LCA
LCA
scroll
Debat: Dårlig lydisolering er besparelsen, der hævner sig

Debat: Dårlig lydisolering er besparelsen, der hævner sig

Nabostøj opstår stadig i nyere byggerier. For på trods af nye lydkrav i 2008 er lydisolering fortsat en mulighed, som enten vægtes for lidt eller helt fravælges, og det undrer og ærgrer Henrik Lund, der er salgschef hos Knudsen Kilen

Mange danskere bor i etageboligbyggeri, hvor de næsten med sikkerhed har oplevet at have naboerne lidt for tæt på. Måske er de blevet ufrivilligt inddraget i naboparrets skænderier, måske har de en overbo, som spiller musik på skæve tidspunkter af døgnet, eller de kan høre hvert et skridt, når deres naboer bevæger sig rundt i deres lejligheder.

Der kan være mange grunde til, at man som beboer i et dansk boligbyggeri har følt sig generet af støj fra de omkringliggende lejligheder. Tit kan bygningens alder tilskrives problemet, da ældre etagebyggerier ikke er bygget efter de samme standarder- og lydkrav, som nye bygninger skal leve op til i dag.

Men problemet med nabostøj er ikke kun aktuelt for ældre byggeri, da nabostøj stadig opstår i nyere byggerier. For på trods af nye lydkrav i 2008 er lydisolering fortsat en mulighed, som enten vægtes for lidt eller helt fravælges, når boligkomplekset bygges op, eller de gamle ejendomme skal renoveres.

Problematikken med nabostøj og den negative effekt på beboernes helbred er veldokumenteret af udenlandske såvel som danske kilder, hvor i særdeleshed Build – Institut for Byggeri, By og Miljø fra Aalborg Universitets gennem forskning og publiceringer har bragt emnet frem i lyset i Danmark.

Der er derfor bred evidens for, at nabostøj bør tages alvorligt. Alligevel fravælges ekstra lydisolering stadig ofte, hvis et projekt presses på prisen – uanset om der har været et særligt fokus på lydisolering fra arkitektens side. Det skyldes, at der i dag er rekordmange krav til byggerierne i form af arkitektonisk udformning, levestandard og materialevalg samtidig med, at leveringsfrister bliver kortere, og budgetterne sværere at overholde. Og her får lydisolering ofte en lavere prioritering, da den ikke kan konkurrere med mere iøjnefaldende materialevalg som lydglas og gulv

Fravalget af lydisolerende materialer kan derfor på den korte bane få budgettet til at se bedre ud. Men beslutningen viser sig ofte at hævne sig i form af beboerklager og dårligt omdømme, efter bygningen står færdig, og der kommer liv i lejlighederne.

Veludførte strøgulve dæmper trinlyd
I forskningen fremhæves særligt trinlyd som en af de største syndere i forhold til nabostøj. Men netop trinlyd er der gode muligheder for at dæmpe gennem veludførte strøgulvløsninger.

Som mangeårig producent af opklodsningssystemer til strøgulve vil vi hos Knudsen Kilen derfor fremhæve netop denne type gulv som en tried-and-true løsning, hvis man som bygningsejer eller entreprenør ønsker at arbejde med lydisolering af trinlyd i sit byggeri og samtidig opnå de mange andre fordele, der opnås ved valget af strøgulve fremfor for eksempel cementbaserede støbte gulve. Herunder blandt andet en beviseligt mindre miljøbelastende og afgasningsfri gulvløsning, der kan bidrage positivt til bygningens vurdering i forbindelse med DGNB og lignende miljøcertificeringer.

Der er i dag udviklet kilesystemer og opklodsningstilbehør, så trinlydisolering kan tænkes ind allerede i planlægningsfasen i nybyggerier såvel som renoveringsprojekter. Som bygningsejer kræver det derfor ikke meget ekstra, hverken økonomisk eller arbejdsmæssigt, at tilføje trinlydisolering til et byggeri.

Hvis man i forvejen har valgt et opklodset gulv, i nybyg eller renovering, er merprisen for at tilføje yderligere trinlydslydisolerende produkter i gennemsnit kun tre procent for hele gulventreprisen. En lille merpris for et produkt, som dokumenterbart reducerer helt op til 27 dB af den samlede trinlyd og dermed drastisk nedsætter risikoen for dårlig trivsel og irritation.

Som eksempel kan vi fremhæve renoveringen af Margrethegården i Ringsted. Bygningen er opført i 1954 i en meget tidstypisk konstruktion, hvor etagerne er lavet med tegldæk, som typisk skaber mange udfordringer af trinlydsvandring mellem etagerne. Derfor iværksatte vi hos Knudsen Kilen en trinlydstest før og efter renovering med lydisolerende kilesystemer. Testen viste en reduktion af trinlyd på 11 dB fra 63 dB til 52 dB i samme lejlighed, før og efter. Dette er blot et enkelt eksempel på, hvordan et aktivt tilvalg af lydrenovering har været med til at sænke lydniveauet mellem etager og hæve levestandarden for bygningens beboere.

Udførslen skal være korrekt
Men valget af et strøgulv og lydisolerende produkter er i sig selv ikke nok til at skabe en lydisolerende effekt. For selvom en bygningsejer har tilvalgt en lydisolerende løsning, oplever vi desværre fortsat, at opklodsningen ikke udføres korrekt. En del af håndværkerne benytter ikke det nødvendige antal opklodsninger per m2 og bruger forældede lærebøger, hvori lydisolering ikke indgår, i stedet for at benytte brugsanvisninger og dokumentation fra leverandør og nyeste bygningsreglement.

Så derfor, kære bygherrer, skal vi komme de fejl og mangler i opbygningen af strøgulve til livs? For installeres lydisolering korrekt fra starten, kan man undgå mange problemer for beboerne og skabe værdi på langt sigt for bygningsejerne.

Hvis nedenstående råd følges, er man godt dækket ind. Helt generelt anbefaler vi hos Knudsen Kilen altid:

• Søg dokumentation på trykbelastning og trinlyddæmpning, når dette skal bruges i etagebyggeri for at overholde kravet til trinlyd på under 53 dB. Vær sikker på at test og dokumentation kommer fra valide institutter.
• Søg råd og vejledning hos din forhandler eller producentens projektkonsulenter, hjemmeside eller lignende.
• Brug den rigtige gulventreprenør til opgaven, altså én der er vant til at arbejde med opklodsede gulve.

Af Henrik Lund
Salgschef, Knudsen Kilen.
Mobil: 4013 3247
Mail: hsl@knudsenkilen.dk

19/10 2022