LCA
LCA
scroll
Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagenUndersøgelsen er lavet af Swedoor og dataindsamlingsbureauet Bilendi i foråret 2023, hvor der er indsamlet data fra 1000 nationalt repræsentative respondenter, som bor i ejer- eller andelsbolig.

Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

Trods stigende udfordringer med støj i og omkring boligen er det kun en lille andel af de adspurgte, der har foretaget forbedringer i boligen med henblik på at optimere støjniveauet

Støj er et stigende problem blandt mange boligejere, som dagligt udsættes for uhensigtsmæssige støjgener.

I Danmark er vejtrafik ifølge Miljøstyrelsen den største kilde til støjproblemer, og knap 800.000 boliger – næsten hver tredje bolig – er placeret i områder med et uacceptabelt støjniveau, hvor trafikstøjen overskrider grænsen for, hvad der anses for sundhedsmæssigt tilfredsstillende.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO kan uhensigtsmæssig trafikstøj over en længere periode medføre gener og helbredsproblemer som hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk, øget risiko for hjertesygdomme samt hormonelle påvirkninger.

Nu viser en ny undersøgelse, at mere end hver tredje dansker er generet af støj fra trafik i hverdagen. Det er dørproducenten Swedoor, der i samarbejde med dataindsamlingsbureauet Bilendi står bag undersøgelsen med mere end 1000 besvarelser fra danske boligejere.

Her fremgår det blandt andet, at 41 % af de adspurgte oplever uhensigtsmæssige støjgener fra trafik.

- Det er naturligvis bekymrende, at så stor en andel af danskerne hver dag udsættes for støjgener på et uhensigtsmæssigt niveau, som kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

- Udover vejtrafik udpeges larm fra naboer som den næststørste kilde til støjgener, hvilket 28 % af de adspurgte i undersøgelsen oplever, lyder det fra Hauke Thiessen, der er salgsdirektør hos Swedoor i Danmark.

Trods stigende udfordringer med støj i og omkring boligen viser undersøgelsen samtidig, at det kun er en lille andel af de adspurgte, der rent faktisk har foretaget forbedringer i boligen med henblik på at optimere støjniveauet.

- Det kunne tyde på, at mange ikke er bevidste om, hvad man konkret selv kan gøre for at mindske støjen. Undersøgelsen viser eksempelvis, at det kun er 5 %, der har udskiftet vinduer eller yderdøre med henblik på at dæmpe støjen.

- Men her kan man faktisk gøre en betydelig forskel, uden at det kræver en hel masse, siger Hauke Thiessen, som forventer, at boligejere fremadrettet vil stille flere krav til hjemmet, når det kommer til lydniveau i og omkring boligen.

Ifølge undersøgelsen har størstedelen af de adspurgte, som har foretaget boligforbedringer med henblik på at støjdæmpe, lavet gulvisolering (73 %) efterfulgt af udskiftning af indvendige døre (8 %), vinduer og yderdøre (5 %), vægisolering (5 %), mens 18 % har svaret, at de ikke har gjort noget for at dæmpe støjen.

-dc

1/11 2023