bygma
bygma
scroll
Store donationer sikrer kulturelt fikspunkt i BrønderslevVision for fabrikken set fra syd fra projektmappe for Fabrikken, Fonden Fabrikken og Arkitektfirmaet Signatura.

Store donationer sikrer kulturelt fikspunkt i Brønderslev

I alt 90 af 130 millioner kroner er blevet doneret til kulturhuset Fabrikken

PN Beslags historiske produktionsbygninger i Brønderslev skal omdannes til byens nye, centrale kultur- og samlingssted.

Brønderslev Kommune, Vildmosemuseet og Brønderslev Amatørscene står bag det visionære projekt til 130 millioner kroner, som støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål og Realdania med 45 millioner kroner hver.

Siden 1800-tallet har Brønderslev by udviklet sig rundt om smedefabrikken Pedershaab, senere PN Beslag, så industrikomplekset i dag ligger centralt i byen - midt mellem handelsgader, jernbanen og Rhododendronparken med de mange besøgende.

Over de seneste år er produktionen flyttet fra de historiske bygninger, som har ligget delvist ubrugte hen.

Flere af bygningerne er bevaringsværdige, og i 2021 vedtog Brønderslev byråd en vision for omdannelsen af kulturmiljøet, som nu kan tage et stort skridt mod realisering.

For A.P. Møller Fonden har det med donationen været afgørende at styrke rammerne for kultur- og foreningslivet for brønderslevboerne.

Ikke mindst fordi Brønderslev er en af de byer i Danmark, som ikke tidligere har været forvænt med store kulturinvesteringer.

Brønderslev Kommune har med støtte fra Realdania udarbejdet en forundersøgelse med udgangspunkt i byrådets vision, som nu kan tage form.

- Det har været spændende at følge arbejdet med forundersøgelsen, og se hvordan visionerne har taget konkret form. De små og mellemstore byer i Danmark spiller en vigtig rolle i vores liv og hverdag.

- Byerne rummer stærke kræfter, som kan medvirke til, at de fortsat er attraktive og velfungerende – hér i form af Brønderslev Amatørscene og Vildmosemuseet, siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, og tilføjer: 

- Godt understøttet af Brønderslev Kommune er det nu blevet muligt at realisere et projekt, som skal være et eksempel på, hvordan man kan udnytte et historisk kulturmiljø til at skabe et levende sted for læring, trivsel og oplevelser.

Konkret skal fire sammenhængende produktionsbygninger omdannes til et aktivitets- og kulturhus med teatersal, en biografsal, en kulturskole, et museum, et spisested samt administration, mødelokaler og et åbent, indendørs aktivitetstorv, hvor blandt andre Brønderslev Amatørscene, Vildmosemuseet og Kulturskolen Brønderslev skal have til huse.

Inden omdannelsen kan gå i gang, skal der holdes en arkitektkonkurrence. Der bliver også etableret en særskilt fond, som skal stå for byggeriet.

- I byrådet er vi utroligt glade for, at to så stærke fonde kan se det samme potentiale i det her fantastiske projekt som vi kan. På vegne af hele kommunen, vil jeg meget gerne sende en stor tak til fondene.

- Uden dem havde det her projekt på ingen måde været muligt Det er resultatet af et godt og stærkt samarbejde i Byrådet og med institutionerne, at vi har været i stand til at skabe så godt et projekt, at det bliver interessant for så stærke fonde, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

Kulturområde Hedelund

Kulturhusets realisering er budgetteret til ca. 130 millioner kroner. Brønderslev Kommune finansierer med 30 millioner kroner, Vildmosemuseet med 10 millioner kroner og Brønderslev Amatørscene med 5 millioner kroner.

Projektet støttes af Realdania med 45 millioner kroner, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 45 millioner kroner, og Det Obelske Familiefond med 2,5 millioner kroner.

Kulturhuset har foreløbigt fået navnet Fabrikken, og skal huse bl.a. teater- og biografsal, museum, spisested og kulturskole.

Projektet er udviklet af Vildmosemuseet og Brønderslev Amatørscene i samarbejde med Brønderslev Kommune.

-dc

27/3 2024