Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Tilbudsgivere endevendt inden StorstrømsbyggeriTransport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Tilbudsgivere endevendt inden Storstrømsbyggeri

Eksternt rådgivningsteam har gennemført kvalitetssikring, som omfatter en vurdering af det tekniske projekt foruden Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring samt projektorganisering og udbudsstrategi

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Henning Hyllested fra Enhedslisten har bedt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) oplyse, hvordan Vejdirektoratet i forbindelse med indgåelse af kontrakt om bygning af en ny Storstrømsbro, har vurderet risikoen for klager, hvis der indgås kontrakt med det italienske konsortium under ledelse af Itinera.

Han vil samtidig have at vide, hvordan Vejdirektoratet har vurderet den økonomiske risiko, herunder ’projektøkonomi og relaterede risici’ og ’projektbevilling budgetsikkerhed’, hvis der indgås kontrakt med det nævnte italienske konsortium.

Ikke sagligt begrundet vurdering
Men ifølge ministeren har Vejdirektoratet ’ikke vurderet sandsynligheden for, hvorvidt der vil/ville indkomme en klagesag’:

- Et sådant skøn ikke vil kunne begrundes sagligt. Årsagen hertil er, at de øvrige bydende har ret til at klage. Vejdirektoratet har derimod vurderet procesrisikoen i en eventuel klagesag. Ved procesrisiko forstås risikoen for, at en eventuel klagesag tabes, oplyser Ole Birk Olesen.

Han forklarer videre, at hvis der skulle indgås en aftale med en uændret konsortiesammensætning, vurderede Vejdirektoratet sammen med Kammeradvokaten, at procesrisikoen ville være ’minimal’:

Ingen klager i stand-still periode
- Det skyldtes blandt andet, at der ikke var indkommet klager i ’stand-still’-perioden i oktober 2017, hvor Vejdirektoratet meddelte tildeling af kontrakten, og at der ikke er sket en ændring i konsortiesammensætningen fra prækvalifikation til kontraktunderskrivelse. Såfremt der skulle indgås kontrakt med et konsortium uden virksomheden Condotte, vurderede Vejdirektoratet sammen med Kammeradvokaten procesrisikoen som værende højere, idet der er begrænset retspraksis på området, svarer transportministeren.

Næsten samme risikotillæg
Han understreger samtidig, at et eksternt rådgivningsteam for Transportministeriet inden anlægslovens vedtagelse har gennemført en ekstern kvalitetssikring, som omfatter en vurdering af det tekniske projekt foruden Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring samt projektorganisering og udbudsstrategi.

Her er den overordnede konklusion, at der ikke var vægtige forhold, der talte imod at fremlægge projektet til politisk stillingtagen:

- Det samlede økonomiske risikotillæg ved gennemførelse af projektet er vurderet at være næsten det samme uanset, hvilken entreprenør, der udfører arbejdet. Sandsynligheden for overholdelse af projektbevillingen er derimod større ved indgåelse af kontrakt med det italienske konsortium, da deres tilbudspris er lavere end de andre tilbudsgiveres, slutter Ole Birk Olesen.

Læs mere om Byggeri

13/3 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder