Aktuelle nyheder - Indeklima

Dansk Folkeparti vil have frisk luft i skolerne- På mange skoler er indeklimaet så dårligt, at det har alvorlige konsekvenser for indlæringen. Derfor er der grund til at rose Dansk Folkeparti for at tage det alvorligt, siger Simon O. Rasmussen

Dansk Folkeparti vil have frisk luft i skolerne

En stor del af landets folkeskoler lider under dårligt indeklima, men nu har Dansk Folkeparti fremsat et forslag om en national handlingsplan for bedre indeklima og tilsyn på skolerne. Det glæder Tekniq Arbejdsgiverne

Del artiklen på

Politik - Skoler - Indeklima

Forskning viser, at elever, der får undervisning i lokaler med dårligt indeklima, får 10 procent mindre udbytte af undervisningen end elever i klasselokaler, hvor indeklimaet er godt. Alligevel har det været yderst begrænset med politiske initiativer til at gøre noget effektivt ved problemet.

Nu har Dansk Folkeparti fremsat et forslag om at lave en national handlingsplan for bedre indeklima og lovpligtige tilsyn på skolerne. Noget, der ifølge Tekniq Arbejdsgiverne kan være et vigtigt skridt på vejen mod at forbedre arbejdsmiljøet for både lærere og elever.

- På mange folkeskoler er indeklimaet så dårligt, at det har alvorlige konsekvenser for indlæringen. Derfor er der grund til at rose Dansk Folkeparti for at tage problemstillingen alvorligt, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Tilsyn afslører problemer på hver 4. skole
Konsekvenser, han gerne uddyber:

- Vi har i Danmark en ambition om at være et førende vidensamfund med uddannelser på højeste niveau. Og vi ved, at indeklimaet har stor betydning både for arbejdsmiljøet og for børn og unges helbred og indlæringsevne. Alligevel er det stadig et stort problem i mange folkeskoler, siger Simon O. Rasmussen.

En opgørelse fra Arbejdstilsynet har da også vist, at der er problemer med indeklimaet ved 25 procent af tilsynets besøg på landets folkeskoler, og alene i 2017 blev der givet over 80 påbud på grund af dårligt indeklima.

Kommunerne skal op i gear
Tekniq Arbejdsgiverne har af samme årsag tidligere opfordret til, at man etablerer både nationale handlingsplaner og obligatoriske tilsyn med indeklimaet på folkeskolerne.

- Der er behov for, at politikerne og kommunerne kommer op i gear og får sat indeklimaet på skemaet. Vores børn skal have den bedste start på skoletiden og optimale muligheder for at lære. Derfor håber vi, de øvrige partier i Folketinget vil bakke op om det konkrete initiativ fra DF som et første skridt på vejen , siger Simon O. Rasmussen.

-jhn

6 forslag

Tekniq Arbejdsgiverne foreslår i alt seks initiativer for at forbedre indeklimaet på landets folkeskoler:

- Kræv strategiske indeklimaplaner : Gør det obligatorisk for kommunerne at udarbejde en strategisk indeklimaplan for alle skoler. Og så skal indeklimaplanerne føres ud i livet, når skolerne alligevel skal renoveres.

- Spørg eleverne : Skolernes obligatoriske, årlige trivselsundersøgelse bør udbygges med relevante spørgsmål om indeklimaet.

- Mål indeklimaet : Indeklimaet bør måles i alle klasselokaler, så elever og lærere kan reagere på dårligt indeklima. Sensorer er blevet billige og bør være lige så naturlige i et klasselokale som termostater.

- Kræv behovsstyret ventilation: Indeklimasensorer i lokalerne muliggør behovsstyret ventilation. Det betyder, at der ventileres efter det aktuelle behov, hvilket reducerer energiforbruget.

- Indfør obligatorisk ventilationskontrol : Utilstrækkeligt vedligehold betyder, at indeklimaet gradvist forringes. Ligesom i Sverige bør en uafhængig instans hvert tredje år kontrollere indeklimaet.

- Supplér skolernes egenkontrol: Driftsorganisationerne og ledelsen på skolerne skal have indeklimaet inde på livet. Skolerne bør derfor én gang om året gennemføre en egenkontrol af indeklimaet og for eksempel sikre, at skolen har en serviceaftale.


Læs mere om Indeklima

7/11 2019