Aktuelle nyheder - Indeklima

'Cocktaileffekter' i byggematerialer udgør ukendt risikoArkivfoto.

'Cocktaileffekter' i byggematerialer udgør ukendt risiko

I Danmark har vi ingen lovkrav til at begrænse emissioner af farlige stoffer fra de materialer, man anvender i byggeriet, og som på lang sigt kan udgøre en risiko for mennesker

Del artiklen på

Samfund

I forlængelse af en nylig offentliggjort undersøgelse af Realdania By & Byg-projektet 'Sunde Boliger', som viser, at særligt udvalgte byggematerialer ikke som forventet, afgiver færre skadelige kemiske stoffer til omgivelserne, men tværtimod giver en højere afgasning, og skaber en såkaldt cocktaileffekt, når de bliver kombineret, har byggebranchen fået fornyet fokus på indeklima.

En af dem, som ikke var så overrasket over resultaterne fra undersøgelsen i Sunde Boliger, er Helene Bendstrup Klinke, der til daglig leder Indeklimalaboratoriet på Teknologisk Institut:

- Vi har arbejdet med området igennem længere tid, og vi finder det problematisk, at der i Danmark ingen lovkrav er til at begrænse emissioner af farlige stoffer fra de materialer, man anvender i byggeriet i dag. Den eneste undtagelse er formaldehyd, som BR18 har regler for, og dermed er formaldehyd det eneste kemikalie, som byggevareproducenter skal dokumentere for at få CE-mærket en byggevare. Men det er langt fra godt nok, siger Helene Bendstrup Klinke.

Andre lande har lovgivning på området
Blandt de lande, vi normalt sammenligner os med, står Danmark alene i den manglende begrænsning af kemikalier i f.eks. byggevarer.

- Pga. manglende EU-lovgivning på området har andre lande lovgivet om begrænsning af farlige stoffers afgasninger fra byggevarer herunder Tyskland, Frankrig, Belgien, Polen, Sverige, Italien. Men ikke Danmark, og det bør politikerne se nærmere på, siger Helene Bendstrup Klinke.

Ved ikke nok om 'cocktaileffekter'
Der findes allerede en fælles europæisk liste med stoffer i indeklimaet - den såkaldte EU-LCI-liste - som kan bruges til at foretage en sundhedsvurdering af afgasning fra byggevarer.

Thomas Witterseh fra Teknologisk Institut er medlem af EU Kommissionens arbejdsgruppe for EU-LCI-listen og standardiseringskomiteen bag den horisontale testmetode til måling af afgasninger af farlige stoffer fra byggevarer, som Indeklimalaboratoriet på Teknologisk Institut er notificeret til, og han arbejder til daglig med at undersøge indeklimaet i bygninger:

- Når vi foretager målinger af luftkvaliteten, kan vi ofte se allergifremkaldende, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende stoffer i indeluften. Selvom stofferne typisk er i lave koncentrationer, så ved vi fra Sundhedsstyrelsen, at langtidspåvirkningerne af nogle af stofferne kan udgøre en risiko for mennesker. Vi ved ikke nok om, hvordan menneskekroppen reagerer på at blive udsat for forskellige kemikalier i indeluften samtidig - de såkaldte cocktaileffekter - men resultater af forskning på området bekymrer, også selvom stofferne kun er i lave koncentrationer, siger han.

Skal til bunds i de kemiske reaktioner
Ifølge Helene Bendstrup Klinke er det planen, at de klimakammertests, som Indeklimalaboratoriet i dag udfører, og som kun omhandler formaldehyd, skal afløses af en ny standard, der også omfatter afgivelse af farlige stoffer fra byggevarer heriblandt VOC'er og aldehyder samt, at den nye standard skal implementeres i produktklasserne inkluderende eksempelvis træbaserede plader, nedhængte lofter, isoleringsmaterialer osv.

- Processen med den nye standard er heldigvis i gang, men det kan ikke gå hurtigt nok med, at branchen får øjnene op for cocktaileffekter af byggematerialer. Vi skal have mere viden om effekten under kontrollerede forhold, hvor vi f.eks. går til bunds i de kemiske reaktioner og modellerer, hvilke kombinationer af materialer der giver hvilke kemiske stoffer i tidsforløb under kammertest. På den måde kan vi rådgive branchen om materialesammensætning og undgå at få skabt nye farlige kemiske stoffer, som der bl.a. er påvist i Realdanias projekt Sunde Boliger, siger Helene Bendstrup Klinke.

-kj

Læs mere om Indeklima

22/10 2019
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima