Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Udskydelse af vejanlæg koster på bundlinienVejdirektoratets estimater for forskellige effekter ved udskydelse af vejanlæg

Udskydelse af vejanlæg koster på bundlinien

Kristian Pihl Lorentzen (V) har i en række spørgsmål bedt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen redegøre for en række afledte effekter af forskellige vejanlæg

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Kristian Pihl Lorentzen vil blandt andet vide, hvad det potentielle samfundsøkonomiske tab vil være, hvis de forskellige vejanlæg igangsættes i 2030 i forhold til i en situation, hvor projektet igangsættes i 2020. Også hvor meget arbejdsudbuddet øges, hvis vejanlæggene igangsættes i 2020, og hvilke produktivitetseffekter, der kommer af, at rejsetiden mellem virksomheder og arbejdstagere reduceres.

Ifølge ministeren vil der være en samfundsøkonomisk gevinst ved at udskyde anlægsomkostninger og eventuelle trafikale gener under anlæg, mens det omvendt giver et samfundsøkonomisk tab, at projektets gevinster, herunder tidsgevinster for trafikanterne, bliver udskudt.

Tid og penge
- Gevinster af et vejprojekt vil som regel være stigende år for år primært på grund af forventningerne til trafikvækst. Det vil derfor som regel være et tab for samfundet
at udskyde vejprojekter, hvis effekterne i åbningsåret er tilstrækkeligt store til at forrente anlægsudgiften, forklarer Ole Birk Olesen.

Omvendt vil det ifølge ministeren give en gevinst at udskyde et vejprojekt, hvis effekterne i åbningsåret ikke er tilstrækkeligt store.

- Den beregnede arbejdsudbudseffekt er et udtryk for værdien for samfundet af, at projekterne reducerer transportomkostningerne - tid og penge - for pendlere og erhvervsmæssig transport, idet forvridningen på arbejdsudbuddet bliver mindre. Det forudsættes i den forbindelse, at transportomkostninger ved pendling og erhvervsmæssig transport forvrider arbejdsudbuddet på samme vis som indkomstskatter, skriver Ole Birk Olesen.

Læs mere om Byggeri

9/3 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder