Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Skybrudstunnel får sekantvæg med glasfiberarmering

Skybrudstunnel får sekantvæg med glasfiberarmering

Til et nyt skybrudsprojekt i København er udviklet en sekantløsning i en kombination af glasfiber og stål-armering

Del artiklen på

Som led i skybrudssikringen af København anlægger HOFOR en skybrudstunnel under Strandboulevarden på Østerbro. Tunnelen under jorden skal håndtere de store vandmængder, der i dag giver oversvømmelser i gadeplan på Strandboulevarden.
 
Ud fra projektets midterskakt føres et 600 meter rør i både nordlig og sydlig retning.
Projektets tekniske udfordring har været at gennembore den armerede sekantvæg, da stålarmering vil ødelægge boreudstyret. Derfor udfører man en del af sekantarmeringen i glasfiber, da glasfiber som materiale splintres ved gennemboring, uden at ødelægge boret.

Celsa Steel Service skal producere sekantkurve i glasfiber, hvoraf nogle af dem fastgøres til traditionelle sekantpæle, som er udarbejdet i stål.
 
- Man kan kalde det for produktudvikling til fremtidens byfortætning og klimaudfordringer. Med en øget tendens til at bygge under terræn og set i lyset af stadigt flere skybrud er vi nu så stærke inden for sekantløsninger, at vi kan specialisere os yderligere, lyder det fra produktchef Rune Lind Christensen fra Celsa Steel Service.

Strandboulevardens skybrudstunnel, der skal flytte store vandmængder fra skybrud og vedvarende regn, kommer til at løbe fra Løgstørgade til Næstvedgade. Anlægsarbejdet med skybrudstunnelen forventes færdigt i august 2021.

-kj

Læs mere om Byggeri

15/5 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder