager Frederiksen.

- Og når de private bygherrer i Køge Kyst-området i stor udstrækning supplerer med solceller, er det jo alt i alt en god og bæredygtig energiforsyning i den hastigt voksende bydel, tilføjer projektdirektøren og peger på, at det i det hele taget er et centralt punkt i Køge Kysts vision at skabe en bæredygtig bydel.

Alle de tre bygninger, som indtil nu er færdigbygget på Søndre Havn - Strandengen, Havblik og Strandparken - har solceller, ligesom der også skal være solceller på det kommende Strandterrasserne og Fællesbyg Køge Kysts planlagte byggeri.

-kj

15/5 2019