left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Konkurser i byggeriet - uge 16 og 17

Konkurser i byggeriet - uge 16 og 17

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste to uger

Del artiklen på

3A Byg & Design IVS
CVR-nr.: 39614480
Ryparken 13, st th.
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1438/19-K
Ved dekret af 27.03.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.02.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 30.11.2018. Likvidator har været udmeldt den 17.01.2019. Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

KD Beton og Terrassebordplader IVS
CVR-nr.: 36086327
Frederik Bangsvej 13
7900 Nykøbing M
Sagsnr.: SKS 8C-124/2019
Ved dekret af 10.04.2019 har Skifteretten i Holstebro taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.04.2019. Selskabet har hjemsted i Morsø Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Frederik Bangsvej 13, 7900 Nykøbing M. Kurator er advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro.

Hoffbeck Fugtteknik ApS
CVR-nr.: 35875565
Svejsegangen 4
2690 Karlslunde
Sagsnr.: SKS 11-973/2018
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved, i henhold til konkurslovens § 131, stk. 1, til møde hos kurator, advokat Brian Hebel Andersen, Torvet 6, 4100 Ringsted, onsdag den 01.05.2019 kl. 09.00, til prøvelse af anmeldte krav i boet.

AH Skilte & Montage ApS
CVR-nr.: 35143262
Ndr. Fabriksvej 1B
8722 Hedensted
Sagsnr.: SKS 41-138/2019
Ved dekret af 09.04.2019 har Skifteretten i Horsens taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.03.2019. Selskabet har hjemsted i Hedensted Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Ndr. Fabriksvej 1B, 8722 Hedensted. Kurator er advokat Torben Krath, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg.

Østjydsk Byggeteknik ApS
CVR-nr.: 37101672
Byvej 9
Grensten
8870 Langå
Sagsnr.: SKS 62-5030/2018
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til fordringsprøvelse, jf. konkurslovens §§ 131 og 132, på kurator, advokat Boris Frederiksens kontor, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C, mandag den 29.04.2019 kl. 10.00, til prøvelse af krav anmeldt i medfør af konkurslovens § 97.

MS Malerfirma ApS
CVR-nr.: 29632189
Løjenkærvej 8
8300 Odder
Sagsnr.: SKS 44-20167/2019
Ved dekret af 10.04.2019 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 28.02.2019. Selskabet har hjemsted i Odder Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Løjenkærvej 8, 8300 Odder. Kurator er advokat Lars Grøngaard, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Entreprenørfirmaet RK ApS
CVR-nr.: 35477802
Hovedgaden 8
4261 Dalmose
Sagsnr.: SKS 222-442/2017
I ovennævnte konkursbo afholdes afsluttende skiftesamling i Retten i Næstved, Møderum 14, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved, tirsdag den 30.04.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143. Boet afsluttes dog ikke, hvis en fordringshaver stiller sikkerhed for yderligere omkostninger.

Tapmaler IVS
CVR-nr.: 38505823
Smedeland 7
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 1425/19-D
Ved dekret af 27.03.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 05.12.2018. Likvidator har været udmeldt den 07.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Gunvor Sundgaard Happe, Amagertorv 11, 1160 København K.

Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen ApS
CVR-nr.: 29836477
Olfert Fischers Gade 6, 3 th.
1311 København K
Sagsnr.: K 1441/19-D
Ved dekret af 27.03.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.02.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 28.11.2018. Likvidator har været udmeldt den 31.01.2019. Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K.

Sevabyg IVS
CVR-nr.: 38566989
Tilegade 35
4900 Nakskov
Sagsnr.: SKS 12-58/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Nykøbing Falster, Mødelokale 1, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F, torsdag den 02.05.2019 kl. 13.05, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

FN Byg ApS
CVR-nr.: 20190183
Vengevej 9
8660 Skanderborg
Sagsnr.: SKS 41-129/2016
I ovennævnte konkursbo har Skifteretten i Horsens fastsat den 10.05.2019 som sidste dag for modtagelse af anmeldelse af fordringer og andre krav, jf. konkurslovens § 134, stk. 2. Anmeldelse skal ske til kurator, advokat Johnny Mæhlisen, Nørre Alle 32, 8362 Hørning.

Entreprenørselskabet af 3. april 2019 ApS
CVR-nr.: 73142717
Aabenraa Landevej 146
6100 Haderslev
Sagsnr.: SKS S01-184/2019
Ved dekret af 10.04.2019 har Skifteretten i Sønderborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.04.2019. Kurator er advokat Jens Christian Krabbe, Klinkbjerg 1, 6200 Aabenraa.

MT Brolægning IVS
CVR-nr.: 37596922
Maglekær 50, 1 tv.
2610 Rødovre
Sagsnr.: K 1572/19-D
Ved dekret af 01.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.02.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 29.11.2018. Likvidator har været udmeldt den 17.01. januar 2019. Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K.

Murermester Nicolaj Kjær ApS
CVR-nr.: 35673970
Jernbanegade 8
9490 Pandrup
Sagsnr.: SKS SKIF-686/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hjørring, Mødelokale 9, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring, torsdag den 09.05.2019 kl. 14.30, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Tf Total Byg ApS
CVR-nr.: 37336750
Torpet 19
9440 Aabybro
Sagsnr.: SKS SKIF-632/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hjørring, Mødelokale 9, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring, torsdag den 09.05.2019 kl. 14.30, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Thaysen Byggeforretning, Augustenborg IVS
CVR-nr.: 36066245
Gammel Brovej 18
6440 Augustenborg
Sagsnr.: SKS S01-202/2019
Ved dekret af 10.04.2019 har Skifteretten i Sønderborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10. april 2019. Selskabet har hjemsted i Sønderborg kommune og har drevet virksomhed fra adressen Gammel Brovej 18, 6440 Augustenborg. Kurator er advokat Søren Nygaard, Advokatfirmaet Søren Nygaard, Sankt Jørgens Gade 29, 6400 Sønderborg, j.nr. 62602.

EG Byg IVS
CVR-nr.: 37793426
Hoddemarkvej 8
6823 Ansager
Sagsnr.: SKS 14-485/2018
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Esbjerg, Mødelokale 17, Dokken 1, 6700 Esbjerg, tirsdag den 28.05.2019 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 73,4493920868% til § 95-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

EG Byg Holding IVS
CVR-nr.: 37793388
Hoddemarksvej 8
6823 Ansager
Sagsnr.: SKS 14-488/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Esbjerg, Mødelokale 17, Dokken 1, 6700 Esbjerg, tirsdag den 28.05.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Vognsild entreprenørforretning IVS
CVR-nr.: 38905945
Svoldrupvej 104
9600 Aars
Sagsnr.: SKS 31-265/2019
Ved dekret af 11.04.2019 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.04.2019. Kurator er advokat Carsten Egebæk Kjeldsen, Kirkegade 1, 9600 Aars.

Sager Arkitekter IVS
CVR-nr.: 37402893
Nannasgade 28
2200 København N
Sagsnr.: K 2758/17-F
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 08.05.2019 kl. 12.00.

Lundholm Enterprise IVS
CVR-nr.: 37951161
Rathsacksvej 4
1862 Frederiksberg C
Sagsnr.: K 1722/18-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 07.05.2019 kl. 12.00.

KDJ Byg ApS
CVR-nr.: 29398100
Bogtrykkervej 1, st tv.
2400 København NV
Sagsnr.: K 1644/19-F
Ved dekret af 03.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 04.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 05.12.2018. Likvidator har været udmeldt den 18.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø.

DK Byggepartner ApS
CVR-nr.: 36895292
Automatikvej 1
2860 Søborg
Sagsnr.: K 1767/19-F
Ved dekret af 04.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.01.2019. Likvidator har været udmeldt den 04.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Henrik Bernt Sanders, Amaliegade 10, 1256 København K.

JM Maler ApS
CVR-nr.: 35404562
Nordre Fasanvej 87
2000 Frederiksberg
Sagsnr.: K 1581/19-D
Ved dekret af 22.03.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 11.12.2018. Likvidator har været udmeldt den 06.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

HH Bygningsentreprise A/S
CVR-nr.: 35410112
Stevnsvej 107
4671 Strøby
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde på kurator, advokat Nicolai Krygers kontor, Stormgade 67, 6700 Esbjerg, onsdag den 01.05.2019 kl. 09.00, til prøvelse af anmeldte § 95-krav, gældbogsnr. 6.

Ark+Byg ApS
CVR-nr.: 36690224
Nikolaj Plads 34
1067 København K
Sagsnr.: K 1719/19-F
Ved dekret af 04.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 30.11.2018. Likvidator har været udmeldt den 04.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Piya Mukherjee, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

AK Construction IVS
CVR-nr.: 38526499
Kroghøj 7
3550 Slangerup
Sagsnr.: SKS 3-174/2019
Ved dekret af 12.04.2019 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.04.2019. Kurator er advokat Esben Joakim de Meza Skjernov, Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød.

Futura Enterprise ApS
CVR-nr.: 37565091
Broholms Alle 6C, 1 tv.
2920 Charlottenlund
Sagsnr.: K 1085/17-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 08.05.2019 kl. 12.00.

Nordisk Tagmontage ApS
CVR-nr.: 38785060
Industrivej 22
7490 Aulum
Sagsnr.: SKS 14-136/2019
Ved dekret af 09.04.2019 har Skifteretten i Herning taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.04.2019. Kurator er advokat Sune Sørensen, Poulsgade 6, 3., 7400 Herning.

Dansk Kloak ApS
CVR-nr.: 37677825
Skolevang 15
2660 Brøndby Strand
Sagsnr.: K 1583/19-D
Ved dekret af 02.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 13.12.2018. Likvidator har været udmeldt den 06.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

JA Entreprise IVS
CVR-nr.: 38800523
Torslundevej 105
2635 Ishøj
Sagsnr.: K 1622/19-D
Ved dekret af 03.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 28.02.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 30.11.2018. Likvidator har været udmeldt den 17.01.2019. Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Freundlich Tømrer ApS
CVR-nr.: 39506696
Brøndby Nord Vej 265, 2 tv.
2605 Brøndby
Sagsnr.: K 1629/19-D
Ved dekret af 03.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 26.02.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 27.11.2018. Likvidator har været udmeldt den 10.01.2019. Som kurator er udpeget advokat Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Vika Byg ApS
CVR-nr.: 38047337
Ostenfeldtsvej 12C
4700 Næstved
Sagsnr.: SKS 333-193/2019
Ved dekret af 15.04.2019 har Skifteretten i Næstved taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.03.2019. Selskabet har hjemsted i Næstved Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Ostenfeldtsvej 12C, 4700 Næstved. Kurator er advokat Albert Juul Digens, Ny Østergade 3, 1101 København K.

Metal og Glas Montage IVS
CVR-nr.: 37859850
Vejlbjergvej 11
8240 Risskov
Sagsnr.: SKS 43-21316/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6, Stuen, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, tirsdag den 28.05.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

MO Byg Tømrer & Snedker IVS
CVR-nr.: 38460617
Værkstedvej 61
2500 Valby
Sagsnr.: K 2011/19-G
Ved dekret af 12.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.04.2019. Som kurator er udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

PG Byg ApS
CVR-nr.: 38880365
Brandstrupvej 10
2610 Rødovre
Sagsnr.: K 1762/19-E
Ved dekret af 04.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 05.12.2018. Likvidator har været udmeldt den 07.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup.

Dego Byg IVS
CVR-nr.: 39363879
Hessensgade 46, 1 tv.
2300 København S
Sagsnr.: K 1751/19-E
Ved dekret af 04.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 29.11.2018. Likvidator har været udmeldt den 14.01.2019. Som kurator er udpeget advokat Christian Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

Morolong Malerfirma IVS
CVR-nr.: 36396083
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Sagsnr.: K 1708/19-B
Ved dekret af 04.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 10.01.2019. Likvidator har været udmeldt den 20.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

Byg Værk Holding ApS
CVR-nr.: 36476931
Fredensvej 40
2920 Charlottenlund
Sagsnr.: K 1927/19-G
Ved dekret af 10.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.04.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 06.02.2018. Likvidator har været udmeldt den 11.04.2018. Som kurator er udpeget advokat Piya Mukherjee, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

Miljø Murerne K/S (tidl. DSF-Byg K/S)
CVR-nr.: 37875708
Skt. Clemens Gade 12
7900 Nykøbing M
Sagsnr.: SKS 8C-99/2018
I ovennævnte konkursbo afholdes afsluttende skiftesamling i Retten i Holstebro, Stationsvej 58, Mødelokale 11.1,7500 Holstebro, mandag den 06.05.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

N.H. Murerforretning S.M.B.A.
CVR-nr.: 35409661
Jespersvej 12
3700 Rønne
Sagsnr.: SKS 4-53/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten på Bornholm, Skifteretten, Damgade 4A, 3700 Rønne, onsdag den 08.05.2019 kl. 10.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Raw Construction IVS
CVR-nr.: 37410322
Ved Vandløbet 10
2610 Rødovre
Sagsnr.: K 1822/19-F
Ved dekret af 04.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 26.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 29.08.2018. Likvidator har været udmeldt den 19.03.2019. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

DS Malerservice IVS
CVR-nr.: 38725521
Hornemanns Vænge 1, 2 tv.
2500 Valby
Sagsnr.: K 1948/19-G
Ved dekret af 16.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.04.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.01.2019. Likvidator har været udmeldt den 19.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Nordic Construction Agency Komplementar IVS
CVR-nr.: 38861662
Abildgaardsgade 15
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1803/19-G
Ved dekret af 04.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 22.03.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.01.2019. Likvidator har været udmeldt den 20.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Henrik Bernt Sanders, Amaliegade 10, 1256 København K.

Hovedstadens Tagdækning ApS
CVR-nr.: 37871044
Hovedgaden 501A
2640 Hedehusene
Sagsnr.: K 1943/19-D
Ved dekret af 16.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 09.04.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.01.2019. Likvidator har været udmeldt den 19.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K.

Morolong Byggefirma ApS
CVR-nr.: 33393326
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Sagsnr.: K 1925/19-E
Ved dekret af 10.04.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.04.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 14.02.2019. Likvidator har været udmeldt den 05.03.2019. Som kurator er udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Selskabet af 22.12.2010 ApS (tidl. Jysk Stilladsmontage ApS)
CVR-nr.: 33372973
Høgsholtvej 218
7100 Vejle
Sagsnr.: SKS 6-16/2017
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Kolding, Mødelokale H, Kolding Åpark 11, 1., 6000 Kolding, onsdag den 15.05.2019 kl. 12.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 42,8450% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Cph's Totalentreprise ApS
CVR-nr.: 21422649
Hejrevej 4
3400 Hillerød
Sagsnr.: SKS 3-336/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 14.05.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Nordsjællands Nedrivning IVS
CVR-nr.: 38115979
Falkevej 20
3400 Hillerød
Sagsnr.: SKS 3-960/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 14.05.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

HKM Hus & Have IVS
CVR-nr.: 36533048
Hovedvejen 20
3330 Gørløse
Sagsnr.: SKS 3-760/2016
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 14.05.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Nordsjællands Gulvservice IVS
CVR-nr.: 36707143
Kighusbakken 4
3400 Hillerød
Sagsnr.: SKS 3-186/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 14.05.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Miljø Murerne K/S (tidl. DSF-Byg K/S)
CVR-nr.: 37875708
Skt. Clemens Gade 12
7900 Nykøbing M
Sagsnr.: SKS 8C-99/2019
I ovennævnte konkursbo afholdes afsluttende skiftesamling i Retten i Holstebro, Stationsvej 58, Mødelokale 11. 1., 7500 Holstebro, mandag den 13.05.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Byggefirmaet Juhl Jensen ApS
CVR-nr.: 34693048
Gefionsvej 11
3400 Hillerød
Sagsnr.: SKS 3-80/2017
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 14.05.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Rømers Byg & Anlæg ApS
CVR-nr.: 36491507
Irisvej 19
4050 Skibby
Sagsnr.: SKS 3-405/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 14.05.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Jægerspristag IVS
CVR-nr.: 38334190
Skarndalsvej 18
3630 Jægerspris
Sagsnr.: SKS 3-967/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 14.05.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Jægerspristag Holding IVS
CVR-nr.: 38327690
Skarndalsvej 18
3630 Jægerspris
Sagsnr.: SKS 3-968/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 14.05.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

-kj

Læs mere om Byggeri

25/4 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder