LCA
LCA
scroll
Må betale godtgørelse til kvindelig lærling, der blev chikaneret Et enigt nævn dømte virksomheden til at betale godtgørelsen.

Må betale godtgørelse til kvindelig lærling, der blev chikaneret

19-årig tømrerlærling udviklede over halvandet år stress, angst og depression grundet den omgangstone og behandling, hun blev udsat for på sin læreplads. Tvistighedsnævnet har pålagt arbejdsgiveren at betale en kompensation på 65.000 kroner

Af Daniel Christensen

’Sut min pik’ og ’Du skal bolles bagfra’.

Det var nogle af de perfiditeter, som en 19-årig tømrerlærling i halvandet år måtte lægge øre til fra sine mandlige kollegaer – og som ultimativt pressede hende ud i en sygemelding og en efterfølgende ophævelse af uddannelsesaftalen. Derudover oplevede hun ca. hver anden dag fysisk krænkende adfærd som at blive slået og gramset på. Hun var 17 år, da hun i sommeren 2021 blev ansat, og hun var den eneste kvinde i virksomheden.

Kort inde i 2023 sygemeldte hun sig, efter en psykolog havde diagnosticeret hende med stress, angst og depression som direkte konsekvens af den behandling, hun havde fået på sin praktikplads.

Da hun efter ophævelsen gennem sin fagforening, 3F Byggegruppen, anmodede om 84.000 kr. i ’bod for mislighold og chikane’, blev hun afvist, og siden havnede sagen hos Tvistighedsnævnet, som har tildelt hende en samlet erstatning på 65.000 kr.

I sit forsvar mente virksomhedens ejer ikke, at tonen i virksomheden var krænkende – han så den som frisk og forsøgt sjov. Han afviste også at have kendskab til noget med seksuelle undertoner. Desuden mente han ikke, at beskyldningen om den dårlige tone hang sammen med, at lærlingen tit gik i byen sammen med de håndværkere, hun anklagede for at behandle hende dårligt.

Erkendte hård omgangstone
De pågældende håndværkere erkendte, at omgangstonen i virksomheden generelt var hård, men at den kvindelige lærling selv havde deltaget og havde været lige så meget med på den som alle de andre. Samtidig mente de ikke, at hun havde sagt fra eller antydet, at hun ikke brød sig om det.

Tvistighedsnævnet finder, at den kvindelige lærling har sandsynliggjort, at hun under ansættelsen i virksomheden på grund af sit køn var udsat for verbal chikane – herunder verbal seksuel chikane – med det formål eller den virkning at krænke hendes værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima, jf. ligebehandlingslovens § 4, og at hun dermed har været udsat for forskelsbehandling som følge af sit køn, jf. ligebehandlingslovens § 1.

Nævnet anerkender derfor hendes krav på en godtgørelse og gør hendes alder, stilling som lærling og den omstændighed, at der var tale om verbal chikane, herunder chikane af seksuel karakter, til en væsentlig begrundelse for beløbets fastsættelse. Samtidig afspejler erstatningen på 65.000 kr. også, at virksomheden har væsentligt misligholdt uddannelsesaftalen.

5/2 2024