Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Ny miljøminister skuffer byggerietDirektør Michael H. Nielsen håber på et mirakel, der kan redde Videncenter for Håndtering og Genbrug af Byggeaffald

Ny miljøminister skuffer byggeriet

Direktør Michael H. Nielsen håber, at en bevilling til Videncenter for Håndtering og Genbrug af Byggeaffald kan sniges med i en kommende finanslov

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der er skuffelse i byggeriet, efter at den nye miljø- og fødevareminister, Jacob Ellemann-Jensen, har meldt klart ud, at der ikke vil blive afsat flere penge til Videncenter for Håndtering og Genbrug af Byggeaffald – VHGB -, når den nuværende periode udløber.

Han ’er enig i behovet for at højne vidensniveauet i forhold til håndteringen af bygge- og anlægsaffaldet’, og han ’håber, at VHGB kan videreføre sine aktiviteter’.

Men det bliver altså uden penge fra staten, og direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, der i en lang periode har ført kampen for en forlængelse af bevillingen, siger til BygTek:

- En hel branche, der repræsenterer bygherrer, rådgivere og udførende virksomheder, der har peget på vigtigheden af at føre aktiviteterne i VHGB videre…

Harmonerer ikke med regeringens egen strategi
Han peger eksempelvis på behovet for at udbrede kendskabet til regler for separation af farlige stoffer, materialer og byggeaffald, så det kan nyttiggøres:

- Så er det ærgerligt, at den nye miljøminister som en af sine første gerninger meddeler, at det kan man ikke finde penge til. Det må vi tage til efterretning og se, hvad vi ellers kan gøre for at finde andre måder at finansiere den fortsatte drift af VHGB. Det harmonerer dårligt med den strategi, regeringen selv har lagt for udviklingen af cirkulær økonomi og cirkulære forretningsmodeller, hvor VHGB bidrager med væsentlig viden og information til at udvikle det område, siger Dansk Byggeris direktør videre.

Ikke overraskende
Det bør på den anden side heller ikke komme bag på aktørerne, at staten smækker kassen i, da der oprindelig var tale om en økonomisk starthjælp til at få VHGB op at køre.
Det erkender Michael H. Nielsen, der dog siger til BygTek:

- Vi skulle netop undersøge, om der findes finansieringskilder i markedet til at køre VHGB videre. Der er det vores vurdering, at de finansieringskilder findes ikke. Der er mange forskellige brugere af videncentret. Det er såvel kommuner, private bygherrer og mange andre aktører i byggebranchen. Men hvor skal vi hente pengene til at køre videre, hvis vi vil udvikle de tanker, som ligger bag nyttiggørelse af byggeaffald og cirkulær økonomi. Der er en starthjælp på to år i forhold til en kæmpestor dagsorden ikke nok…

Med det yderste af neglene
Det er næppe tilfældigt, at det er politikere fra Dansk Folkeparti, der har stillet spørgsmålene til den nye miljøminister, og Michael H. Nielsen lægger da heller ikke skjul på, at han håber, at netop det parti vil inddrage en bevilling til VHGB i de kommende finanslovsforhandlinger:

- Måske kan vi være heldige, at nogle af de partier, der skal lægge stemmer til en finanslov, vil finde et lille beløb på tre millioner kroner til VHGB’s videreførelse. Men så er vi også derude, hvor det er med det yderste af neglene i forhold til at skaffe finansiering, slutter Michael H. Nielsen, der noterer, at der er en række medlemmer i Dansk Folkeparti, der har vist interesse for VHGB’s videreførelse.

Læs mere om Byggeri

15/5 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder