left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Storstrømsbro får kun en pylon

Storstrømsbro får kun en pylon

Det cirka 12.000 ton tunge pylonfundament til den nye Storstrømsbro blev torsdag skubbet ud på prammen Boa Barge 34, som er 140 meter lang og 36 meter bred.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Gennem et stykke tid er der bygget et skinnesystem under pylonfundamentet ud til prammen, og under flytningen blev fundamentet løftet op af 48 hydrauliske stempler, der hver kan løfte 500 tons. Derefter skubbede andre hydrauliske stempler fundamentet ud på prammen via skinnesystemet.

Det var startskuddet til en af de helt store milepæle på projektet med at bygge Danmarks tredjestørste bro. Udskibningen og sænkningen er en af de teknisk mest komplicerede operationer på projektet, og så er den meget følsom overfor vind, vejr og strømforhold.

Eneste pylon
- Groft sagt handler det om at placere et 12.000 ton tungt betonelement med fem centimeters nøjagtighed, og det skal ske med både vind over havoverfladen og strøm under. Så både medarbejderne hos Vejdirektoratet og entreprenørens mandskab har med spænding set frem til det. Og eftersom der kun bliver en enkelt pylon på den nye bro, så er det selvsagt en meget vigtig milepæl for projektet, fortæller projektchef Niels Gottlieb.

Sænker sig selv
De kommende dage skal fundamentet på prammen afmonteres for løfteudstyr og klargøres til at blive sejlet ud.

Når fundamentet står på prammen, kan slæbebåde trække prammen ud i Storstrømmen, hvor
prammen skal ’sænke sig selv’ ved at fylde vand ind i ballasttankene. Når prammen er sænket og står på 21 meter dybde, flyder fundamentet og kan trækkes væk fra prammen.

Fundamentet trækkes derefter på plads med slæbebåde, hvor det fastgøres til fire ankerblokke på havbunden, inden der fyldes vand i ballasttankene i selve fundamentet, som så sænkes til det står på havbunden.

Kun fire synlige meter
Til den tid er det kun de øverste fire meter af de røde stålkonstruktioner, som er synlige sammen med pylonen af beton. Resten er under vand.

De røde stålkonstruktioner skal bære den platform, som skal monteres for at skabe arbejdsplads til bygning af den 100 meter høje pylon. Stålkonstruktionerne fjernes først, når selve broen med skråstagskablerne er færdige.

Fakta
Fundamentet skubbes ud mod prammen

- Lanceringsbjælker og hydrauliske donkrafte placeres under fundamentet
- Donkraftene løfter og skubber fører fundamentet ud mod prammen
Fundamentet skubbes ombord på prammen
- Prammen pumper skiftevis vand ind og ud af ballasttankene for løbende at skabe det rette balanceniveau til at bære det cirka 12.000 ton tunge fundament
Fundamentet ombord på prammen
- Fundamentet sænkes ned på midlertidige understøtninger
- Donkrafte fjernes og fundamentet klargøres til at blive sejlet ud i Storstrømmen
Prammen sejler fundamentet ud i Storstrømmen
- En slæbebåd fører prammen ud i Storstrømmen
- I Storstrømmen er der på forhånd gravet ud til den nødvendige dybde på havbunden og lavet et solidt stenfundament
Prammen slipper fundamentet
- Prammen bliver fastgjort til fire ankerblokke på havbunden
- Prammen fylder sine ballasttanke med vand og frigør fundamentet fra prammen
Fundamentet føres ud til sænkningssted
- En slæbebåd fører fundamentet ud til sænkningsstedet
Fundamentet sænkes
- Fundamentet bliver fastgjort til ankerblokke på havbunden og sænkes
- Sænkningen sker ved at fylde ballasttanke og celler i fundamentet med vand (fundamentet er hult og består af 25 luftfyldte hulrum, som fyldes med vand)
- I hvert hjørne af fundamentet sidder en gps antenne til at styre sænkningen
- Fundamentet skal sættes på en gruspude på havbunden med 5 centimeters nøjagtighed
- Det forventes at der skal bruges mere end et forsøg for at placere fundamentet korrekt
Pylonen bygges færdig på stedet
- Et stillads opføres på fundamentet, så det kan bygges op i højden
- Den endelige pylon bliver omkring 100 meter høj over havoverfladen

Læs mere om Byggeri

8/10 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.