LCA
LCA
scroll
Nye projekter involverer 55 byggevirksomheder
Med den nye bevilling på fem mio. kr. fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelse kan i alt tolv nye spireprojekter nu se dagens lys.

Nye projekter involverer 55 byggevirksomheder

Innovationsnetværket InnoByg investerer nu knap fem mio. kr. i nye samarbejdsprojekter på tværs af bygge- og anlægsbranchens virksomheder og videninstitutioner

Fra indeklima i fremtidens plejeboliger til genanvendelse af overskudstræ, fra fleksibel PCB-sanering til DGNB-kriterier for bæredygtig beton og fra cirkulære træhuse og byggepladser til Build 4.0 teknologier. I alt ser tolv nye spireprojekter nu dagens lys i regi af InnoByg, i forbindelse med netværkets nuværende bevilling fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelse.

Michael H. Nielsen er direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand i InnoByg. Han har desuden været en del af det Bedømmelsesudvalg, som har udpeget de tolv nye projekter blandt de ansøgninger som InnoByg har modtaget.

- Med InnoBygs bevilling og de midler vi har i netværket, har vi en enestående mulighed for at sætte projekter i gang, som kan skabe resultater til gavn for både branchen og vores samfund. De emner vi arbejder med i InnoByg, og som projekterne alle relaterer sig til, er f.eks. cirkulær økonomi, gode fysiske rammer og indeklima, digitalisering og implementering af ny teknologi, og materialer og konstruktioner med forbedret holdbarhed og funktionalitet. Alle emner, som også er at finde i Forsk2025-kataloget, siger Michael H. Nielsen.

En meget vigtig opgave
For netværksleder i InnoByg, Marianne Meyer Jakobsen, er de nye projekter og de resultater som projekterne kommer frem til, en essentiel del af netværkets arbejde.

- InnoByg er sat i verden for at matche virksomheder med videninstitutioner om at løse nogle af de udfordringer som bygge- og anlægsbranchen har, og som samtidig kan løse nogle af vores samfundsudfordringer. Vi har en meget vigtig opgave i branchen, som har stor indflydelse på Danmarks fremtid – både når det gælder genanvendelse, dokumentation af materialer, indeklima og implementering af teknologi, understreger Marianne Meyer Jakobsen.

Videndeling med hele branchen
I InnoByg er der plads til at undersøge nogle af de problemstillinger som optager bygge- og anlægsbranchen nærmere. En vigtig forudsætning for at opnå bevilling er, at de resultater som projektet kommer frem til, kan videreformidles bredt i branchen.

- En stor del af vores arbejde er videndeling. Så den viden der opstår i et projekt, er ikke forbeholdt projektdeltagerne, og man vil altid kunne finde resultater fra projekterne på vores hjemmeside, fortæller Marianne Meyer Jakobsen, som er glad for, at de nye spireprojekter aktivt involverer hele 55 virksomheder på tværs af bygge- og anlægsbranchen i tæt samarbejde med en lang række videninstitutioner.

Netop videndeling er også noget af det, som optager styregruppeformanden.

- Alle aktører i bygge- og anlægsbranchen skal have gavn af de aktiviteter vi igangsætter. Jo bredere vi kommer ud med vores resultater, desto større er vores mulighed for at påvirke f.eks. den bæredygtige eller teknologiske udvikling. Vi har allerede sendt en række væsentlige resultater ud i form af branchevejledninger for både indeklima- og energiberegninger, håndbøger om genanvendelse og Design for Disassembly samt publikationer om værdiskabelse med Build 4.0 teknologier og anbefalinger om bygningers rolle i den grønne omstilling, for blot at nævne nogle få af vores tidligere projektresultater, siger Michael H. Nielsen, og understreger, at der også er høje forventninger til leverancerne i de nye spireprojekter.

Se alle InnoBygs igangværende samarbejdsprojekter her.

De nye projekter involverer 55 af byggeriets virksomheder på tværs af aktører og ledes af hhv. AAU, DBI, DTU, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, KADK og Teknologisk Institut.

-los


7/5 2019