Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Simpelt beslag optimerer vinduesmonteringDen nye tilgang til vinduesmontering er testet ifm. opførelse af 92 almene boliger for VAB i det nye boligområde på Vølundsvej i Holbæk.

Simpelt beslag optimerer vinduesmontering

Fremgangsmåden med WinIn betyder, at byggeriets blivende vinduer monteres langt tidligere i udførelsesprocessen ift. den traditionelle fremgangsmåde, og det giver en række fordele

Del artiklen på

I dag stiller markedet langt større krav til, hvordan byggeri opføres, da det har stor indflydelse på økonomi, miljø og processer. Derfor har iværksætter og bygningskonstruktør, Marius Øvrum, udviklet en ny metode til montering af vinduer, som imødekommer behovet for en mere bæredygtig byggeproces.

Processen tager afsæt i en nem og tidlig isætning af vinduer i form et simpelt beslag og tilhørende monteringsværktøjer, som tilsammen kaldes WinIn.

- Mange af de arbejdsgange, der foregår på byggepladsen, er omfattet af love og regler for, hvordan håndværkerne må agere for sikre et godt arbejdsmiljø. Det er dog også forbundet med tunge og økonomisk belastende processer, da det kræver mange hjælpemidler. Det var derfor oplagt at kigge på, om nogle af disse områder kunne optimeres, og i den forbindelse opstod ideen om WinIn, fortæller han.

Bedre byggeri og arbejdsmiljø
Fremgangsmåden betyder, at byggeriets blivende vinduer monteres langt tidligere i udførelsesprocessen ift. den traditionelle fremgangsmåde, hvilket giver en lang række fordele. Den tidlige lukning af bygningen betyder bl.a., at risikoen for fugt minimeres, behovet for interimslukning fjernes, og udtørringen sker langt hurtigere. Flere faggrupper kan derfor aktiveres tidligere på pladsen, og byggetiden optimeres betragteligt, hvilket resulterer i en økonomisk gevinst for de involverede parter.

Logistikken omkring vinduesmonsteringen optimeres også markant, bl.a. fordi alle løft sker indefra via lift. Den nye metode giver også et langt bedre indeklima for håndværkerne, da de f.eks. oplever færre trækgener pga. den tidlige lukning. WinIn har derfor en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet på flere forskellige måder.

-kj

Læs mere om Døre & vinduer

5/4 2019