Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Nu strammes grebet om RUT-synderneBeskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) forstærker presset mod virksomheder, der ikke registrerer sig i RUT

Nu strammes grebet om RUT-synderne

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit forslag til en ’styrket håndhævelse af RUT’ der skal træde i kraft 1. juli 2018.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) har til formål at give myndighederne - herunder SKAT og Arbejdstilsynet - samt arbejdsmarkedets parter mulighed for at sikre håndhævelsen af de regler og vilkår, der gælder for udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere, der udfører arbejde i Danmark.

- RUT er således et vigtigt redskab i indsatsen for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Det er derfor af stor betydning, at udenlandske tjenesteydere overholder anmeldelsespligten til RUT, og at manglende overholdelse af anmeldelsespligten sanktioneres effektivt, skriver ministeren blandt andet i lovforslaget.

Spekulerer i at undlade RUT-registrering
I dag kan en virksomhed, der én gang er idømt en bøde for manglende overholdelse af registreringspligten til RUT ikke straffes yderligere, hvis registrering fortsat undlades på samme arbejdssted.

Det giver mulighed for, at en virksomhed, der ikke ønsker at være anmeldt i RUT, kan spekulere i at betale bøden eller afvente straffesagens behandling hos politi og domstole og fortsat undlade at anmelde sig, uden at Arbejdstilsynet i dag har mulighed for at tage yderligere skridt til at sikre, at virksomheden anmelder sig i RUT.

Derfor foreslår ministeren nu, at der indføres mulighed for, at hjemmel Arbejdstilsynet kan udstede påbud om anmeldelse til RUT og om nødvendigt fremtvinge anmeldelse ved at pålægge daglige bøder.

Flere arbejdsskader
Selvom anmeldelsespligten har været lovpligtig siden 2008 tyder Arbejdstilsynets hidtidige erfaringer på, at der stadig er udenlandske virksomheder, som vedvarende vælger ikke at anmelde sig i RUT.

Arbejdstilsynets erfaringer viser også, at de virksomheder, der ikke er anmeldt i RUT, har problemer med arbejdsmiljøet i væsentligt større omfang, end de virksomheder, der er i RUT.

I perioden fra 2012 til 3. kvartal 2017 har i gennemsnit 57,2 procent af de udenlandske virksomheder (arbejdssteder), der ikke er i RUT, fået en alvorlig arbejdsmiljøreaktion. Til sammenligning fik kun 1,5 procent af de udenlandske virksomheder, der var i RUT, en alvorlig arbejdsmiljøreaktion i den samme periode.

Ekstra tilsynsbesøg
Bødestørrelsen er ved førstegangsovertrædelser i dag 10.000 kroner, men i gentagne tilfælde kan bøde forhøjes med 100 procent til 20.000 kroner.

Det foreslås, at bøderne ved fortsatte overtrædelser fastsættes til ikke under 1000 kroner dagligt.

Der er med finansloven for 2018 afsat 0,9 millioner kroner i 2018 og 1,1 millioner kroner årligt i perioden 2019-2021 til ekstra tilsynsbesøg og tilpasninger af it-systemer.
Læs mere om Byggeri

8/2 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder