scroll
Årets Byggeri 2022 Åben: SnoezelhusetBygningen er i hovedsagen opført med biobaserede materialer fra WoodFiber i Tølløse. Det betyder, at næsten alle anvendte byggematerialer har deres udgangspunkt i træ- og/eller plantefibre.

Årets Byggeri 2022 Åben: Snoezelhuset

Et kontant og kløgtigt projekt, som ved første møde blev serveret som lidt af en kæberasler, ser ud til at fungere fint som kreativt kraftværk. I 2022 er der to vindere i kategorien Åben. Snoezelhuset er den ene

Af Terkel Grum-Schwensen

Projektets beskedne fysiske omfang til trods er dette et hus, der, qua proces og materialevalg, kommer til at sætte et markant aftryk på alt dansk og udenlandsk nybyggeri. ’Business as usual’ er ikke længere en mulighed, mener såvel forskere som byggeriets entreprenør 

Det globale udslip af drivhusgasser er så højt, at vi for længst er kommet på den forkerte side af vores lille planets kapacitet. Derfor er det nu nødvendigt at gennemføre store reduktioner både globalt og i Danmark; ikke mindst inden for byggeriet, der i Danmark står for mindst 20 % af CO2-udledningen.

Snoezelhuset er blevet til som resultat af en lidt omvendt proces, hvor Helsingør kommune har set mere på funktion og miljø end på at bygge det billigste hus. Kommunen kontaktede Canbyg, fordi firmaet netop har erfaring med bæredygtige byggematerialer og byggemetoder.

Kommunen vil gerne have et lavt CO2-aftryk. Ved udbudsfasen i det offentlige er prisen oftest det afgørende parameter. Men hvis prisen er den laveste fællesnævner, så er det sjældent, at entreprenører, der satser på bæredygtighed, vinder udbuddet. For det konventionelle byggeri er fortsat bare billigere.

Priserne nærmer sig efterhånden hinanden, men der er fortsat et godt stykke vej at gå. Typisk bliver resultatet derfor et ganske forudsigeligt gasbetonbyggeri med billige mursten udenpå, og så er forudsætningerne for at levere noget godt, smukt og bæredygtigt ikke længere til stede.

Snoezelhuset og istandsættelsen af Himmelhuset er derimod budt ud i det, man kan kalde en omvendt licitation. Det vil sige, at man har sat en budgetramme, hvor man er gået efter et så CO2-neutralt resultat som muligt. De indbudte entreprenører har så kunnet byde ind med deres forslag til et byggeri, der har det lavest mulige CO2-aftryk.

Ved opførelsen af byggeriet er det opførte byggeri CO2-negativt, forstået på den måde, at der lagres CO2 i byggeriet, fordi byggematerialerne, primært plantebaserede, er af en sådan beskaffenhed, at der ved certificerede nyplantninger kan præsenteres et negativt CO2 regnskab. Byggeriet er som sådant i god overensstemmelse med den øvelse, Helsingør kommune er gået i gang med.

Helsingørs målsætning er at være CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-udledningen til 1,7 ton per borger per år allerede i 2030. I 2008 lå udledningen per borger oppe på 6,8 ton om året, men den er siden blevet mere end halveret. Canbyg er kommet med et hus og mener på sigt at kunne gøre det endnu bedre, med et negativt CO2-regnskab på minus 150 kilo pr. m2.

Typisk ligger et konventionelt byggeri omkring plus 250 kilo. Ved driften af byggeriet vil der derimod altid være et vist CO2-aftryk, der for Snoezelhuset er beregnet til ca. 4,7 kg./m2/år. Det betyder, at man hér har at gøre med et byggeri, der ligger langt under de krav på maksimalt 12 kg/m2/år, der træder i kraft fra 2023. Byggeriet opfylder uden problemer lavenergiklasse 2018 - dette er endda opnået uden placering af solceller på byggeriet.

Dommerbetænkning

- Her ser vi, at Helsingør Kommune kan leve op til noget, som, politikerne mener, først skal træde i kraft i 2030. Det er inspirerende at se en offentlig bygherre, som fraviger princippet om, at det er prisen, der trumfer alt andet. I stedet var der en omvendt licitation, hvor det, man går op i, er at minimere CO2-aftrykket. Byggeriet står for 35 % af Danmarks CO2-udledning, så det, at kommunale bygherrer går foran med mere klimavenligt byggeri, er nødvendigt, når Danmark skal nå klimamålene. Bygningen er blevet bæredygtig i bred forstand. Også for de børn, som har deres hverdag her. Flot af især entreprenøren, som virkelig har troet på sagen.   

Areal:
Ca. 200 m2 nybyggeri og ca. 600 m2 renovering.
Arkitekt: 
CoreHome efter idéoplæg fra Møllen.
Bygherre:
Helsingør Kommune.
Ingeniør:
KART – Rådgivende ingeniører.
Entreprenør:
Canbyg.

Klik og her for at læse mere og se mange flere billeder af Snoezelhuset

20/12 2022