Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Udsigt til ny epoke for byggeri i træ - Mange arkitekter ønsker huse, der giver en mere tæt på naturen oplevelse, som man har lyst til at røre ved, som bidrager til øget velvære, bedre akustik og indeklima og det kan træ, siger Frederik.

Udsigt til ny epoke for byggeri i træ

Politisk vokser kravet for mere træbyggeri, arkitekter efterspørger det og Frederik Spanning begynder snart byggeriet af Danmarks højeste træhus på seks etager midt i København

Del artiklen på

Tekst og foto: Johannes H. Nørgård

Det var duften af træ, der fyldte rummene, den friske rene luft, den bedre akustik, hvor naturen var inviteret indenfor i et smukt design, selv når træet stødte op mod andre materialer. Frederik Spanning og J. Jensens koncernchef, Karsten Hjarsø, var forelsket med det samme. Da deres interesse for passivhuse og nye måder at bygge på for små to år siden bragte dem på studietur til Cree GmbH i det vestlige Østrig for at opleve deres træbaserede byggesystem:

- Jeg tror ikke kun, det var os to. Det skete for alle, da vi trådte ind i bygningen. Træ gør noget ved en, man bliver draget, og helt instinktivt måtte vi som det første lige hen og røre og mærke på overfladerne af træ. Det sker sjældent eller nærmest aldrig, når det er en betonvæg. Men også en totaloplevelse, der gav en følelse af, her vil vi gerne være. Her ville vi gerne bo, fortæller Frederik Spanning.

To projekter klar
Da de hjemme i Danmark havde fået fordøjet indtrykkene og sat sig ind i den anderledes måde at bygge på, udviklede det sig til, at de for et år siden indgik en aftale med Cree GmbH i Østrig om at få lov til at bruge både system og brand i et nystiftet datterselskab Cree Denmark, som Frederik Spanning er blevet direktør for.

Samtidig har de allerede søgt om byggetilladelse på de to første projekter. Dels et 2700 m2 byggeri i tre plan kombineret erhverv og bolig i Værløse og det andet på Østerbrogade midt i København, hvor det er planen at opføre Danmarks højeste træbyggeri på seks etager med 20 studielejligheder på 1-2 værelser og café i stueetagen.

Byggeriet på Østerbrogade bliver med sine 6 etager Danmarks hidtil højeste træbyggeri, men faktisk er systemet konstrueret til at kunne bygge op til 30 etager eller 100 meter(Cree Denmark).

Sparer 516 ton CO2
Selve Cree konceptet er et såkaldt hybridsystem, der har opnået den højeste bæredygtighedsstandard og energieffektivitet ved at bruge så meget træ som muligt, men også i mindre omfang beton og stål. For eksempel består dækkene af en forholdsvis tynd betonplade båret af limtræsbjælker, så der opstår en kompositvirkning, der både gør dækkene lettere og stærkere og sparer en masse beton.

- Det er hele ideen i systemet. For når huset er bygget delvist af træ, så bliver det lettere, og der skal ikke bruges så meget til at bære konstruktionen f.eks. i fundamentet. I alt sparer vi 2/3 del af betonen væk, og godt halvdelen (57 %) af vægten på huset. Og ved at erstatte så meget af betonen med træ opnår vi op mod 80 % CO2 besparelse. Det svarer til 516 ton sparet CO2, og vi kunne komme højere op, hvis vi brugte grønne facader som beklædning eller genbrugsbeton, fortæller Frederik Spanning.

- Når huset er bygget delvist af træ, så bliver det lettere og der skal ikke bruges så meget til at bære konstruktionen f.eks. i fundamentet. I alt sparer vi 2/3 del af betonen væk og opnår op mod 80 procent CO2 besparelse, fortæller Frederik Spanning.

Dobbelt så hurtig byggetid
Det meget lettere byggeri primært med elementer, der er præfabrikerede, giver også helt andre fordele, der gør systemet ideelt til byggeri midt i en storby – og i det her tilfælde på den smalle grund ud til Østerbrogade, der benyttes af cirka 20.000 køretøjer i døgnet.

- Det lettere byggeri betyder, at vi kan have flere m2 på den samme lastbil. Det giver færre kørsler med tunge køretøjer ind i København. Samtidig skal vi bruge mindre kraner til løft og færre mennesker til at samle byggeriet og har en langt kortere byggetid, så belastningen af vores håndværkere og generne for vores naboer med støj og støv er reduceret kraftigt.
Hvor meget hurtigere kan I bygge?

- Det afhænger af byggeriet, men op til 50 % hurtigere byggetid. Den seks etager høje bygning på Østerbrogade forventer vi står færdig på 6-7 måneder, når fundament og kælder er støbt.

Der er gjort klar på Østerbrogade, nu venter Cree Denmark bare på byggetilladelsen

Brænder forbandet dårligt
Fordelene med de færre transporter og kortere byggetid, hvor man generer færrest muligt, har i flere større tyske byer spillet en afgørende rolle for myndighedernes opbakning til dette byggekoncept. Men hvad siger myndighederne i Danmark, som netop nu sidder og behandler ansøgninger om byggetilladelse, der i hvert fald bliver det højeste træbyggeri nogensinde.

- Der er ingen tvivl om, at træbyggeri i den højde er nyt for os, vores rådgivere og myndighederne. Her er det som med alt nyt, der skal gøres en masse benarbejde, men det er en proces, jeg respekterer, og jeg oplever, at vi har en god dialog, så jeg forventer, at vi kan gå i gang med begge byggerier omkring juni måned.

Noget af det myndighederne og alle andre går særligt op i, når det handler om træbyggeri, er ikke overraskende brandsikkerheden. Her er systemet testet i forhold til en EU norm og brandcertificeret.

- Det vigtigste er, at vi kan eftervise, at huset ligesom et af stål og beton kan stå i to timer, så vi kan nå at redde mennesker ud af bygningen, og brandvæsnet kan nå at slukke branden. Her kan metoderne være forskellige fra projekt til projekt, men i forhold til det nye bygningsreglement er der ikke nogle forhindringer for at bygge højere end fire etager, forklarer Frederik Spanning.

Det opnår de dels ved etablering af sikre flugtveje samt sprinkleranlæg. Endelig kan man beklæde med gips og bruge træ i tilstrækkeligt store dimensioner, så bæreevnen bevares under brand. Her har norske brandtest f.eks. vist, at limtræ i den rette dimension ikke mister bæreevnen, men får et beskyttende lag kul, som forhindrer ilden i at udvikle sig. Den dør faktisk ud.

- Jeg ved godt, at branchen her i Danmark kigger i meget høj grad på pris, og det kan også godt være, at vi bliver billigere. Men man skal ikke se os som en prisbasker, man skal ville bæredygtighed, siger Frederik Spanning.

Vi bliver ingen prisbasker
En vigtig del i forhold til bæredygtigheden er desuden, at bygningen er designet til at kunne skilles ad igen og genbruges. Frederik Spanning ser ligefrem bygningen som en slags materialebank, man på et senere tidspunkt kan høste i igen.

Til gengæld er han lidt uklar på, hvad byggeprisen ender på, og hvad huslejen bliver for de kommende beboere, da huset ikke er bygget endnu, og de sidste aftaler endnu ikke faldet på plads.

- Træ som materiale er dyrere end beton, men fordi vi har fordelene med byggehastighed, effektivitet og levering, så har vi samlet set et produkt, der både bæredygtigt og prismæssigt er konkurrencedygtigt.

Men bliver det billigere end betonbyggeri?

- Jeg ved godt, at branchen her i Danmark kigger i meget høj grad på pris, og det kan også godt være, at vi bliver billigere. Men man skal ikke se os som en prisbasker. Vi er konkurrencedygtige, men der indgår både pris, produkt og hurtig byggetid, og så skal man ville bæredygtighed.

Historisk har Danmark altid bygget meget med træ også midt i København, som bindingsværk, med pudset facade eller synligt som Søpavillonen her fra 1895, og nu tror Frederik Spanning på et comeback for træet.

Tvunget til at tænke nyt
Højhuse i træ kan ifølge Frederik Spanning være med til at dække noget af det enorme behov, der er for boliger i stort set hele Europa, hvor folk søger mod de større byer. Det skaber et behov, hvor man er nødt til at tænke nyt og gøre noget andet end i dag, fordi der efterhånden ikke vil være råstoffer nok til beton. Faktisk den præcist modsatte situation, der ramte Danmark efter krigen, hvor der også var et enormt behov for boliger, men ikke længere træ nok.

- Det startede hele udviklingen med beton og betonelementer, og vi er blevet så enormt dygtige, at vi har kunnet eksportere viden om beton og betonelementbyggeri, men nu er vi også begyndt at ane, at vi i længden ikke vil have råstoffer nok til at dække behovet, og så må vi gå nye veje, fortæller han og erkender, at det ikke er nogen nem skude at vende:
- Hele branchen har vænnet sig til, at beton er en norm, så vi tænker i beton, når vi designer, og myndighederne tænker i beton, når de godkender – så vi gør, som vi plejer, for det er nu en gang nemmest.

Arkitekter vil træet
Frederik Spanning føler derimod ikke, at der bliver set skævt til ham, når han kommer med sit træbyggeri, og mener, at der er plads til begge dele.

- Jeg mærker også tydeligt, at der er en større og større interesse og efterspørgsel på byggeri af træ. Dels er det et materiale, der gør bæredygtighed meget konkret, men så kan det også noget andet. Jeg hører mange arkitekter sige, at de gerne vil væk fra de hvide vægge og de hvide lofter. De vil gerne, at husene giver en anden oplevelse, en mere tæt på naturen oplevelse af noget, der har vokset og groet, som man har lyst til at røre ved, som kan bidrage til øget velvære, bedre akustik og indeklima – og det kan træ.

Hvordan ser det så ud med træbyggeriet herhjemme om ti år?

- Så tror jeg alle opfatter træ som et reelt og kendt alternativ til beton og stål. Samtidig bliver vi i Danmark nogle af dem, der går forrest i udviklingen af, hvordan man kan bygge bæredygtigt. Men hvor meget mere træ og hvor stor en markedsandel træet får, ved jeg ikke, men vi vil gøre vores til, at den bliver så stor som mulig.


- Træet optager CO2, når det vokser, og det lagres i vores bygninger, så det er helt oplagt, at vi fremover skal bygge så meget i træ som muligt, siger de radikales boligordfører Rasmus Helveg Petersen.


Radikale Venstre:

Hvert fjerde etagebyggeri skal være i træ

Halvdelen af alt lavt nybyggeri og hver fjerde nybyggeri i højden skal være af træ i 2030, lyder målene i et helt nyt klimaudspil fra Radikale Venstre

Af Johannes H. Nørgård

Sverige, Norge, Østrig, Tyskland og England er bare nogle få af landene omkring os, der bygger meget i træ og også i højden – så hvorfor gør vi som de eneste det ikke. Det har længe undret Radikale Venstre, der netop her midt i marts er kommet med et 24 punkts klimaudspil, der især sætter fokus på at fremme byggeri af træ herhjemme.

- Når vi i Danmark har sat et mål om at være CO2 fri i 2050, så er vi nødt til at se på byggeriet, fordi materialerne står for op mod 15 % af landets samlede CO2 udledning. Her er det især produktionen af beton, der udleder en masse CO2, mens det er helt omvendt med træ. Træet optager CO2, når det vokser og det lagres i vores bygninger, så det er helt oplagt, at vi fremover skal bygge så meget i træ som muligt, siger de radikales boligordfører Rasmus Helveg Petersen

Mål og uddannelse
Konkret foreslår de Radikale i sit helt nye klimaudspil, at der skal sættes mål, så halvdelen af alt lavt byggeri og 25 % af alt etagebyggeri skal opføres i træ i 2030. Sidstnævnte defineret ved, at mindst 75 % af bygningen er i træ. Det vil ifølge partiets beregninger give en reduktion i byggeriets klimaaftryk på 40 %.

Her mener de, at det offentlige skal gå forrest, og det skal ske ved, at det konkret bliver et element i forhandlingerne med kommunerne om deres økonomi, at der sættes bindende mål for byggeri i træ.

Desuden skal der kun bygges i træ på den kommende Lynetteholmen, hvor 35.000 mennesker skal have bolig. Endelig skal der satses meget mere på uddannelse i træbyggeri. De store uddannelser indenfor bygningsingeniør skal have kurser i træbyggeri på kandidatniveau, behovet på erhvervsskoler- og erhvervsakademier skal afdækkes, og der skal afsættes 25 mio. kr. til et ’Centre-of-Exellence’ inden for træbryggeri på et af de danske universiteter. Endelig skal der afsættes 10 mio. kr. til gratis efteruddannelse af mindre entreprenører i bl.a. træbyggeri.

Bredt samarbejde
Formålet med alle tiltagene er for de Radikale at få sat skub i, at træ bliver et almindeligt byggemateriale, så der skal også laves en træbyggestrategi i samarbejde med byggebranchen, skovbranchen og kyndige eksperter på området.
Men hvad med det politiske samarbejde, I skal jo også samle et flertal?

- Træ er en så naturlig del af vores ambitioner om den grønne omstilling, så jeg føler mig ret overbevist om, at der efter et valg vil være en bred politisk opbakning. Ved at bruge mere træ er det reelt lavthængende frugter, vi høster, siger Rasmus Helveg Petersen.

Læs mere om Byggeri

12/4 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder