Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Politisk opbakning til mere energieffektive bygningerPå Christiansborg er der bred opbakning til at lade energieffektivisering indgå i forhandlingerne om en ny energiaftale, viser en rundspørge BygTek har foretaget.

Politisk opbakning til mere energieffektive bygninger

Før de snarlige forhandlinger om en ny energiaftale, er der på Christiansborg bred politisk opbakning til at energieffektivisering af bygninger skal indgå i en ny aftale

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der er bred opbakning på Christiansborg til at lade energieffektivisering af bygninger indgå i forhandlingerne om en kommende energiaftale. Det viser en rundspørge, som BygTek har foretaget hos syv af de ni partier.

Samtidig er der dog nogle af partierne der gør opmærksom på, at samfundets udgifter til energieffektivisering skal ske med omtanke, således at man først og fremmest plukker de lavt hængende frugter.

V: Der er potentiale
Venstres energiordfører Thomas Danielsen siger til BygTek, at blandt de håndtag, der skal drejes på i en kommende energiplan, er energieffektiviseringer af bygninger:

- Men der er ikke en ’sort/hvid’ løsning med et klart svar på, hvad der skal gøres. I nogle sammenhænge er det fornuftigt med opstramninger og øgede krav, mens vi på andre områder er ved at nå dertil, at gevinsten ved hver krone, vi bruger på yderligere energieffektiviseringer, er meget lille. Vi er ved at nå smertegrænsen ved nybyggerierne, men der er fortsat et potentiale ved eksisterende byggerier med eksempelvis hulmursisolering, vinduer og loftisolering. Men vi skal ikke stille krav, der er ude af proportioner i forhold til gevinsten i energieffekten, siger Thomas Danielsen.

S: Det skaber arbejdspladser
Socialdemokraternes energiordfører, Jens Joel, siger til BygTek, at byggeriet er en vigtig komponent i en generel satsning på energieffektivisering:,

- Der vil vi sende det signal, at energieffektivisering af bygninger selvfølgelig skal være en del af planen. Der er både penge og energibesparelser at hente, men også mange arbejdspladser. Indsatsen for energibesparelser skal tages alvorligt, og heri indgår energieffektivisering af bygningsmassen, siger Jens Joel.

DF: En rigtig god ide
Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti understreger, at energieffektivisering af bygningsmassen er ’en rigtig god idé’, fordi det er bedre at spare energi end at udskifte produktionsapparatet til grøn energi:

- Vi er i dialog med parterne i byggebranchen, men endnu er der ingen grydeklare planer. Vi opfordrer dog den offentlige sektor til at komme i gang med eksempelvis ESCO-projekter i samarbejde med private aktører, hvor besparelserne på energiregningen betaler investeringen i energieffektivisering. Tilsvarende modeller kunne måske også udvides til private boliger, mener Dansk Folkepartis energiordfører.

K: Svært men muligt
Orla Østerby, der har ansvaret for De Konservatives energipolitik, siger, at der fortsat er overvejelser omkring, hvad der skal med i energiplanen:

- EU kommer jo med en energieffektiviseringsplan, hvori indgår bygninger, og der vil være bygninger både i Danmark og i resten af Europa, som vil være vanskelige at gøre energineutrale frem mod 2050. Vi har krav til nybyggerier, men jeg tror, at omkostningerne ved at nå det sidste stykke på gamle bygninger kan være svære at hente hjem. I sidste ende handler det om at sætte tingene op mod de samlede investeringer. Vi har jo en målsætning om at være forsynet med 50 procent grøn energi, og den skal vi nå inden 2030. Den indsats stiller store krav, og derfor er spørgsmålet, hvor meget mere vi kan fylde på. For Det Konservative Folkeparti er det dog et ’must’, at vi når reduktionen på 50 procent i 2030, så vi bevarer vores førerposition på området. Og det ser også sandsynligt ud, at vi når målet, siger Orla Østerby.

Ø: Begge veje
Enhedslisten understreger, at energibesparelser generelt er meget vigtige, og at ’det ville være interessant, hvis man fremover i højere grad kan fremme gode løsninger som eksempelvis bygningsintegrerede solceller i forbindelse med renoveringer af den eksisterende bygningsmasse’:

- Men der kan også være nogle dilemmaer. Vi skal være kritiske i forhold til, hvor langt, man bør gå med lavenergiforbrug i vore bygninger, hvis vi kan få billigere fjernvarme fra reel vedvarende energi. Får vi blandt andet en effektiv udnyttelse af geotermi via varmepumper drevet af billig strøm fra solfangere, er der grænser for, hvor meget vi skal gå efter at reducere vort energiforbrug i boligerne. Vi skal se på, hvordan vi samlet set bruger pengene bedst i prioriteringerne af vort samlede energiforbrug, siger Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen til BygTek.

A: Vigtig prioritet
For Alternativets vedkommende er energibesparelser – ikke mindst i bygninger – en vigtig del, der bør prioriteres i Energiplanen.
Partiets energiordfører Christian Poll siger blandt andet, at der har været undersøgelser, som peger på, at hvis man ’pooler’ energirenoveringer med andre typer af renovering, er der meget at spare.

L: Effektivisering er vigtig
Carsten Bach fra Liberal Alliance mener, at energieffektivisering i bygninger er ’en naturlig del af den kommende energiaftale’, og han siger videre til BygTek:
- Der er jo ikke grund til at bruge energi, som ikke er nødvendig. Ligesom effektivisering af den offentlige sektor er en stor mærkesag for Liberal Alliance, er effektivisering i forhold til energi også en mærkesag. Energiafgifterne skal blandt andet anvendes til at skabe et bedre incitament til at anvende noget af al den grønne energi på det danske marked, så vi ikke sender det gratis til Tyskland. Vi skal desuden ikke videreføre den eksisterende energispareordning, men i højere grad konkurrenceudsætte energisparetiltagene og sende dem i udbud, så de målrettes mod de områder, hvor der virkelig er nogle energieffektiviseringer at komme efter, siger Carsten Bach.

EU vil stille energikrav

Umiddelbart før jul blev man i EU enige om hovedtrækkene i et stort energidirektiv, der blandt andet skal sikre, at nyt byggeri er tæt på energineutralt i 2020, og at eksisterende byggeri frem mod 2050 skal renoveres, så det også kan blive det.

Det er den danske EU-parlamentariker Bendt Bendtsen fra De Konservative, der har været pennefører på den del af direktivet, der handler om bygningsrenovering – ’Bendtsen rapporten’ – og han siger til BygTek, at der nu er stort flertal i Industriudvalget for udkastet.

- Vi har nu forhandlet rapporten og indgået en foreløbig aftale med EU’s energiministre, hvorefter den skal behandles videre af Parlamentet og ministerrådet inden det bliver til et direktiv, der skal implementeres i alle EU-landene, fortæller Bendt Bendtsen til BygTek.
Og det glæder chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri:
- Den nye aftale sender et klart og vigtigt signal til de danske politikere, når de skal forhandle en ny energiaftale på plads i det nye år. Energieffektivisering af vores bygninger er ikke til at komme uden om i omstillingen af energisystemet frem mod 2050 og ikke nok med, at omstillingen bliver billigere, så er der et kæmpe potentiale for eksport af energieffektive løsninger til resten af EU.
-DB

’Al energi koster penge at producere – også den grønne energi. Selvom udnyttelse af sol og vindenergi bliver billigere, må vi som samfund investere store beløb i infrastruktur og vedligeholdelse af systemer, der kan lagre, transportere og transformere energien. Og det er dårligt købmandskab at investere penge i energi, der ender med at gå til spilde, derfor er udbygningen af den vedvarende energi og energieffektiviseringer af vores bygningsmasse nødt til at gå hånd i hånd’.

Bygherreforeningen, BAT-Kartellet, IDA, Det Økologiske Råd, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Project Zero, Arkitektforeningen, Dansk Fjernvarme, Dansk Byggeri, Konstruktørforeningen, NCC, MT Højgaard, Danfoss, Grundfos, Velux Group, Rockwool

Læs mere om Byggeri

9/2 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder