Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Mange har gavn af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Mange har gavn af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Videncentrets hjemmeside ”ByggeriOgEnergi.dk” og fem tilhørende apps blev samlet besøgt over 118.000 gange i 2018

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er en del er Energistyrelsens målrettede informationsindsats og har eksisteret siden 2008.

Energistyrelsen foretager løbende evalueringer af Videncentret for at vurdere kendskabet til og anvendelsen af Videncentrets tilbud – blandt andet for at kunne vurdere, hvorvidt indsatsen bidrager til, at byggebranchen bliver fagligt dygtigere i forhold til at energiforbedre bygninger.
Der blev ifølge Årsrapporten for 2018 gennemført en evaluering i form af en spørgeskemaundersøgelse primært blandt Videncentrets brugere, og den viser stor tilfredshed med kvaliteten af Videncentrets tilbud.

Gør en forskel
Mange brugere giver udtryk for, at Videncentret gør en forskel for deres virksomhed eller organisations aktiviteter og valg af løsninger.

- Det mest hyppige svar er, at Videncentret har betydet en øget kvalitet. Næsten 20 procent
svarer, at visse af deres aktiviteter ikke ville være gennemført uden Videncentret.
Brugerne anvender først og fremmest Videncentrets materialer og tilbud til faglig inspiration, men også til at understøtte dialogen med deres kunder, til kvalitetssikring og til udvikling af nye værktøjer, fremgår det blandt andet af Årsrapporten.

Hurtigt overblik
Videncentret iværksatte derfor i 2018 flere initiativer over for håndværkerne til at gøre dem bedre rustede til at vejlede boligejerne om reglerne for energieffektivisering og ventilation, når de vil renovere.

Initiativerne omfattede blandt andet en hurtig og overskuelig introduktion til energikravene, en film om håndværkernes vejlederrolle samt en quiz på Facebook og på NyggeriOgEnergi.dk.
BR-værktøjet, som er udviklet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, blev i 2018
besøgt knap 57.000 gange.

Værktøjet er løbende blevet videreudviklet i takt med nye eller præciserede energikrav i bygningsreglementet – og i 2018 blev det justeret for ændringer i bygningsreglementets energikrav. Her kan man nu få et hurtigt overblik over, hvad loven kræver ved hele 66 forskellige renoveringsarbejder i enfamiliehuse.

Alle kan bruge supporttjenesten
Alle i byggebranchen har mulighed for at kontakte Videncentrets supporttjeneste for at få svar på spørgsmål om arbejdet med at energiforbedre bygninger.

Antallet af telefoniske henvendelser er faldende, mens antallet af besøg på hjemmesiden er stigende, og det er ifølge Årsrapporten et tegn på, at de fleste finder svar på hjemmesiden frem for at gribe telefonen.

I 2018 var der knap 600 henvendelser til Videncentret enten via supporttelefonen på tlf.
7220 2555, via info@ByggeriOgEnergi.dk eller via sociale medier.

Videncentrets hjemmeside ByggeriOgEnergi.dk og fem tilhørende apps blev samlet besøgt over 118.000 gange i 2018. Heraf var de 51.000 besøg på hjemmesiden, de 57.000 direkte til BR18-værktøjet, og de resterende 11.000 besøg fordelte sig med direkte besøg til Besparelsesberegneren, Fugtberegneren, Bygherrens Drejebog, efterisolering af tagetager samt Tjek Boligejendomme, der giver mulighed for at benchmarke energiforbruget i alle boligejendomme via søgning på adresse.

16.000 downloads
Der blev i 2018 foretaget knap 16.000 downloads fra ByggeriOgEnergi.dk. Det fordeler sig på mange forskellige energiløsninger og værktøjer.

Top 3 på listen i 2018 var BR18 Kvikguiden – Energiløsning om efterisolering af loft – Vejledning om funktionsafprøvning af ventilationsanlæg.

På Facebook havde Videncentret over 1.800 følgere ved årets udgang, hvilket er
en fremgang på over 50 procent i forhold til 2017.

På LinkedIn steg antallet af følgere i 2018 med 34 procent til over 1.500. Både på Facebook og LinkedIn er det næsten udelukkende fagfolk, der følger Videncentret.
Videncentrets mål med at være på de sociale

FAKTA
Medlemmerne af det Rådgivende Udvalg for Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
arbejder sammen om det fælles mål at skabe flest mulige energibesparelser indenfor nybyggeri og energirenovering i eksisterende bygninger og øge implementeringen af
energirenoveringsprojekter.

Medlemmer er:
• Dansk Byggeri
• TEKNIQ
• SMV Danmark
• Foreningen af Rådgivende Ingeniører
• Danske Arkitektvirksomheder
• Dansk Energi
• Dansk Fjernvarme
• Naturgasselskaberne
• Danske Erhvervsskoler
• Brancheforeningen for bygningssagkyndige
og energikonsulenter
• DI Byg
• Danske Byggecentre
• Rørforeningen
• Energistyrelsen

Læs mere om Byggeri

11/4 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder