Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Nye tider hos vinduesproducentCNC-operatør Simon Thorsager i fuld gang med at debattere de målinger som Dataloggen laver med Troels Færch fra FC Maze og Steen Hansen fra Junget.

Nye tider hos vinduesproducent

UD Vinduer har investeret i en ny Biesse Rover B til vinduesproduktion, som skal erstatte op til 25 mindre maskiner i forbindelse med en større produktionsomlægning

Del artiklen på

Hos UD Vinduer i Ulstrup har man efter mange overvejelser valgt at omlægge produktionen. Virksomheden har bestilt en ny Biesse Rover B, Konfiguration 5A som er en oplagt 5-akset CNC-maskine til unika produktion af vinduer og døre.

Med den nye maskine vil virksomheden kunne optimere mange interne processer, som i dag produceres med meget manuel håndtering og i mange adskilte steps.

Inden den nye maskine bliver leveret, er virksomheden derfor i gang med at effektivisere og omlægge arbejdsprocesser. Her får virksomheden bl.a. hjælp af en DataLog fra FC Maze.

- Fremover er det maskinen, som skal gøre arbejdet for os, fortæller direktør Uffe Dalmose, mens han viser rundt i produktionen.

- Vi har været meget i tvivl om, hvad vi skulle gøre for at modernisere vores produktion og samtidigt bevare den fleksibilitet og håndværksmæssige formåen, som vi er kendte for. Vi vil gerne kunne skære ned på den tid, som vi i dag bruger på intern håndtering og have en mere overskuelig produktion med kortere leveringstid og en større præcision til følge.

Ny maskine – nye muligheder
Da specialist i døre- og vinduesproduktion Steen Hansen fra Junget kom ind i billedet var der således mange bolde i luften hos os, men efter at have set en ny Biesse Rover i funktion, blev valget pludseligt ikke så vanskelig at tage, forklarer Uffe Dalmose og fortsætter.

- Vi har i dag en 11 år gammel Biesse CNC-maskine, som vi har været rigtig glade for. Vi købte den brugt, og den har virkelig været en god og holdbar maskine. Vi har derfor stor tillid til fabrikatet, og da Steen viste os alle de muligheder, vi kunne få med en ny Biesse Rover, var vi klar til at tage beslutningen.

Maskinen bliver leveret primo april 2019 og forberedelserne til omlægningen er allerede ved at tage fart. Til at skyde processen i gang har Steen Hansen været på besøg for at præsentere den nye maskinløsning for alle virksomhedens medarbejdere med mulighed for at stille spørgsmål og blive involveret i processen.

Minimerer ventetiden
UD Vinduer har derudover i samarbejde med Junget og FC Maze fået installeret en DataLog på den 11 år gamle Biesse CNC-maskine. Dataloggen blev installeret for knap to måneder siden og monitorerer bl.a. maskinens produktionstider og udnyttelsesgrad.

CNC-operatør Simon Thorsager ved UD Vinduer er tovholder på at aflæse og udnytte de informationer, som opmålingen giver ham. Med få klik på betjeningspanelet kan han hele tiden se performance og bruge sin nye viden til at komme med optimeringsforslag. Forslag som både skal anvendes til at få udnyttelsesgraden op på den gamle Biesse maskine og finde tiltag, der skal tænkes med ind i det fremtidige setup, når den nye maskine skal installeres.

En af de ting, som han netop nu arbejder med, er at minimere ventetid på at hente nye emner til og fra maskinerne.

-los


Læs mere om Døre & vinduer

12/2 2019