Aktuelle nyheder - Byggeri

Svanemærket byggeri firedoblet på tre år

Svanemærket byggeri firedoblet på tre år

Firedoblingen betyder, at antallet af færdigbyggede lejligheder, huse og daginstitutioner med Svanemærket nu er ca. 8000, mens omkring 18.000 er under konstruktion

Del artiklen på

En ny statistik fra Nordisk Miljømærkning viser markant vækst i antallet af svanemærkede byggerier. Det betyder, at der i dag findes 8000 færdigbyggede svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner i Norden, mens hele 18.000 nye er under konstruktion. Det er fire gange flere end i begyndelsen af 2016.

- Vi oplever i hele Norden en fortsat stigende interesse for svanemærket byggeri fra både bygherrer, entreprenører og arkitekter. Og det tror jeg, at der flere grunde til. Dels er Svanemærket et mærke, som de fleste kender og har stor tillid til. Dels er et svanemærket byggeri meget aktuelt i en tid hvor cirkulær økonomi og FN's verdensmål fylder stadigt mere hos de fleste, forklarer Martin Fabiansen, der er direktør i Miljømærkning Danmark.

Netop svanemærket byggeri er kendetegnet ved lavt energiforbrug, skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, materialekontrol og materiale-logbog samt god kvalitet. Alt sammen noget, der er med til at fremme både FN's verdensmål og den cirkulære økonomi.

Svanemærkede boliger som standard
I 2018 blev MT Højgaard-datterselskabet Scandi Byg godkendt til at levere svanemærket modulbyggeri. I Scandi Byg har man taget en strategisk beslutning om, at miljørigtigt byggeri skal være virksomhedens fokus - en beslutning, der blev kvitteret for, da Scandi Byg i 2018 vandt Miljøprisen ved Building Awards 2018:

- Scandi Byg vil gerne tage ansvar og være med til at udbrede bæredygtigt byggeri. Som modulbygger har vi allerede mange års tradition for bæredygtigt byggeri. Nu går vi skridtet videre og har truffet en strategisk beslutning om at levere svanemærkede boliger som standard. Svanemærket giver både medarbejdere, kunder og brugere en sikkerhed for, at det færdige byggeri er opført efter alle kunstens regler ift. at skåne miljøet, forklarer adm. direktør hos Scandi Byg, Thomas Raunsbæk.

Børneinstitutioner opfylder krav
Også i Gladsaxe Kommune er der fokus på svanemærkede byggerier. Kommunen åbnede i 2018 sin første svanemærkede daginstitution, som lever op til krav, der både kommer miljøet og brugerne til gode:

- Som den første kommune i Danmark har vi i Gladsaxe Kommune taget beslutningen om, at alle nye børneinstitutioner fremadrettet skal bygges, så de opfylder Svanemærkets krav. Denne beslutning har vi truffet i bestræbelserne på at være en bæredygtig kommune og samtidigt bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Begge dele er en central del af vores kommunestrategi - Gladsaxestrategien - og hele vores måde at arbejde på, fortæller borgmester i Gladsaxe, Trine Græse.

Byggebranchens stigende fokus på bæredygtigt byggeri understreges ligeledes i en ny rapport fra Byggefakta: Ifølge rapporten udgjorde de certificerede projekter syv procent af den samlede anlægssum i 2017 mod 14 % i 2018. I indeværende år ser dette tal ud til at vokse endnu mere, idet hele 20 % af det planlagte nybyggeri med et budget på mere end 30 mio. kr. forventes at blive bygget med henblik på en certificering.

Også hos Molio - Byggeriets Videnscenter er miljø og bæredygtighed blandt de helt centrale temaer. Derfor udbyder Molio i år to kurser om svanemærket byggeri i samarbejdet med Miljømærkning Danmark.

Om Svanemærket
Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi og er et stærkt redskab til at realisere FN's 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. 95 % af danskerne kender Svanemærket, og 63 % af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.

Om Svanemærket byggeri
- Lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi.
- Godt indeklima vha. krav til bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring.
- Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.
- Lever op til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ.
- Gennemgang af en uvildig tredjepart af både byggeproces og det færdige byggeri.

-kj

Læs mere om Byggeri

3/4 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.