left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Styr på Støvet” på nedrivningspladserne

Styr på Støvet” på nedrivningspladserne

Symptomerne bliver ofte først invaliderende, når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Lennart Damsbo-Andersen (S) opfordrer i et spørgsmål til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til, at forebyggelsesværktøjet ”Styr på støvet” også bliver anvendt i forbindelse med almindeligt byggeri.

”Styr på støvet” er udviklet som en del af et forskningsbaseret projekt i nedrivningsbranchen, og den endelige rapport blev offentliggjort i oktober 2018.

Det er ifølge ministeren Arbejdstilsynets vurdering, at forebyggelsesværktøjet kan anvendes ved mange forskellige typer støvende arbejde i bygge- og anlægsbranchen, men at det kun sker i begrænset omfanget:

Særligt fokus på kræftfremkaldende støv
- Det skyldes formentlig, at værktøjet er nyudviklet, og kendskabet dertil derfor er begrænset.
Arbejdstilsynet vil i forbindelse med det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn inddrage værktøjet ved vejledning og dialog med virksomhederne, når det er relevant og med særligt fokus på kræftfremkaldende støv, herunder respirabelt kvarts, oplyser Troels Lund Poulsen.

Projektet ”Styr på Støvet” blev til ud fra en erkendelse af, at de sundhedsproblemer, der knytter sig indånding af silikaholdigt støv (kvartsstøv) på arbejdet, ikke har fået den samme opmærksomhed i dansk arbejdsmiljøregulering, som alvorligheden berettiger til.

Invaliderende
- Måske er det et problem, der ikke fremtræder særligt tydeligt for arbejdsmarkedets parter, fordi symptomerne ofte først bliver invaliderende, når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. Måske har man i branchen vænnet sig til at støvudsættelse er en naturlig del af byggeplads-arbejde og især af nedrivningsarbejde. Projektets mål er derfor at bidrage til at udvikle praktiske løsninger og forslag til en arbejdsplads-rettet forebyggelse af støvudsættelse, hedder det i resumeet af projektet.

Læs mere om Byggeri

26/3 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.