Aktuelle nyheder - Byggeri

Små byggevirksomheder låner svende hos hinandenDansk Håndværks formand, Niels Techen, efterlyser mere ubureaukratisk bonusordning til virksomheder, der tager lærlinge

Små byggevirksomheder låner svende hos hinanden

Byggeriet bugner med opgaver, men der er ingen, som banker på for at få et job

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der tales i denne tid meget om mangel på arbejdskraft i bygge- anlægsbranchen, men noget tyder på, at virksomhederne selv indbyrdes arbejder tæt sammen for at afbøde arbejdskraftmanglen.

Ifølge formanden for Dansk Håndværk, Niels Techen, er den tid næsten forbi, hor arbejdsgiverne gik på rov hos hinanden for at hente medarbejdere:

- Problemet er alvorligt, ikke mindst fordi alle taler om det. Men det er en kendsgerning, at det er meget svært at få kvalificeret arbejdskraft. Byggeriet bugner med opgaver, og vi har io dag ingen, der kommer og banker på for at få et job. Selv om vi konstant prøver at rekruttere svende fra eksempelvis de sociale medier, kommer der stort set ingen henvendelser, forklarer Niels Techen til BygTek.


Låner svende
Han har i stedet med sin egen virksomhed prøvet at lave alliancer med kollegerne i branchen:

- Det er et meget volatilt marked, hvor nogle har meget at leve i perioder og i andre perioder har lidt at lave. Derfor samarbejder vi om at låne svende af hinanden og på den måde fylder ud i spidsbelastningsperioder. Vi er altså både konkurrenter og kolleger, der kan hjælpe hinanden. I ’gamle dage’ kunne der ved udgangen fra en byggeplads eller håndværkervirksomhed stå en mester, som delte visitkort ud og tilbød højere lønninger for at kapre arbejdskraft fra konkurrenterne. Men den tid er næsten forbi. Der er kommet en større forståelse af, at det ikke i længden er en holdbar løsning, siger Dansk Håndværks formand.

Bureaukratisk monster
Niels Techen understreger, at det blandt løsningerne på udfordringen med at skaffe faglært arbejdskraft er, at ansætte flere lærlinge. Han hilser principielt ordningen med bonus til de arbejdsgivere, der ansætter lærlinge, velkommen, samtidig med at det koster dyrt for virksomheder, som ikke ansætter lærlinge.

Men han kritiserer ordningen for at være et ’bureaukratisk monster’, der ikke mindst rammer virksomheder, som i forvejen uddanner lærlinge:

Retter op på skævvridning
- Formålet med ordningen er god. Det er vigtigt med incitamenter til at tage flere lærlinge, og den nye ordning er med til at rette op på den skævvridning, der har været mellem virksomheder, der tog lærlinge og dem, der ikke bidrog. Men det er urimeligt, at dem, der altid har været deres ansvar bevidst, ikke får en ekstra bonus, mens dem, der aldrig har haft lærlinge - men bare tager en enkelt lærling nu - får udbetalt bonussen, siger Dansk Håndværks formand.

Håber på forklaring
Han ønsker derfor, at der er elementer af den pågældende bonusordning, der bør kigges på, men han er tilfreds med, at der nu er skabt debat om vigtigheden af tage lærlinge:

- Ordningen er imidlertid meget bureaukratisk, fordi ingen forstår de beregningsmodeller, der anvendes. Jeg er tilhænger af, at den slags ordninger gøres nemme, enkle og overskuelige, men endnu har ingen kunnet forklare, hvordan beregningsmodellen er skruet sammen. Det må man så håbe, at andre har forstand på, slutter Niels Techen.

Læs mere om Byggeri

3/5 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.