Aktuelle nyheder - Carporte

Porten er gået op for boligselskaberI boligforeningen Møllevænget & Storgaarden i Randers har man, som del af en større renovering, udskiftet 66 30 år gamle carporte og udhuse med nye, som er opbygget af portelementer fra Lindab.

Porten er gået op for boligselskaber

Portfabrikanten Lindabs salg af stålporte til boligforeninger er øget med knap 300 % over de seneste 4-5 år

Del artiklen på

Boligforeningen Møllevænget & Storgaarden i Randers sparer mange penge på at udskifte gamle og udslidte garageporte til nye i stål. De moderne stålporte skal ikke males eller vedligeholdes i samme omfang som de gamle i træ, så investeringen er hurtigt tjent ind.
Et godt eksempel er boligforeningens afdeling 31. Her har de 66 lejemål fået opført carporte med redskabsrum opbygget af portelementer fra Lindab. Cirka halvdelen af carportene har også fået monteret en garageport fra Lindab. Det fleksible og næsten vedligeholdelsesfrie system er udviklet af Bygma Randers i samarbejde med Dansk Carport System.

- Som en del af en større renovering skulle carporte og udhuse, som var 30 år gamle, også udskiftes. Slutresultatet er blevet rigtigt flot, og vi har reduceret vores udgifter til vedligehold, som tidligere lå på 50.000 kroner om året, markant. Investeringen kommer derfor til at tjene sig selv hjem, og det er også derfor, vi løbende udskifter garageporte i vores andre afdelinger med stålporte, siger inspektør Peer Blom, Boligforeningen Møllevænget & Storgaarden.

Øget bevillingsramme hjælper til
Og boligforeningen i Randers er langt fra den eneste, som gerne vil gøre carporte og garager mere tidssvarende. Ifølge Landsbyggefonden, der administrerer boligselskabernes fælles opsparing, blev der i 2012 udbetalt 840 millioner kroner til renoveringsstøtte efter Almenboliglovens paragraf 91 mod 270 millioner kroner i 2007. Udbetalingerne er givet til blandt andet renovering af udearealer, gårdmiljøer, beboerhuse, adgangspartier og dermed også garageanlæg og porte.

- Årsagen til stigningen skyldes først og fremmest, at Folketinget kraftigt har forøget bevillingsrammen for hele den almene sektor som et led i vækstpakken. Da der i næsten alle sager er miljøarbejder med, vil væksten i det område også stige, siger sekretariatschef Birger R. Kristensen, Landsbyggefonden.

Nemmere at vedligeholde
Boligselskabernes øgede renoveringslyst mærker Lindab tydeligt. Siden 2007 er salget af porte til boligselskaber øget med mellem 200 og 300 %.

- Vi mærker stor interesse fra især ældre boligselskaber, som har gamle garageanlæg. De vil gerne sikre sig, at de får moderne og tidssvarende porte, når de alligevel er i gang med at renovere tag eller facader. En moderne port er nemmere at vedligeholde, da den ikke skal males, den er nemmere at åbne og så er isoleringsevnen også i top, hvis der er behov for det, siger salgschef Peter Thomsen, Lindab.

Lindab sælger sine danskproducerede porte til håndværkere og private via trælaster og byggemarkeder. Lindabselskabet Dansk Portservice, der har montører fordelt over hele landet, er ofte med i montage- og servicefasen.

- kj

Læs mere om Carporte

18/12 2013