Aktuelle nyheder - Byggeri

Led-belysning på statsveje kan give store besparelser

Led-belysning på statsveje kan give store besparelser

Vejdirektoratet planlægger i år at udskifte cirka 2.000 konventionelle armaturer ud af cirka 30.000 på hovedlandevejsnettet til LED

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I en række svar til socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen redegør transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen for de besparelser, der vil være, hvis belysningen på hele statsvejnettet udskiftes til energivenlige LED-pærer.

Problemet er imidlertid, at der vil være en forholdsvis lang ”tilbagebetalingstid, hvis en sådan udskiftning foretages.

Ifølge ministeren er en udskiftning af alle belysningsarmaturer, der ikke allerede er LED-teknologi, beregnet til i størrelsesordenen 320 millioner kroner inklusiv udskiftning af blandt andet master og kabler ”i nødvendigt omfang”. Beregningen er foretaget på baggrund af

Tilbagebetalingstid 12-15 år
Det er Vejdirektoratets vurdering, at udgiften til udskiftning til LED-armaturer kan tjenes ind på 25 - 30 år på grund af lavere el-udgifter.

Beregningen er foretaget med udgangspunkt i en kWh pris på 1,82 kroner i hele perioden og ved anvendelse af en diskontering på fire procent. Hvis man medtager øvrige besparelser i form af færre udgifter til drift og vedligehold skønnes udgiften til udskiftning til LED-armaturer tjent ind på i størrelsesordenen 12 - 15 år.

- Vejdirektoratets nuværende driftsramme giver ikke mulighed for, at man gennemfører
en samlet udskiftning af konventionelle armaturer på hovedlandevejsnettet med LED-armaturer. Vejdirektoratet planlægger dog i indeværende år at udskifte cirka 2.000 konventionelle armaturer på hovedlandevejsnettet til LED ud af en samlet mængde af konventionelle armaturer på cirka 30.000 stk., oplyser Ole Birk Olesen.

Sparer cirka 2/3 af energiforbruget
Den årlige energibesparelse er beregnet til knap 10,3 TWh, ud af et forbrug på 14,6 TWh. En besparelse på cirka 10,3 TWh svarer til en besparelse på cirka 2.000 ton CO2 pr. år.

- Energibesparelsen forudsætter, at lyset dæmpes i de centrale nattetimer, svarende til at der dæmpes 50 procent i otte timer, klokken 22-06 i perioden med vintertid og klokken. 23-07 i perioden med sommertid. Det bemærkes, at denne dæmpning ikke er særligt udbredt med de nuværende konventionelle armaturer, slutter ministeren.

Der findes i øvrigt ikke lignende beregninger på det kommunale område.

Læs mere om Byggeri

8/2 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.