Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Nyt bygningsreglement scorer lavt på bæredygtighed: Virksomhederne stræber højereMette Qvist, administrerende direktør i Green Building Council Denmar

Nyt bygningsreglement scorer lavt på bæredygtighed: Virksomhederne stræber højere

En ny rapport fra Green Building Council Denmark viser, at bygningsreglementet ligger mere end fire gange under de bæredygtighedskrav, som flere aktører inden for byggeriet pålægger sig selv

Del artiklen på

Flere og flere private og offentlige bygherrer bygger allerede dokumenteret bæredygtigt med certificeringsordningen DGNB, der f.eks. betyder brug af færrest muligt ressourcer og energi under hele bygningens livscyklus. Men det er på frivillig basis, for den danske lovgivning, bygningsreglementet (BR18), scorer lavt i et bæredygtighedsperspektiv.

En ny rapport fra organisationen Green Building Council Denmark viser nemlig overraskende, at bygningsreglementet ligger mere end fire gange under de bæredygtighedskrav, som et stigende antal private og offentlige aktører inden for byggeriet pålægger sig selv.

- Byggebranchen har længe været vant til, at bygningsreglementet var det højeste og skrappeste mål, også miljømæssigt. Det er det ikke længere - og det vidner om et behov for bedre oplysning og et nyt tankesæt, når det gælder omstilling til bæredygtigt byggeri, da branchens aktører ellers forledes til at tro, at de gør det mest optimale for at bygge grønt og miljøvenligt, hvis blot de holder sig inden for lovgivningens rammer, siger Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark.

Der er gang i byggeriet for tiden, og det ligger pres på klodens ressourcer. Alene i Danmark genererer bygninger omkring 30 % af den samlede mængde affald og står for 40 % af energiforbruget.

- Opførsel af nye bygninger er godt for væksten, men de har et højt forbrug af ressourcer og energi, og mange aspekter af bæredygtigt byggeri bliver ikke afspejlet i det nyeste bygningsreglement, udtaler Mette Qvist.

BR18 trådte i kraft 1. januar 2018 og først er fuldt implementeret i 2019. I sammenligning med det forrige bygningsreglement, BR15, indeholder det nye bygningsreglement ingen skærpede krav på miljø- eller energiområdet. Bygningsreglementet er ikke oprindeligt tænkt som et bæredygtighedsværktøj, men det er byggeriets eneste lovgivningsmæssige retningslinjer, når det gælder om at bygge grønt og miljøvenligt.

Målt i kroner og øre koster omstilling til bæredygtigt byggeri lidt mere under opførslen af bygningen, men målt på den lange bane er det en god investering, fordi det giver et godt indeklima, god medarbejdertrivsel, en god totaløkonomi og ikke mindst en grøn profil.

Bygherrer sætter barren højt
Green Building Council Denmark står bag DGNB certificeringen, der i dag er den mest udbredte bæredygtighedscertificering i Danmark. DGNB certificeringen giver et byggeprojekt point inden for kategorierne miljø, økonomi, sociale forhold/indeklima, teknisk kvalitet og proces kvalitet. Det har foreløbig udmøntet sig i et ambitiøst og gennemsigtigt bæredygtighedsregnskab for 43 større byggerier, svarende til næsten mere end 600.000 kvadratmeter, og 46 mere er undervejs.

Organisationen har desuden uddannet 575 konsulenter i DGNB bæredygtighedscertificering. Til sammenligning er der uddannet 600 DGNB konsulenter i hele Tyskland. Og interessen for at bygge bæredygtigt er stigende ifølge Mette Qvist:

- Vi ser en stigende interesse blandt bygherrer. Flere og flere vælger at sætte barren højere end gældende lovkrav og stille tilsvarende krav til deres underleverandører.

De virksomheder og offentlige bygherrer, der har valgt at følge den nye bæredygtigheds agenda, har taget et stort spring fremad til bæredygtig omstilling. De har f.eks. udvidet indsatsen fra ’kun’ at nedsætte CO2 udslippet fra den færdige bygning til også at tage højde for forbruget af ressourcer og energi før og under opførslen.

- Danmark anses som et af verdens førende lande inden for grøn og bæredygtig omstilling, men fokus herhjemme har ensidigt været på energiforbrug og CO2 udslip, i hvert fald når det gælder byggeriet. Bygninger er levende organismer, de har en lang levetid, og det er på tide, at vi vænner os til at tale materiale- og ressourceforbrug under hele bygningens livscyklus, slutter Mette Qvist.

-aft

Fakta om DGNB-standarden
DGNB-certificeringen er et gennemskueligt system – eller regnskab – for bæredygtighed, som giver et tydeligt billede af, at det betaler sig at bygge bæredygtigt. Populært kan man også sige, at DGNB-certificeringen sætter bæredygtighed på formel – en veldokumenteret formel, som virksomheden konstant kan arbejde på at gøre endnu bedre.

DGNB er en international standard, og det er den mest udbredte bæredygtighedscertificering i Danmark. Den bygger på FN’s definition af bæredygtighed, som blev præsenteret i form af Rio-erklæringen i 1992, og som stiller krav til miljømæssige, økonomiske og sociale/funktionelle forhold. DGNB ser både på et byggeri i opførelsesfasen og i et livscyklus perspektiv. DGNBs bæredygtighedscertificering bidrager således til 14 ud af FNs 17 Verdensmål

DGNB udvikler sig i takt med byggeriets og byens udvikling, og efterhånden som vi bliver klogere. DGNB er dermed et skridt på vejen til mere bæredygtige byggerier og byer ved først og fremmest at gøre op med uhensigtsmæssige løsninger, og dét vi i dag ved, gør byen ubæredygtig.

Læs mere om DGNB her.

Green Building Council Denmark har i en ny rapport sammenlignet et byggeri, der lever op til det nyeste bygningsreglement (BR18) og et byggeri, der er bæredygtighedscertificeret efter DGNB standarden. Rapporten kan findes og downloades gratis her.

Fakta om Bygningsreglement 2018 (BR18)
Det nye bygningsreglement, BR18, trådte i kraft pr. 1. januar 2018 og er fuldt implementeret i 2019. Det kan læses her.

Læs mere om Byggeri

12/4 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder